strona główna
Pisarz:
Jerzy Samp

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Jerzy Samp

Ur. 1951 zm. 2015
Historyk literatury, pisarz, publicysta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Urodził się w 23.03.1951 w Gdańsku, zmarł 16.02.2015 w Warszawie. Pochodził z rodziny od dawna związanej z Gdańskiem (dziadkowie mieszkali w nieistniejącym już domu przy Targu Rybnym). Był bratem Wawrzyńca (rzeźbiarza) i Mikołaja (ks. prałata, proboszcza parafii NSP we Wrzeszczu). Po ukończeniu VII LO w 1969 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (od 1970 Uniwersytet Gdański). W 1975 obronił pracę magisterską (promotor prof. Maria Janion) i podjął pracę na uczelni jako asystent. W 1982 uzyskał doktorat (promotor prof. Andrzej Bukowski) i stopień adiunkta. W 1992 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 profesorem zwyczajnym. Od 1994 kierował Zakładem Historii Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX w. (później Zakład Pomorzoznawstwa). Wykładał również w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie, a także na uczelniach zagranicznych - w Bremie, Lubece i Ottawie.
Od początku l. 70. współpracował z prasą gdańską, publikował artykuły i szkice m.in. w Literach, Pomeranii, Dzienniku Bałtyckim. Współpracował także z Rozgłośnią Gdańską Polskiego Radia. Jako poeta debiutował w Pomeranii w 1973. Debiutem książkowym był tomik wierszy "Cyrografy" (1977). Napisał kilka książek historycznoliterackich związanych z tematyką pomorsko-kaszubską, m.in. "Baśniokrąg pomorski w pisarstwie Lecha Bądkowskiego" (1984), "Smętek : studium kreacji literackich" (1984), "Z woli morza : bałtyckie mitopeje" (1987), "Gdańsk w relacjach z podróży 1772-1918" (1991). W l. 80. i 90. publikował w prasie baśnie i legendy gdańskie oraz felietony i szkice poświęcone dziejom Gdańska, Kaszub i Pomorza. M.in. cykle "Wieże starego Gdańska" (Pomerania), "Z bałtyckich mitów (Pomerania), "Gdański dykcjonarz" (Pomerania), "Starogdańskie rozmaitości" (Gazeta Gdańska), "Kartki gdańskie" (Dziennik Bałtycki), "Rusz się" (Dziennik Bałtycki), "Dawny Gdańsk" (Pomerania). Książkowe wydania legend "Legendy gdańskie" (1992) i zbioru szkiców "Gdańsk prawie nieznany" (1993) zyskały ogromną popularność i znalazły swą kontynuację w kolejnych publikacjach, m.in. "Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie" (1994), "Gdańskie legendy nieznane" (2010), "Gdańsk w baśniowej szacie" (2012), "Miasto czterdziestu bram" (1996), "Miasto tysiąca tajemnic" (1999), "Miasto magicznych przestrzeni" (2003).
Był autorem scenariuszy filmów "Był sobie Gdańsk" (współautor; 1996), "Tysiącletni Gdańsk" (1997) i widowiska plenerowego z okazji 1000-lecia Gdańska "Ave Gedanum" (1997).
Zasiadał w kolegiach redakcyjnych pism: Pomerania (1973-1974), Foliae Pomeraniae (od 1995), Rocznik Gdański. Pełnił funkcje członka rady naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN (1993-1995), Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 1992), Muzeum Państwowego Stutthof (od 1998). W l. 1999-2003 był członkiem Rady Programowej TVP Gdańsk, w tych samych l. należał do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Od 2002 wchodził w skład Rady Muzealnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zasiadał też w kapitule Medali Św. Wojciecha i Mściwoja II przy Radzie Miasta Gdańska.
Podczas studiów był prezesem klubu Pomorania. Od 1971 należał do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego w l. 1987-1989 i 1996-1998). Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1988), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1993) i współtwórcą Instytutu Kaszubskiego (1997).
Prace były tłumaczone na jęz. niemiecki, angielski i francuski.
Ważniejsze odznaczenia: Medal Stolema (1985), Nagroda im. Lecha Bądkowskiego (1986), Nagroda im. dr. Aleksandra Majkowskiego (1992), Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (1993), Złota Odznaka Ministra Kultury i Sztuki "Za Opiekę nad Zabytkami" (1996), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gloria Artis" (2009).
Mieszkał w Gdańsku-Oruni.

Biogram oprac. Leszek Rybicki.
Źródła:
1. Materiały Bibliotecznego Ośrodka Informacji WiMBP w Gdańsku.
2. Śliwiński Błażej. Samp Jerzy [hasło] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 900.
3. Biogram opracowany przez Uniwersytet Gdański, zamieszczony na stronie: http://www.polonistyka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=322&id_art=961 (dostęp 20.02.2015).
4. Antoniewicz Grażyna: Cóż wszystko mija... Tylko postacie z legend zachowują młodość : wspomnienie // Dziennik Bałtycki. - 2015, nr 42 (19.02), dod. Rejsy, s. 14.
5. Borzyszkowski Józef: Pro memoria Jerzy Samp // Pomerania. - 2015, nr 4, s. 9-13

Bibliografia w trakcie opracowania.
Oprac. Małgorzata Smyl.


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Cyrografy [wiersze]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Miejski, 1977. - 21 s. ; 17 cm
      Zawartość: O łusce ; O dzbanach ; Przy skacie ; Smętk ; Metamorfozy ; Stolem ; Jurata ; Cyrografy ; Pożegnanie ; Wosk i cyna ; Tajemnica postu ; Odejście ; Pamiątka z Piaśnicy ; Z nocy listopadowej

 1. Droga na sabat [szkice]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 206 s., [12] k. : il., portr. ; 20 cm
  ISBN 83-215-7195-6
      Zawartość: : S. 5–29: Misterium ptaka ofiarnego ; s. 30–46: Gdy pod śniegiem kwiat zakwita ; s. 47–60: Kamienny baśniokrąg Pomorza: s. 52–53: Purtk szmärgnął kam ; s. 53–55: Zemsta diabła ; s. 55–57: Stolemowe kamienie ; s. 57–60: Osobliwe głazy ; s. 61–88: Tajemnica cyrografu: s. 61–65: Apostołowie ciemnego świata ; s. 65–69: Od free-masona do farmazona ; s. 69–71: W zwierciadle ludowej wiedzy ; s. 71–76: Z diabłem na ty ; s. 77–82: W ponurych mrokach loży ; s. 82–85: Na krawędzi życia i śmierci ; s. 85–88: Antidotum na diabła ; s. 89–115: Na tropach smutnego Żyda ; s. 116–150: W stronę okrucieństwa: s. 119–121: Ordalia i prageneza pławienia ; s. 122–126: Rodzime praktyki ; s. 126–129: Ucieszne teatrum, albo sprawiedliwe niektórych niewiast karanie ; s. 129–134: Ogniem przeciwko zbrodni czarów, czyli zbrodnia sprawiedliwa ; s. 134–140: Remediów na czary ciąg dalszy ; s. 140–145: Powracające akordy ; s. 146–150: Przepustka do literatury ; s. 151–206: Wokół prawdy o zełganym demonie: s. 152–155: W poszukiwaniu ludowego archetypu ; s. 155–158: Pierwsze ślady „bezradosnego” ; s. 159–164: Metamorfozy i spór o ojcostwo ; s. 164–171: Posępny autochton czy mściwy Niemiec? ; s. 171–178: Hieronim Derdowski, Kaszuby i „szlacheckie wypominki” raz jeszcze ; s. 178–187: Poematowa wizja Smętka ; s. 187–192: Smętk w twórczości Aleksandra Majkowskiego : ewolucja motywu ; s. 192–196: Zanim powstała powieść o dziejach Remusa ; s. 196–203: Smętk i jego funkcja w „zwierciadle kaszubskim” ; s. 203206: Otwarte problemy. – S. [207]: Nota bibliograficzna.
  * Bibliogr. s. [207].
  * Dot. kaszubsko-pomorskiego świata wierzeń, przesądów i magii.

