Gdańsk, Targ Rakowy 5/6  
 
The Joseph Conrad-Korzeniowski
VOIVODESHIP AND CITY PUBLIC LIBRARY IN GDAŃSK
 
Online
 catalogue
Electronic
 resources

Maritime
  region authors'
   dictionary

Pomeranian Regional
  Information
   Network

  
News


About the library 
    2001 r. 2002 r. Przybyło(+)
Ubyło(-)
1. Liczba filii bibliotecznych 35 + BG = 36 34 + BG = 35 -1
Liczba punktów bibliotecznych

19

18

-1

2. Księgozbiór ogółem 960052 938919 -21133
Przybyło ogółem 31823 24894 -6929
w tym z zakupu

23518

15242

-8276

3. Przybyło zbiorów specjalnych ogółem

4583 3370 -1213
4. Przybyło książek 31779 24819 -6960
czasopism 44 75 +31
multimediów

10

1

-9

5. Ubyło: ogółem 62435 46028 -16407
w tym: książek 61788 45476 -16312
w tym: czasopism opraw.

647

552

-95

6. Zakup na 100 mieszkańców

5.15 3.35 -1.8
7. Czytelnicy ogółem 65592 68609 +3017
Czytelnicy do lat 15

12574

12623

+49

8. Ilość czytelników na 100 mieszk. 14.37 15.07 +0.7
Mieszkańcy ogółem

456278

455178

-1100

9. Wypożyczenia w wypożyczalniach

1390534 1403272 +12738
10. Wypożyczenia w czytelniach
i kącikach czytelniczych

756126 740304 -15822
11. Wypożyczenia na 100 mieszkańców (wypożyczalnie)

304.70 308.30 +3.6
12. Wypożyczenia ogółem 456278 455178 -1100
 
Extras

Library neighb...Liczba odwiedzin: 1563397     Web Majster  
©Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Mozilla-0 Preferowana przegladarka MSIE 6.0+, rozdzielczoeść 1024x768