 1. Baśniokrąg pomorski w pisarstwie Lecha Bądkowskiego [szkic]. - Gdańsk : Wydaw. Instytutu Morskiego, 1984. - 23 s. ; 21 cm
 1. Smętek : studium kreacji literackich [szkice]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1984. - 240 s. ; 20 cm
  ISBN 83-215-7836-5
      Zawartość: S. 7–19: Wprowadzenie. – S. 20–47: Wokół genezy Smętka ; s. 48–64: Pierwsze ślady Smętka w literaturze : Hieronim Derdowski i jego kaszubski poemat ; s. 65–87: Smętek w twórczości Aleksandra Majkowskiego : ewolucja motywu ; s. 88–115: Fenomen Smętka w Wietrze od morza Stefana Żeromskiego ; s. 116–177: Wizje Smętka w prozie polskiej: s. 116–137: Obsesyjny motyw powieści J.B. Rychlińskiego ; s. 137–159: Smętek za żelaznym kordonem ; s. 159–177 : W twórczości prozatorskiej innych pisarzy ; s. 178–195: Śladami poetyckich sposobów widzenia Smętka ; s. 196–222: Obecność i funkcjonowanie motywu Smętka w twórczości scenicznej po roku 1920: s. 196–207: W dramatach Jana Karnowskiego ; s. 207–210: „August Szloga” – Leona Heykego ; s. 210–217: Bernard Sychta i jego dramaty ; s. 217–222: Problem Dobra i Zła a Smętek w Sądzie nieostatecznym Lecha Bądkowskiego. – S. 223–230: Uwagi końcowe. – S. 231–239: Bibliografia [218 poz.].
  * Bibliogr. s. 231-239.
  * Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

 1. Poezja rodnej mowy. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Gdański, 1985. - 111 s. : 2 rys. ; 17 cm
  ISBN 83-85011-11-0
  * Zawiera także antologię wierszy w jęz. kaszubskim.

 1. Zaklęta Stegna : bajki kaszubskie / wybór tekstów, oprac. i adapt. literacka, przekł. z kaszubskiego, przedm. i posł. oraz oprac. graf. Jerzego Sampa. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1985. - 262 s. : rys. ; 21 cm
  ISBN 83-85011-01-3
 1. Z woli morza : bałtyckie mitopeje [szkice] / [oprac. graf. Anna Ciesielczyk]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1987. - 143 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-85011-27-7
      Zawartość: : S. 3–5: Od autora. – S. 6–13: Bogini Jastra na Międzymorzu ; s. 14–20: Prawo łupu ; s. 21–24: Romans z morską panną ; s. 25–30: Mare Pigrum – Morze Leniwe ; s. 31–34: Piękna Baltice i Elektrydzi ; s. 35–39: Wiatr w oczy ; s. 40–42: Klabaternik ; s. 43–48: Zamki w morskim piasku ; s. 49–52: Jurata ; s. 53–55: Kaszubska Sodoma ; s. 56–59: Cud nad zatoką ; s. 60–65: Pod żaglami na rajską wyspę ; s. 66–69: Perły, łzy i talizman ; s. 70–73: Szalińc – morski diabeł ; s. 74–80: Masakra gdańska i krwawa woda ; s. 81–86: Miasto z legendy o zagładzie ; s. 87–92: Światło ocalenia ; s. 93–99: Madonna na spienionej fali ; s. 100–108: Gdański Jonasz i jego proroctwo ; s. 109–115: Gdy potrzebny był mściciel ; s. 116–121: Patronka morzan ; s. 122–127: Sowizdrzał pod berłem świata ; s. 128–133: Powracające monstrum ; s. 134–140: Wieczne dalej.
  * Dot. motywów Morza Bałtyckiego i związanych z nim legend w twórczości: Józefa Ceynowy, Konstantego Damrota, Jana Dantyszka, Deotymy, Hieronima Derdowskiego, Franciszka Fenikowskiego, Stefana Grabińskiego, Jana Karnowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Augustyna Necla, Antoniego Piepera, Jana Rompskiego, Walerii Szalay-Groele, K.W. Wójcickiego i Stefana Żeromskiego.

 1. Motywy skandynawskie w tradycji, kulturze i piśmiennictwie kaszubsko-pomorskim : XVIII Kaszubsko-Pomorskie Spotkania Wdzydzkie, 1988. - [Kościerzyna] : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1988. - 32 s.
 1. Gdańsk : przewodnik po mieście / Jerzy Samp, Dariusz Kula. - Gdynia : Atext, 1991. - 116 s. : mapy, fot. ; 21 cm
  ISBN 83-85156-16-X
 1. Gdańsk w relacjach z podróży 1772-1918. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1991. - 173 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie; 152)
  ISBN 83-7017-323-3
  * Bibliogr. s. 159-168.

 1. Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści / zebr., oprac. i wstępem opatrzył Jerzy Samp ; il. Wawrzyniec Samp. - Gdańsk : Graf, 1992. - 207 s., [10] k. tabl. : il. ; 25 cm
  ISBN 83-85130-27-6
      Zawartość: Wstęp. – S. 13–147: Samp Jerzy: Legenda Bałtyku ; Miłość i zdrada ; Góra pięciu braci ; Stolemowe dary ; Konrad Leczkow i jego towarzysze ; Żaby i kruk ; Gdańska piękna Madonna ; Chusta z trzema węzłami ; Tajemnica wieży Mariackiej ; Przypowieść o złocie ; O flądrze oraz złej i dobrej sławie ; Przypowieść o złodzieju ; Okrucieństwo i sława ; Szczęście w nieszczęściu ; Ferber, Cerber, ma trzy głowy! ; Zbrodnia w oberży Jeruzalem ; Sowizdrzał na jarmarku ; O lichwiarzu, jego małpie i ubogim szewcu ; Uczta stulecia ; Z opowieści burmistrza Czirenberga (Futro z niedźwiedzia ; Nóż ; Czary) ; Papuga Jana Heweliusza ; Sprawiedliwość według cara Piotra ; O żuławskim gburze i gdańskich bówkach ; Sądny dzień w Dworze Artusa ; Noc na Wyspie Spichrzów ; Młyn nad Kamienną Śluzą ; O kamienicy zwanej Adam i Ewa ; Cudowny zdrój ; O oruńskiej syrenie i zatrzymanym czasie. – S. 148–150: Łęga Władysław: Gród w Sopocie. – S. 151–156: Heyke Leon: Święty Wojciech ; Trzej bracia ; Klasztor oliwski. – S. 157–159: Łęga Władysław: Chleb zamienił się w kamień. – S. 160–162: Rabska Zuzanna: O palącym się morzu. – S. 163–175: Fenikowski Franciszek: O diable, który strzegł Bramy Wyżynnej ; O rudym jastrzębiu i gdańskiej jaskółce. – S. 176–180: Zdzitowiecka Hanna: Dlaczego Bałtyk jest słony. – S. 181–186: Rabska Zuzanna: O gdańskim zegarze. – S. 187–196: Nagel Alojzy: Jan z Kolna ; Karczmarz i Zawiat ; Barina ; Jantarowe paciorki. – S. 197–198: Ceynowa Józef: Proroczy sen. – S. 199–200: Sędzicki Franciszek: Jak Neptun zniknął z Gdańska. – Słowniczek stu trudniejszych wyrazów. – Źródła i komentarze.

 1. Orunia : historia, zabytki, kultura. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, 1992. - 156 s., [34] s. tabl., [1] k. mapa złoż. : faks., fot., portr. ; 21 cm
  ISBN 83-85011-61-7
  * Bibliogr. s. 155-[157].

 1. Wrzeszcz, kościół "Na Czarnej". - Gdańsk : Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, 1992. - 190 s. : fot., rys. ; 20 cm
  * Bibliogr. s. 183-185.

 1. Gdańsk prawie nie znany [szkice]. - Gdańsk : Stella Maris, 1993. - 236 s. : il., fot., portr. ; 24 cm
  ISBN 83-85111-48-4
      Zawartość: Ten, którego nazywano diabłem ; Z okrętem w herbie ; Dlaczego Günter Grass utopił kapitana Beneke ; Łagiewniki ; Jopejska czyli Piwna ; Dziedzictwo Gutenberga ; Psia ulica ; Brzemię klątwy mistrza Düringera ; W najpiękniejszej piwnicy świata ; Prywatna wojna braci Maternów ; Z sagi rodu Ferberów ; Dantyszkowa przepowiednia ; Ekstrawagancje mieszczańskiego stołu ; Sowizdrzalski uśmiech wieków ; Żebracy ; Korporacji opilców toast na cześć piwa ; Spór o głowy kaprów królewskich ; Ogrody na „Świńskich Łąkach” ; Tajemne praktyki gdańskiego Ulissesa ; Miasto zegarów ; O markizie-tułaczu i wyłowionych z morza księgach ; Łosoś pod Gwiazdą Dawida ; Kukły w arsenale ; Pióro i dżuma ; Kolejka liniowa Wybego albo o sposobach przenoszenia gór ; Klejnot z rzymskiego lamusa ; Miłosierni bracia z „Psiego Zakątka” ; Magiczne słowo latarnia ; Żniwa czarnej śmierci ; Błądząc ścieżkami labiryntu ; Święta Oliwa? ; Posąg niechcianego władcy ; Fortuna kołem się toczy ; Pamięć o Kuźniczkach ; Tajemnica grobu doktora Wolfa ; Zapomniana posiadłość Schopenhauerów ; Pachołek i książę ; Szotlandzkie kolegium i niepokorny Wybicki ; Historia pewnego sprzysiężenia ; Hrabia – literat z pałacu Monbrillant na Polankach ; Gdańszczanin nauczycielem Mickiewicza ; Czekoladowy książę z woli cesarza ; Kim był Jan Labes? ; Tragedia u progu głodowych lat ; Paragwaj na Stogach ; O wiślanych oraczach i Przeróbce ; U Mrongowiusza w Świętojańskiej Szkole ; Uliczka ze snu ; Czarne Morze ; Śladem „Panienki z okienka” ; Ołowiana wyspa ; Fortuna i pasje Lessera Giełdzińskiego ; Oczyma obieżyświatów ; Satanista w urzędniczym garniturze.
  * Bibliogr. s. 228-231.

 1. Bedeker gdański. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "oskar", 1994. - 303 s., [1] k. tabl. złoż., luzem : il., 1 pl. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-08-7
  Dodruk 1997. - ISBN 83-86181-08-7 ; wyd. 2 uzup. i rozsz. 2004. 453 s. - ISBN 83-86181-97-4
 1. Przygoda królewianki i inne bajki z Kaszub / wybór, oprac. literackie, przekł. z kasz. i posłowie Jerzy Samp ; il. Krystyna Pokrzywnicka. - Gdańsk : Stella Maris, 1994. - 141, [3] s., [8] k. tabl.
  ISBN 83-85111-96-4
      Zawartość: Wśród zwierząt i roślin: Za co bocian poniósł karę ; Pies, kot i mysz ; Mysikrólik ; Kaczka - tkaczka ; Dąb i trzcina ; Dobroć nagrodzona ; Mrówka i świerszcz ; Dlaczego głupi jak osioł ; o łasicy i wiewiórce ; Wilcze buty ; Dlaczego chytry jak lis? ; Bliźniacy i ich zwierzęta ; Nieproszeni goście ; Dlaczego zając nie je mięsa ; Wędrówka czterech kompanów ; Jak przechytrzyć lisa. - Wśród aniołów, demonów i przedziwnych istot: Purtk i gburskie bucisko ; Niekulej ; Biały do piekła nie pasuje ; Czarcia grobla ; Diabelskie ziele ; Skarb Kaszub ; W krainie stolemów ; Odważny żołnierz i straszk ; Ostatnia bitwa stolemów ; Krośnięta i rybacy ; O kowalu, krawcu i strzelcu ; Szyszkowe złoto ; Zemsta krośniąt. - Wśród książąt, królewianek i koronowanych: Dwa królestwa ; Szczęście głupiego ; O złotym ptaku i białym wilku ; Tajemnica złotego rumaka ; Najprawdziwszy syn następcą tronu ; Jak Maciek królom pomagał ; Przygoda królewianki ; Jak Corliński-rozbójnik królem został ; Zaklęci ludzie, żmija i czary ; W gościnie u krola Kaszub ; Brzegowi piraci i rzymski kardynał ; Cud nad Swarzewską Kepą ; Piszczałka królewskiego świniopasa. - Wśród innych jeszcze postaci: W walce z żelaznym wilkiem ; Perły pokrzepienia ; Jak Żyd stał się wiecznym tułaczem ; Dzwony z dna wydobyte ; Krzyżackie ślady na Kaszubach ; Trzej nieznajomi ; Oksywska syrenka ; Jak maleńki śpiewak kaszubski dostał się do nieba. - Posłowie. - Materiały źródłowe.

 1. Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie / il. Wawrzyniec Samp. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. , 1994. - 198 s., [12] k. tabl. : il. ; 25 cm
  ISBN 83-86181-12-5
      Zawartość: Od autora. – Legenda Bałtyku ; Miłość i zdrada ; Okrutnik z Gradowej Góry ; Góra Pięciu Braci ; Książę i pustelnik ; Pogromca niedźwiedzi ; Konrad Leczkow i jego towarzysze ; Legenda oliwska ; Żaby i kruk ; Stolemowe dary ; Gdańska Piękna Madonna ; Połknięta przez Lewiatana ; Chusta z trzema węzłami ; Tajemnica wieży Mariackiej ; Aneczka i Jakub ; Przypowieść o złocie ; O flądrze oraz złej i dobrej sławie ; Przypowieść o złodzieju ; Okrucieństwo i sława ; Szczęście w nieszczęściu ; Ferber, Cerber, ma trzy głowy! ; Zbrodnia w oberży „Jeruzalem” ; Ptasznik ; Sowizdrzał na jarmarku ; O lichwiarzu, małpie i ubogim szewcu ; Uczta stulecia ; Z opowieści burmistrza Czirenberga (Futro z niedźwiedzia ; Nóż ; Czary) ; O koniokradzie i Cygańskiej Górze ; Papuga Pana Heweliusza ; Sprawiedliwość według cara Piotra ; O żuławskim gburze i gdańskich bówkach ; Sądny dzień w Dworze Artusa ; Noc na Wyspie Spichrzów ; Młyn nad Kamienną Śluzą ; O kamienicy zwanej Adam i Ewa ; Cudowny zdrój ; O oruńskiej syrenie i zatrzymanym czasie ; Czekoladowe pieniądze ; Prawdziwa przyjaźń ; Diabelska księga ; Lalczarka i flet. – Słowniczek trudniejszych wyrazów. – Źródła i komentarze.
  * Bibliogr. s. 196-198.
  * Przekład: n i e m.: [wybór] Eine Nacht auf der Speicherinsel / [Ausw.], Übers. [und Einl.] Peter Oliver Loew ; [Il. Tomasz Górecki]. – Gdynia : Region, 2004 . – 143 s. ; wyd. 2 2008 ; wyd. 3 2012. - ISBN 978-83-7591-243-2

 1. Miasto czterdziestu bram : glosariusz gdański [szkice]. - Gdańsk : Marpress, 1996. - 303 s. : il., fot. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-85349-71-5
  Wyd. 2 popr. i uzup. pt. Miasto czterdziestu bram : glosariusza gdańskiego część pierwsza, 2003. - ISBN 83-89091-26-7
  * Stanowi cz. 1. cyklu ; cz. 2, Miasto tysiąca tajemnic : glosariusza gdańskiego część druga ; cz. 3, Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice
  * Bibliogr. s. 298-300.

 1. Danzig von A bis Z / [aus dem Poln. von Peter Oliver Loew]. - Bremen : Edition Temmen, 1997. - 288 s. : il. ; 20 cm
  ISBN 3-86108-442-2
  * Indeks.

 1. Gdańskie dwory i pałace [szkice] /  . - Gdańsk : Marpress, 1998. - 156 s. : il. kolor. ; 25 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-87291-38-2
  Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione 2009. - ISBN 978-83-7528-048-7
  * Bibliogr. s. 153-155.

 1. Miasto tysiąca tajemnic : glosariusza gdańskiego część druga [szkice]. - Gdańsk : Marpress, 1999. - 247 s. : il. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-87291-49-8
  Wyd. 2 2005. - 247 s. - ISBN 83-87291-49-8 ; Wyd. 3 zaktualiz. 2013. - 261 s. - ISBN 978-83-7528-100-2
  Stanowi cz. 2 cyklu; cz. 1 pt. Miasto czterdziestu bram : glosariusz gdański, 1996 ; cz. 3 pt. Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice, 2003.
  * Bibliogr. s. 245-246.

 1. Gdańsk / [tekst Jerzy Samp ; tł. Ewa Nanowska, Angelika Fuks ; fot. Beata Balcerzak i in.]. - Gdańsk : Urząd Miejski, 2000. - 49 s. : fot., plan ; 30 cm
  ISBN 83-915166-0-1
 1. Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze / il. Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "oskar", 2000. - 288 s., [16] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm
  ISBN 83-86181-61-3
  Dodruk 2004
      Zawartość: Od autora. – Legenda Bałtyku ; Miłość i zdrada ; Okrutnik z Gradowej Góry ; Góra Pięciu Braci ; Piękna Radunica ; Święty Wojciech na gdańskiej ziemi ; Książę i pustelnik ; Pogromca niedźwiedzi ; Konrad Leczkow i jego towarzysze ; Legenda oliwska ; Jan z Kolna i Klabaternik ; Żaby i kruk ; Stolemowe dary ; Gdańska Piękna Madonna ; Połknięta przez Lewiatana ; Zła wdowa i gdańskie ziarno ; Chusta z trzema węzłami ; Tajemnica wieży Mariackiej ; „Patrz do kuchni” ; Aneczka i Jakub ; Przypowieść o złocie ; Zemsta węża kusiciela ; O flądrze oraz złej i dobrej sławie ; Przypowieść o złodzieju ; Muszelka świętego Jakuba ; Okrucieństwo i sława ; Historia gdańskiej katarynki ; Szczęście w nieszczęściu ; Ferber, Cerber, ma trzy głowy! ; Zbrodnia w oberży „Jeruzalem” ; Ptasznik ; Historia Judaszowej gałęzi ; Sowizdrzał na jarmarku ; Zwierciadło prawdy ; O lichwiarzu, jego małpie i ubogim szewcu ; Uczta stulecia ; Z opowieści burmistrza Czirenberga (Futro z niedźwiedzia ; Nóż ; Czary) ; O córce kata i dobrym łotrze ; O koniokradzie i Cygańskiej Górze ; „Pod Ciemną Gwiazdą” ; Papuga Jana Heweliusza ; Sprawiedliwość według cara Piotra ; Car w „Gęsiej Karczmie” ; O żuławskim gburze i gdańskich bówkach ; Diabelski ślad na Zurawiu ; Sądny dzień w Dworze Artusa ; Noc na Wyspie Spichrzów ; Jantarowe ślepia ; Młyn nad Kamienną Śluzą ; O kamienicy zwanej Adam i Ewa ; Cudowny zdrój ; Żywcem zamurowany ; O oruńskiej syrenie i zatrzymanym czasie ; Prawdziwa przyjaźń ; Oczy Ukrzyżowanego ; Diabelska księga ; Lalczarka i flet ; Czekoladowe pieniądze. – Słowniczek trudniejszych wyrazów. – Źródła i komentarze.
  * Bibliogr. s. 284-287.

 1. Gdańsk przewodnik multimedialny : historia, kultura, turystyka, gospodarka = multimedia guide : history, culture, turism, economy / [tekst: Przemysław Rot, Jerzy Samp ; tł. ang. Ewa Nanowska ; proj. graf. Michał Zuzański ; oprac. elektroniczne Adam Pernak]. - Gdańsk : Urząd Miejski w Gdańsku. Referat Promocji Miasta Gdańska. Wydział Koordynacji Rozwoju, 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor ; 12 cm
 1. Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice [szkice]. - Gdańsk : Marpress, 2003. - 344 s. : il., fot., portr. ; 21 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-89091-01-1
  * Stanowi cz. 3 cyklu; cz. 1 pt. Miasto czterdziestu bram : glosariusz gdański, 1996 ; cz. 2 pt. Miasto tysiąca tajemnic : glosariusza gdańskiego część druga, 1999.
  * Bibliogr. s. 338-339.

 1. Eine Nacht auf der Speicherinsel [legendy] / [Ausw.], Übers. [und Einl.] Peter Oliver Loew. - Gdynia : Region, 2004. - 143 s. : il. ; 19 cm
  ISBN 83-89178-28-1
  2. Aufl. / [Umschlag und Illustrationen Tomasz Górecki]. - 2008. - 127 s. - ISBN 978-83-7591-005-6
  * Wybór z: "Uczta stulecia" 1994.

 1. Gdańsk : miasto w Europie = a city in Europe / [tekst J. Samp] ; fotoserwis B. Cabaj i in.. - Bydgoszcz : Unitex, 2004. - 103 s. : fot. kolor. ; 31 cm. - (Polskie Miasta w Europie. Stolice Polskich Województw = Polish Cities in Europe. The Capitals of Polish Voivodeships)
  ISBN 83-7296-090-9. - 83-7296-132-8
 1. Orunia, Stare Szkoty i Lipce / oprac. graf. Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. "Oskar", 2005. - 263 s. ; 20,5 cm. - (Gdańskie Dzielnice)
  ISBN 83-89923-04-1
      Zawartość: Słowo wstępne. - I Nazwy dzielnic, ich granice historyczne i początki. - II Ważniejsze karty z dziejów Oruni i Starych Szkotów oraz Lipiec: 1 Pod krzyżackim panowaniem ; 2 Od inkorporacji do okresu wojen szwedzkich ; 3 Rok 1734 i obrona tronu Stanisława Leszczyńskiego ; 4 Okres wojen napoleońskich i ich skutki dla przedmieść ; 5 Trudne lata odbudowy i nowa dziewiętnastowieczna rzeczywistość ; 6 Dwudziestolecie międzywojenne : rola polskich oranizacji ; 7 Rok 1939 i druga wojna światowa ; 8 Wielka powódź roku 2001. - III Życie religijne: 1 Pierwsza światynia katolicka w Oruni ; 2 Kościół św. Jerzego zborem gminy ewangelickiej ; 3 Obecna świątynia oruńska, jej pierwotny charakter i wyposażenie ; 4 Przybycie księży salezjanów i przejęcie przez nich poewangelickiego kościoła ; 5 Jezuici na Starych Szkotach ; 6. Kościół św. Ignacego w jego obecnej postaci ; 7 Powstanie parafii "szotlandzkiej"; 8 Inne kościoły i kaplice. - IV Z dziejów szkolnictwa i oświaty: 1 Kolegium jezuickie na Starych Szkotach ; 2 Inne szkoły oruńskie ; 3 Placówki opiekuńczo-wychowacze. - V Parki i założenia dworsko-ogrodowe. - VI Orunia, Stare Szkoty i Lipce w literaturze: Karol Ogier, Dziennik podróży do Polski 1635-1636 ; Z kroniki klasztoru cystersów w Pelplinie ; Józef Wybicki, Pamiętniki (lata 1755-1762) ; Johann Bernoulli, Podróż przez Brandenburgię, Pomorze, Prusy, Kurlandię, Rosje i Polskę w latach 1777 i 1778 ; Joanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości; Konstanty Damrot, Szkice z ziemi i historii Prus Królewskich (1886); Käthe Schirmacher, Danziger Bilder (Gdańskie obrazy) (1908); Jerzy Bohdan Rychliński, Fama kapitana Mory; Jerzy Bohdan Rychliński, Madonna ze złota; Brunon Zwarra, W gdańskiej twierdzy; Brunon Zwarra, Wspomnienia gdańskiego bówki (t. 3); Jerzy Samp, Góra Pięciu Braci; Jerzy Samp, O oruńskiej syrenie i zatrzymanym czasie; Jerzy Samp, Ptasznik; Jerzy Samp, Lalczarka i flet; Danuta Krystyna Sikorska, Cygańskie podwórko, czyli medal dla Oruni. - Aneks I Postacie związane z Orunią, Starymi Szkotami i Lipcami. - Aneks II Alfabetyczny spis ulic Oruni. - Zakończenie. - Przypisy. - Bibliografia.

 1. Mitopeje Pobrzeża Bałtyku [szkice]. - Gdańsk : Marpress, 2009. - 237 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 978-83-7528-042-5
      Zawartość: S. 5–6: Od autora. – S.76–15: Bogini Jastra na międzymorzu ; s. 15–21: Prawo łupu ; s. 21–24: Romans z morską panną ; s. 24–30: Mare Pigrum – Morze Leniwe ; s. 31–34: Piękna Baltice i Elektrydzi ; s. 35–40: Wiatr w oczy ; s. 41–48: Skarby i klątwa Arkony ; s. 49–70: Skandynawska struna (1. Heroje morza czy bersekierzy? ; 2. Ku kaszubszczyźnie ; 3. „Duńsk” czy „Gdańsk” : z reliktów skandynawskich w nazewnictwie pomorskim ; 4. Kult świętych skandynawskich i „zła sława” Zwinisławy zwanej Czarną Gretą ; 5. Magia Północy ; 6. Stereotyp bohatera negatywnego ; 7. Wspólnota odmienności) ; s. 71–73: Klabaternik ; s. 73–78: Zamki w morskim piasku ; s. 79–82: Jurata ; s. 83–93: Gosk – brakujące ogniwo kaszubskiej mitologii Bałtyku ; s. 93–96: Kaszubska Sodoma ; s. 97–100: Cud nad zatoką ; s. 101–106: Pod żaglami na rajską wyspę ; s. 106–109: Perły, łzy i talizman ; s. 109–118: Złoto, śmierć i chmiel ; s. 119–122: Szalińc – morski diabeł ; s. 123–129: Masakra gdańska i krwawa woda ; s. 129–134: Miasto z legendy o zagładzie ; s. 135–140: Światło ocalenia ; s. 141–147: Madonna na spienionej fali ; s. 147–155: Gdański Jonasz i jego proroctwo ; s. 156–162: Gdy potrzebny był mściciel ; s. 163–172: Pieniądz magiczny w wierzeniach o zmarłych ; s. 173–182: Świętego Wojciecha dialog ze Smętkiem : konfrontacja dwóch światów ; s. 183–189: Powracające monstrum ; s. 189–195: Wieczne dalej ; s. 195–204: „Listy z nieba”, czyli o tym co nastąpi ; s. 205–219: W zapadłym zamku Lecha Bądkowskiego (1. Królewianka ; 2. Kania ; 3. Smętek ; 4. Metoda zgłębiania mądrości prabytu) ; s. 219–233: Kaszubskie i pomorskie tropy Żyda Wiecznego Tułacza (1. U źródeł „apokryfu” ; 2. Kaszuby jako Ziemia Obiecana ; 3. Motywy żydowskiej w kaszubskiej tradycji ludowej ; 4. Żydzi według Hieronima Derdowskiego).
  * Bibliogr. s. 234-236.
  * Na s. 4 okł.: Tom jest znacznie poszerzoną wersją książki pt. "Z woli morza : bałtyckie mitopeje".

 1. Gdańskie legendy nieznane / il. Zygmunt Gornowicz . - Gdańsk : Polnord-Wydaw. Oskar, 2010. - 124 s., [6] k. tabl. : il. ; 24,5 x 17,0 cm
  ISBN 978-83-89923-52-3
      Dedykacja: Tymonowi z Wilanowa Mojemu Wnukowi dedykuję
      Zawartość: S. 7-12: Gdańsk legendą kreślony : słowo wstępne [dat.: Gdańsk, 11.04.2010]. - S. 13-16: Ławeczka Dorotki [legenda związana z Bazyliką Mariacką] ; s. 17-21: Zemsta demona [związana z Bazyliką Mariacką] ; s. 22-26: Legenda o "Zmartwychwstałym" [związana z Bazyliką Mariacką]; s. 27-31: Zaklęte dźwięki srebrnych piszczałek [związana z Bazyliką Mariacką] ; s. 32-37: Tajemne związki astronoma z opatem [dot. Heweliusza i opata Michała Antoniego Hackiego] ; s. 38-44: Władca much w czarciej wazie [związana z Orunią] ; s. 45-48: Leniwa panna [związana z Orunią i rzeźbiarzem Janem Henrykiem Meissnerem] ; s. 49-54: Klabaternik i zdobywca rajskiego skarbu [dot. Pawła Beneke]; s. 55-59: Kryształowe kule szczęścia [dot. Bramy Mariackiej] ; s. 60-61: Marcjanki rożki przyjaźni ; s. 62-64: Cenniejsze od złota Dot. gdańskich sucharów i Jana z Kolna] ; s. 65-69: Nie igrajcie z sowizdrzałem [dot. Dyla Sowizdrzała i pieca w Dworze Artusa] ; s. 70-74: Historia wyszeptana przez mur [związana z kościołem św. Jana] ; s. 75-78: Od złotej wody do złotej wódki [dot. studni Neptuna i wódki Goldwasser] ; s. 79-82: Gdańskie brygidki i "Ślepy Osioł" [m.in. o kościele św. Brygidy i spichlerzu Ślepy Osioł] ; s. 83-85: Miłosierna małpa i dumny lew [o lwach z bramy św. Jakuba] ; s. 86-91: Jak myszy zjadły jednorożca [dot. ul. Mysiej i spichlerza Mała Mysz] ; s. 92-94: Żółw w obłokach dymu [o kamienicy Pod Żółwiem na ul. Św. Ducha] ; s. 95-97: Dlaczego nie koguty o braku blaszanych kogutów na wieżach gdańskich kościołów] ; s. 98-101: Jak pies z kotem przed wędrującą kamienicą [o Domu Angielskim przy ul. Chlebnickiej] ; s. 102-106: Wilcze znamię [ o szewcu, który obronił się przed wilkami grasującymi pod Gdańskiem] ; s. 107-110: Uwikłani w grzech czyli o niezawinionej winie [związana z franciszkanami i klasztorem przy kościele św Trójcy] ; s. 111-113: Życie bardziej bajeczne niż legenda [dot. m.in. pobytu Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Tobiasza, u pastora Jana Wilhelma Lindego] ; s. 114-116: Łabędziem do mnie powrócisz [o flisaku Szymku i Baszcie Łabędź przy Targu Rybnym] ; s. 117-122: Koniec pewnego świata [m.in. o bramach triumfalnych wznoszonych w Gdańsku na powitanie królów odwiedzających miasto, o symbolicznym końcu dawnego Gdańska i ptaku Feniksie odradzającym się z popiołów]. - S. 123-125: Słowniczek wyrazów niekoniecznie znanych wszystkim czytelnikom.

 1. Gdańsk w baśniowej szacie / il. Wawrzyniec Samp. - Gdańsk : Wydaw. Marpress, 2012. - 147 s. : il., [10] k. tab. ; 26 cm. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 978-83-7528-085-2
 1. Gdańsk znany i nieznany. - Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2013. - 228 s. : il. ; 25 cm
  ISBN 978-83-64180-02-6
 1. Gdańska kapsuła czasu. - Gdańsk : Oficyna Gdańska, 2014. - 292 : il. ; 25 cm
  ISBN 978-83-64180-19-4
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiskaPublikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Wiersz // W: Debiuty poetyckie 1977 : antologia / wybór, oprac. i red. Jerzy Leszin-Koperski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. - Warszawa : Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, 1978
 1. Konstanty Damrot  [hasło] // W: Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego : szkice biograficzne / kom. red. Józef Borzyszkowski [i in.]. - Wrocław : Ossolineum, 1979. - (Pomorze Gdańskie ; 12)
  ISBN 83-04-00132-2
 1. Obraz wojny i okupacji w poezji kaszubskiej  [szkic] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bukowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1979. - S. 256-267
  ISBN 83-215-7189-1
 1. Opowiadanie // W: Pomeranii ukłôdk dlô dzôtk. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1979
  * Podpisane Bałtosław.
  * Dod. do Pomeranii nr 4. Wydanie z okazji Miedzynarodowego Roku Dziecka 1979.

 1. Nurt regionalny w literaturze dla młodego odbiorcy  [szkic] // W: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bukowskiego, T. 2, Po roku 1945. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1986. - S. 191-207
  ISBN 83-215-7846-2
  * Materiały z sesji naukowej: "Literatura Ziemi Gdańskiej po roku 1945" odbytej 20-21 V 1983 w Gdańsku.

 1. Kultura duchowa Kaszub  [szkic] // W: Kaszuby / [red. wydaw. Wanda Andrusiak] ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - S. : faks., fot., portr.. - (Seria Popularnonaukowa "Pomorze Gdańskie" ; nr 18)
  ISBN 83-04-02978-2
 1. Pomorze, Kaszubi, ich język i piśmiennictwo w literaturze polskiej i obcej  [szkic] // W: Antropologia Kaszub i Pomorza : materiały z II seminarium, które odbyło się w maju 1990 r. w Gdańsku / pod red. Józefa Borzyszkowskiego ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1991. - S. 125-143
  * Na okł. błędny rok wyd. 1990.

 1. Damrot Konstanty  [biogram] // W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / pod red. Stanisława Gierszewskiego. - T. 1, A-F. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 1992. - S. 290
  ISBN 83-900237-9-2
 1. Derc Klemens  [biogram] // W: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego / pod red. Stanisława Gierszewskiego. - T. 1, A-F. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 1992. - S. 319-320
  ISBN 83-900237-9-2
 1. Obraz Gdańska w relacjach wybranych podróżopisarzy // W: Miasto, kultura, literatura : wiek XIX : materiały sesji naukowej [Gdańsk 15-16 lutego 1993 r.] / pod red. Jana Daty. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 1993. - S.
  ISBN 83-85843-20-5
 1. Hieronim Derdowski w Ameryce  [szkic] // W: Kaszubszczyzna w świecie : materiały z konferencji naukowej, Jastrzębia Góra 1-2 X 1993 / [red. nauk. Jerzy Samp] ; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Uniwersytet Gdański. - Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1994. - S. 32-45
  ISBN 83-901354-1-8
 1. Dzień w którym zgasła Bliza  [szkic] // W: Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta / zebr. i oprac. oraz wstępem opatrzyła Izabella Greczanik-Filipp. - ]. T. 2. - Gdańsk : Marpress, 1997. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-87291-23-4
 1. Kłopoty Młodokaszubów z "Pustelnikiem"  [szkic] // W: Słowo Boga i drogi człowieka / pod red. Zbigniewa Machnikowskiego. - Tczew ; Pelplin : Bernardinum, 1998. - S. 535-542. - (Biblioteka Instytutu Teologicznego ; [T.] 1)
  ISBN 83-87668-37-0
  * Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi

 1. Odrodzenie kulturowe Kaszubów i powstanie literatury w języku kaszubskim  [szkic] // W: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku : praca zbiorowa / pod red. Janusza Maciejewskiego. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1999. - S. 191-206
  ISBN 83-87456-46-2
  * Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Warszawie w dniach 17-19 grudnia 1986 roku.
  * Na s. red. błędny ISBN.

 1. Pieniądz magiczny w kaszubskich wierzeniach na temat zmarłych  [szkic] // W: Pieniądz w literaturze i teatrze : materiały z sympozjum Temat pieniądza w literaturze i teatrze, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000 / pod red. Józefa Bachórza. - Sopot : Pracownia Impuls, 2000. - S. 254-262
  ISBN 83-913551-0-1
  * Indeks.

 1. Nowa legenda  [recenzja] // W: Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice. - Gdańsk : Marpress, 2003. - S. 322–323. - (Gdańska Kolekcja 1000-lecia)
  ISBN 83-89091-01-1
  * Dot. powieści Kazimierza Radowicza pt. "A jutro cały świat..." Gdańsk, 2001.

 1. "Na początku było Oksywie"  [szkic] // W: "Na początku było Oksywie" : księga pamiątkowa z okazji 750-lecia określenia granic parafii oksywskiej 1253-2003 / wyd. Józef Borzyszkowski. - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S. 19-28
  ISBN 83-7380-161-8
 1. Listy do Lecha Bądkowskiego // W: Lech Bądkowski (1920–1984) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2004. - S. 386–387. - (Pro Memoria – Instytut Kaszubski)
 1. Twórczość związana z Gdańskiem i Wybrzeżem na przykładzie działalności wydawniczej Oficyny   [szkic] // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3–4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny Turo . - Pelplin : Bernardinum, 2004. - S. 124–135
  ISBN 83-7380-142-1
 1. Zasadnicze dokonania i postulaty badawcze w literaturoznawstwie kaszubskim // W: Literatura kaszubska w nauce, w edukacji, w życiu publicznym / red. Zbigniew Zielonka. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2007. - S. 15-28
  ISBN 978-83-89079-83-1
 1. Lecha Bądkowskiego Pomorza dzieje bajeczne  [szkic] // W: Lech Bądkowski : literatura i wartości : praca zbiorowa / red. Daniel Kalinowski. - Gdańsk : Instytut Kaszubski : Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2009. - S. 55-65
  ISBN 978-83-87258-29-0
  * Materiały z konferencji naukowej, dn. 18. listopada 2009 r., Bytów.

Publikacje w czasopismach 1. Na szkle malowane // Pomerania. - 1971, nr 3, s. 55-59
  * Dot. kaszubskiej sztuki ludowej.

 1. Potrzeba mecenatu z prawdziwego zdarzenia // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 133, s. 4
  * Dot. zatrudnienia absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

 1. 10 lat "Pomoranii" :  [nota] // Litery. - 1972, nr 8, s. 34
  * Dot. działalności Klubu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 1. Historia ptaka bez głowy :  [szkic]. - Il. // Litery. - 1972, nr 8, s. 16-18
  * Dot. kaszubskiego obyczaju "ścinania kani".

 1. Laureaci medalu "Stolema 1972" :  [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 73, s. 5
 1. Oruńskie epitafium :  [felieton]. - Cykl: Bedeker gdański // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 13, s. 8
 1. Pejzaż wielkiej nadziei. - Il. // Litery. - 1972, nr 7, s. 10-11
  * Dot. zagospodarowania rejonu miasta u ujścia Raduni do Motławy.

 1. Pławienie wiedźmy czyli diabeł na powrozie :  [szkic]. - Il. // Litery. - 1972, nr 10, s. 28-29
 1. Vivat "Pomorania" :  [nota]. - Rubryka: Dziennik Akademicki // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 135, s. 4
  * Lech Bądkowski twórcą Klubu i jego programu w miejsce dawnego Klubu Studentów "Ormuzd".

 1. "Pomorania" - drugi fakultet // Odra. - 1973, nr 3, s. 111-112
  * Dot. działalności Klubu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego "Pomorania".

 1. Awans czy niedoczekanie. - Il. // Litery. - 1973, nr 12, s. 7-8
  * Dot. architektury wsi kaszubskiej.

 1. Był sobie park // Litery. - 1973, nr 9, s. 35
  * Dot. parku w Gdańsku Oruni.

 1. Estrada i ryby. - Il. // Litery. - 1973, nr 3, s. 11-12
  * Dot. Zespołu Pieśni i Tańca "Dalmor" w Gdyni.

 1. Giganty i reszta :  [reportaż]. - Il. // Tygodnik Morski. - 1973, nr 41, s. 7
  * Dot. Zakładów Mechanicznych "Zamech" w Elblągu.

 1. III Spotkanie Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej :  [artykuł] // Pomerania. - 1973, nr 4, s. 90-91
 1. III Spotkanie Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej :  [artykuł] // Litery. - 1973, nr 12, s. 38
 1. Laureaci "Stolema 1973" :  [nota] // Pomerania. - 1973, nr 1, s. 25-27
  * Dot. Medalu Stolema przyznanego w 1973 r.

 1. Nadzieja ; Pożegnanie :  [wiersze] // Pomerania. - 1973, nr 2, s. 36-37
 1. Nazewnictwo kaszubskie w badaniach gdańskiego ośrodka onomastycznego :  [szkic] // Pomerania. - 1973, nr 2, s. 14-17
 1. Okno na Zatokę // Litery. - 1973, nr 1, s. 17-18
  * Dot. Pucka.

 1. Przeciw bezstylowej sztampie :  [artykuł]. - Il. // Tygodnik Morski. - 1973, nr 30, s. 9
  * Dot. akcji Tygodnika Morskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego "Architektura regionalna". Nawiązanie do artykułu Stanisława Pestki: Miedzy negacją a zachwytami (Tygodnik Morski 1973, nr 28).

 1. Rzeźbiarze w ZOO. - Il. // Litery. - 1973, nr 10, s. 34-35
  * Dot. pleneru animialistycznego w Oliwie.

 1. Stolemowcy roku 1973 :  [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 81, s. 3
  * Dot. wyróżnienia Klubu Młodych Działaczy Kaszubsko-Pomorskich "Pomorania".

 1. W kręgu pięknej tradycji // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 277, s. 3
  * Podpisane: Bałtosław.
  * O Kalendarzu ZKP na r. 1974 z medalionami książąt Pomorza Gdańskiego, oprac. graf. Wawrzyniec Samp, tekstami Lecha Bądkowskiego; zapowiedź wydania albumu.

 1. Zebranie „Pomoranii” . - Cykl: Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1973, nr 271, s. 4
  * Podpisane: Bałtosław.

 1. Złoto, które nie świeci // Litery. - 1973, nr 7, s. 9
  * Dot. zespołu zabytkowych kamieniczek przy ulicy Rycerskiej w Gdańsku.

 1. "Pomerania" // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 225, s. 6
  * Podpisane: Bałtosław.

 1. "Pomorzanie” . - Cykl: Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 6, s. 6
  * Podpisane: BAŁTOSŁAW.

 1. Aleksander Korczyński :  [nekrolog] // Pomerania. - 1974, nr 3, s. 47-48
 1. Cyrografy (IV) ; Odejście :  [wiersze] // Pomerania. - 1974, nr 6, s. 49-51
 1. Jantar czy "Pleksi-Amber". - Il. // Miesięcznik Kulturalny Litery. - 1974, nr 6, s. 25-26
  * Dot. gdańskich złóż bursztynu.

 1. Muzeum w cieniu fary // Pomerania. - 1974, nr 6
 1. Nota // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 18, s. 6
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Inf. o przyznaniu Medalu Stolema Bolesławowi Facowi i Annie Łajming.

 1. Nota // Litery. - 1974, nr 3, s. 35
  * Podpisane: (J.S.).
  * Inf. o przyznaniu Medalu Stolema Bolesławowi Facowi i Annie Łajming.

 1. Nota // Litery. - 1974, nr 2, s. 37
  * Dot. uroczystości odsłonięcia pomnika Franciszka Sędzickiego w Kościerzynie.

 1. Nota // Pomerania. - 1974, nr 4, s. 73-76
  * Dot. zespołu teatralnego w Gnieżdżewie.

 1. Odsłonięcie popiersia Franciszka Sędzickiego w Kościerzynie :  [sprawozdanie] // Pomerania. - 1974, nr 1, s. 71-72
  * Podpisane: (ms).
  * Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia w dn. 15.12.1973 r. pomnika Franciszka Sędzickiego w Kościerzynie.

 1. Plener oliwski. - Fot. // Tygodnik Morski. - 1974, nr 41, s. 18
  * Dot. Ogólnopolskiego Pleneru Animalistycznego.

 1. Pomnik Conrada :  [nota] // Tygodnik Morski. - 1974, nr 4, s. 18
  * Podpisane: BAŁTOSŁAW.
  * Dot. pomnika Josepha Conrada w Gdyni.

 1. Recenzja. - Rec. pracy: Rompski Jan. Ścinanie kani, Toruń, 1973 // Pomerania. - 1974, nr 6, s. 75-80
 1. Sprawozdanie // Pomerania. - 1974, nr 5, s. 99-102
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Sprawozdanie z IV Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, 20-21.09.1974.

 1. Wokół pisowni kaszubskiej :  [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 263, s. 5
  * Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 1. Żëcé i przigodë Remusa. - Cykl: Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1974, nr 219, s. 6
  * Podpisane: BAŁTOSŁAW.

 1. "Hanka sę żeni" :  [recenzja] // Pomerania. - 1975, nr 2, s. 34
  * Recenzja z wystawienia w Pucku przez zespół teatralny z Gnieżdżewa sztuki ks. Bernarda Sychty "Hanka sę żeni".

 1. Baśnie z rodowodem :  [recenzja]. - Rec. pracy: Puzdrowski Edmund. Bursztynowe drzewo, Gdańsk, 1974 // Pomerania. - 1975, nr 4, s. 48–49
 1. Cyrografy (I) :  [wiersz] // Pomerania. - 1975, nr 5, s. 9
 1. Kalejdoskop czasu umarłego // Pomerania. - 1975, nr 2, s. 8-10
  * Dot. zabytków w powiecie puckim.

 1. Kościerzyna twórcy hymnu narodowego :  [nota] // Pomerania. - 1975, nr 4, s. 54
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Dot. odsłonięcia pomnika Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

 1. Laureaci "Stolema" - 1975 :  [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 77, s. 3
 1. Sprawozdanie // Dziennik Bałtycki. - 1975, nr 226, s. 3
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Sprawozdanie z V Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach, 3-4.10.1975.

 1. W stronę młodych // Pomerania. - 1975, nr 6, s. 10-12
  * Dot. kaszubskiej sztuki ludowej.

 1. "Pomerania" po raz siedemdziesiąty // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 265, s. 6
  * Omówienie genezy i profilu czasopisma.

 1. Augustyn Necel nie żyje :  [nota] // Pomerania. - 1976, nr 6, s. 12
 1. Bajka kaszubska w ocenie naukowców :  [sprawozdanie] // Pomerania. - 1976, nr 4, s. 38
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej bajce, baśni i legendzie kaszubskiej, Wejherowo, 7-8.06.1976.

 1. Rychert Zygmunt: Gdańskie koncerty :  [wywiad] / rozm. Jerzy Samp // Pomerania. - 1976, nr 2, s. 17-18
 1. Gdy pod śniegiem kwiat zakwita... :  [szkic] // Pomerania. - 1976, nr 6, s. 22-26
  * Dot. zwyczajów i obrzędów kaszubskich.

 1. Kamienny baśniokrąg Pomorza :  [szkic] // Pomerania. - 1976, nr 5, s. 36-39
  * Dot. kaszubskiej literatury ludowej.

 1. Misterium ptaka ofiarnego :  [szkic]. - Rys. // Pomerania. - 1976, nr 2, s. 34–44
  * Dot. zwiazków obrzędów kaszubskich z obrzędami słowiańskimi.
  * Bibliogr.

 1. O dzbanach :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 265, s. 5
 1. Mamuszka Franciszek: Przybyłem, aby zostać :  [wywiad] / rozm. Jerzy Samp // Pomerania. - 1976, nr 4, s. 3-5
 1. Recenzja. - Rec. pracy: [Puzdrowski Edmund] Bożychowski Jan. Pisarze Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1975 // Bibliotekarz Gdański. - 1976, nr z IX, s. 44-46
 1. Recenzja. - Rec. pracy: [Puzdrowski Edmund] Bożychowski Jan. Pisarze Pomorza Gdańskiego, Gdańsk, 1975 // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 213, s. 5
 1. Sprawozdanie // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 137, s. 5
  * Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej bajce, baśni i legendzie kaszubskiej, Wejherowo, 7-8.06.1976.

 1. Sprawozdanie // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 224, s. 4
  * Sprawozdanie z VI Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, Wdzydze, 17-18.09.1976.

 1. Stolem ; Tajemnica Góry Popielcowej ; O kwiatach ; Królowa karłów ; Przy skacie ; O łusce ; Incydent ; Archanioł i Smętek :  [wiersze] // Pomerania. - 1976, nr 4, s. 43-44
 1. Włodarze Remusowego dziedzictwa :  [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 224, s. 4
  * M.in. o "Zarysie historii literatury kaszubskiej" Lecha Bądkowskiego wydanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

 1. Eksperyment na miarę roku // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 120, s. 5
  * Dot. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku.

 1. Kloc Józef: Józef Wybicki i młodzież : rozmowa z dyrektorem VII LO w Gdańsku Oruni ... :  [wywiad] / rozm. [Jerzy Samp] Bałtosław // Pomerania. - 1977, nr 6, s. 3-5
 1. Jurata ; Pamiątka z Piaśnicy ; Metamorfozy :  [wiersze] // Pomerania. - 1977, nr 4, s. 16
 1. Klemens Derc nie żyje :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1977, nr 6, s. 17
 1. Literackie zbliżenia regionalne :  [sprawozdanie] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 217, s. 5
  * Sprawozdanie z VII Spotkania Twórców Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, Wdzydze, 23-24.09.1977.

 1. Miedzy legendą a niedomówieniem : w 50 rocznicę śmierci Stanisława Przybyszewskiego // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 257, s. 5
  * Dot. gdańskiego okresu życia Stanisława Przybyszewskiego.

 1. Sesja literacka :  [sprawozdanie] // Pomerania. - 1977, nr 3, s. 50
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Sprawozdanie z sesji naukowej "Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w l. 1945-1975", Gdańsk, 21-23.03.1977.

 1. Wosk i cyna ; Ars moriendi ; Z nocy listopadowej... :  [wiersze] // Pomerania. - 1977, nr 1, s. 34
 1. Bezimienny. - Il. // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 250, s. 5
  * Dot. parku w Gdańsku Oruni.

 1. Jurata :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1978, nr 5, s. 21-22
  * Podpisane: Bałtosław.
  * Z komentarzem aut.

 1. Kaszubska Sodoma :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1978, nr 4, s. 38-39
  * Podpisane: Bałtosław.

 1. Klabaternik :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1978, nr 2, s. 5-6
  * Podpisane: Bałtosław.

 1. O "Mazurku Dąbrowskiego" z Włoch // Literatura. - 1978, nr 50, s. 4
  * Miejsca i okoliczności powstania, plany uczczenia Józefa Wybickiego; na podstawie rozmowy z Bronisławem Bilińskim.

 1. Pod znakiem kielni i szatana :  [szkic] // Pomerania. - 1978, nr 1, s. 3-9
  * Dot. mitu wolnomularza w tradycji pomorskiej.

 1. Jurata II ; Dewiacja :  [wiersze] // Pomerania. - 1979, nr 7/8, s. 18
 1. O Józefie Wybickim znad Tybru :  [reportaż] // Pomerania. - 1979, nr 4, s. 9-11
  * O Reggio Emilia - miejscu powstania hymnu i monografii Bronisława Bilińskiego nt. genezy hymnu.

 1. Pieski świat i dziecięcy optymizm :  [recenzja]. - Rec. pracy: Piepka Jan. Wieża z domem, 1974 ; Torbus i reszta zgrai, Warszawa, 1979 // Pomerania. - 1979, nr 3, s. 34-35
 1. Recenzja. - Rec. pracy: Przybyszewski Stanisław. Nad morzem, Gdańsk, 1978 // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 72, s. 6
 1. Spocznij choćby na głowie lwa... :  [wiersz]. - Cykl: Piękne Madonny // Pomerania. - 1979, nr 10, s. 41
 1. W nurcie literatury regionalnej // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 218, s. 5
  * Dot. 100-lecia istnienia literatury kaszubskiej i roli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w jej rozwoju.

 1. W przymierzu z literaturą :  [nota] // Pomerania. - 1979, nr 7/8, s. 2-3
  * Dot. jubileuszu Anny Łajming.

 1. Wokół prawdy o zełganym demonie : w setną rocznicę powstania poematu Hieronima Derdowskiego "O panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł" :  [szkic] // Pomerania. - 1979, nr 10, s. 1-4 ; nr 11/12, s. 36-40
 1. Ze świata bajek :  [recenzja]. - Rec. pracy: Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej pt. "Świat bajek, baśni i legend kaszubskich". Wejherowo, 1979 // Pomerania. - 1979, nr 11/12, s. 53-54
  * Dot. sesji i wydawnictwa pokonferencyjnego.

 1. 75-lecie urodzin Józefa Ceynowy :  [nota] // Pomerania. - 1980, nr 6, s. 43
  * Podpisane: (M.S.).
  * Nota biograficzna i jubileuszowa.

 1. Kościół św. Piotra i Pawła :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1980, nr 10, s. 19-20
 1. Poeta i nauczyciel : 75. rocznica urodzin Józefa Ceynowy :  [szkic]. - Fot. // Pomerania. - 1980, nr 6, s. 11-12
 1. Próba wody, próba czasu... :  [szkic] // Pomerania. - 1980, nr 7, s. 5-9
 1. Wokół prawdy o zełganym demonie : droga na sabat :  [szkic] // Pomerania. - 1980, nr 1, s. 7-9
  * Cz. 3, cd. z 1979 r.

 1. Zbrodnia sprawiedliwa albo kaszubskie remedia na czary : (dokończenie) :  [szkic] // Pomerania. - 1980, nr 5, s. 46-49
  * M.in. o motywie pławienia Krystyny Ceynowy - ostatniej wiedźmy na Półwyspie Helskim.

 1. Zbrodnia sprawiedliwa albo kaszubskie remedia na czary :  [szkic] // Pomerania. - 1980, nr 4, s. 28-31
  * Dot. procesów czarownic na Pomorzu.

 1. Anonimowi Gdańskiemu :  [wiersz] // Pomerania. - 1981, nr 5, s. 40
 1. Eskapada włoska w legendzie Derdowskiego :  [szkic] // Pomerania. - 1981, nr 4, s. 34-37
 1. Glosa do "Zbrodni sprawiedliwej" :  [szkic] // Pomerania. - 1981, nr 1, s. 54-55
  * Geneza noweli Wandy Brzeskiej "Syn czarownicy" drukowanej w Tece Pomorskiej 1937; także o powieści W.B. "Sprawa gminy Ceynowy" 1938.

 1. Korona miasta :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1981, nr 1, s. 12
  * Dot. kościoła św. Katarzyny.

 1. Lapidarium św. Jana :  [wiersz] // Pomerania. - 1981, nr 4, s. 23
 1. Mariacki kolos :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1981, nr 6, s. 13-14
 1. Moneta i martwiec :  [recenzja]. - Rec. pracy: Karnowski Jan. Wotrok Swantewita // Pomerania. - 1981, nr 5, s. 33-34
 1. Pod hełmem Piotra Willera :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1981, nr 3, s. 24
 1. Ponad szpitalem Flisaków :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1981, nr 5, s. 12-13
  * Dot. kościoła św. Barbary.

 1. Problem na miarę bazyliki :  [szkic] // Pomerania. - 1981, nr 2, s. 1-4
 1. Świętojańska :  [szkic]. - Cykl: Wieże starego Gdańska // Pomerania. - 1981, nr 4, s. 22-23
 1. A za tego króla Jana... :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 8, s. 3
 1. Dąb ë strzëna ; Dąb i trzcina ; O kowôlu, krôwcu i strzélcu ; O kowalu, krawcu i strzelcu ; Pokrzésné perlë ; Perły pokrzepienia :  [bajki] / wybór i oprac. literackie // Pomerania. - 1983, nr 6, s. 39-41
  * Teksty równoległe gwarowe i literackie.

 1. Gdziekolwiek jestem lub będę :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 6, s. 8-9
 1. Kaszubski Smętek na scenie :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 4, s 24-30
 1. Listy z nieba // Pomerania. - 1983, nr 12, s. 9-11
 1. Literatura bez ludu? :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 8, s. 14-16
  Polem: Stefanowski Janusz: [nawiązanie do J.S.] // Pomerania. - 1983, nr 11, s. 46
 1. Motyw Smętka i jego funkcje w literaturze // Biuletyn Polonistyczny. - 1983, nr 1/2, s. 161-164
  * Streszczenie pracy doktorskiej.

 1. Na których czekamy :  [felieton] // Pomerania. - 1983, nr 5, s. 8-10
  * Felieton nt. problemów ruchu regionalnego.

 1. Nota // Pomerania. - 1983, nr 4, s. 46
  Polem z: [Ciemiński Ryszard] R.C.: O Jaroszu w Warszawie // Pomerania. - 1983, nr 1/2, s. 17
  Odp.: [Ciemiński Ryszard] R.C. // Pomerania. - 1983, nr 4, s. 46
  * Dot. tekstu "O Jaroszu Derdowskim (wspominek)" Adolfa Nowaczyńskiego.

 1. Problem Dobra i Zła a Smętek w "Sądzie nieostatecznym" Lecha Bądkowskiego :  [szkic] // Pomerania. - 1983, nr 4, s. 29-30
 1. Szkic // Pomerania. - 1983, nr 8, s. 1-4
  * Dot. tematu Jana III Sobieskiego i odsieczy wiedeńskiej w literaturze na Pomorzu.

 1. Szkic // Pomerania. - 1983, nr 8, s. 8-10
  Odp.: Gołąbek Eugeniusz // Pomerania. - 1983, nr 9, s. 47-48
  * Dot. Jana Drzeżdżona.

 1. Bogini Jastra na Międzymorzu :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 6, s. 16-18
 1. Cud nad zatoką :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 3, s. 30-31
  * Dot. mitów kaszubskich. Pierwszy artykuł z cyklu.

 1. Ksiądz biskup Konstanty Dominik : jego służba w Kościele a kultura rodzima :  [szkic] // Studia Pelplińskie. - T. 15 (1984), s. 65-73
  * Tom 15 Studiów Pelplińskich na s. 11-99 zawiera materiały z V Spotkań Pelplińskich "Kościół powszechny i lokalny a kultura regionu", 5-6 listopada 1984 roku.

 1. Miasto z legendy o zagładzie :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 12, s. 34-35
 1. Morski diabeł :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 5, s. 25-26
 1. Morzeczka czyli syrena :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 4, s. 17-18
 1. Piękna Baltice i elektrydzi :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 10, s. 19-20
  * Legendy o pochodzeniu bursztynu.

 1. Prawo łupu :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 8, s. 15-17
 1. Sowizdrzał pod berłem świata :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 11, s. 28-30
 1. Zanim staniesz się niemy w mowie ojców :  [szkic] // Pomerania. - 1984, nr 7, s. 11-14 ; nr 8, s. 18-20
  * Dot. fenomenu kaszubszczyzny literackiej.

 1. Światło ocalenia :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1984, nr 9, s. 28-29
 1. „Rodzina kaszubska” o papieskim aeroplanie // Pomerania. - 1985, nr 1, s. 31-32
 1. „Zaklęta stegna” zaprasza dzieci : zamiast dedykacji // Pomerania. - 1985, nr 7, s. 17-18
 1. Imperium czerwonych karłów :  [szkic] // Pomerania. - 1985, nr 5, s. 34-35
 1. Jak pognębić hardych Gdańszczan : w 500-tną rocznicę urodzin Jana Dantyszka :  [szkic] // Pomerania. - 1985, nr 4, s. 28-31
 1. Kolebka i mogiła : osiem wieków katedry oliwskiej :  [szkic] // Pomerania. - 1985, nr 9, s. 6–9
 1. Madonna na spienionej fali :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 11, s. 20-22
 1. Mare Pigrum – Morze Leniwe :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 2, s. 24-25
 1. Mowa, którą nazwano "niedoszłym" językiem // Regiony. - 1985, nr 1-4
 1. Patronka morzan :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 12, s. 5-6, 27
 1. Perły, łzy i talizman :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 3, s. 38
 1. Pod żaglami na rajską wyspę :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 6, s. 28-29
 1. Polowanie na książkę // Pomerania. - 1985, nr 5, s. 10-11
 1. Próba wierności : (wokół nowszej literatury kaszubskiej) :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 8 (1985), s. 77-92
 1. Trzej nieznajomi ; Biôłi nie darmo w piekle bëc ; Dobroć nagrodzona ; Prôwdzëwszi syn posobnikę trónu :  [bajki] // Pomerania. - 1985, nr 7, s. 18-20
 1. Wieczne dalej :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1985, nr 10, s. 34–35
  Dot. Jana z Kolna.

 1. Gdańska masakra i krwawa woda :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1986, nr 3, s. 13-14
 1. Gdański dykcjonarz :  [szkic] // Pomerania. - 1986, nr 9, s. 26–27
 1. Gdy potrzebny był mściciel. - Rec. pracy: Deotyma. Wyszymir. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1986, nr 5, s. 13-14
 1. Katedra oliwska w jej literackich wizerunkach :  [szkic] // Studia Gdańskie. - T. 6 (1986), s. 71-84
 1. Na przekór klątwie :  [szkic] // Pomerania. - 1986, nr 12, s. 12-13
  * Dot. zegara z bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

 1. O Partaczach, papierniach i czarnych krzyżach :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (3) // Pomerania. - 1986, nr 12, s. 30-31
 1. Powracające monstrum :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1986, nr 2, s. 27-29
 1. Wiatr w oczy :  [szkic]. - Cykl: Z Bałtyckich Mitów // Pomerania. - 1986, nr 4, s. 27-28
 1. Z Wyspy Spichrzów ku Królewskiej Drodze :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (2) // Pomerania. - 1986, nr 11, s. 21–22
 1. Andriolli nad Baltykiem : "To co widzę, należy do Kaszubów" :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 11, s. 13-16
 1. Bernarda Sychty dramat o Mestwinie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Sychta Bernard. Ostatniô gwiôzdka Mestwina czyli Słonecznicié pomorscié : dramat w 2 dwóch obrazach / do druku przygotowała i [wstępem poprzedziła] Stefania Sychta ; pisownię kaszubską ujednolicił Edward Bereza. - Gdańsk, 1985 // Pomerania. - 1987, nr 2, s. 31–32
 1. Czas wszystko zmienia :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (4) // Pomerania. - 1987, nr 2, s. 28–30
 1. Gosk-bóstwo czy falsyfikat? :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 6, s. 40-42
  * Dot. motywu Goska w literaturze kaszubskiej.

 1. Historia kołem się toczy :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (6) // Pomerania. - 1987, nr 7, s. 30–31
 1. Kaszubski apostoł dobroci :  [artykuł] // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 16-18
  Dot. biskupa Konstantyna Dominika.

 1. Kaszubski apostoł dobroci :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 16-18
  * Dot. ks. biskupa Konstantego Dominika.

 1. Kaszubskiego sowizdrzała ucieczki i powroty // Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace historycznoliterackie. - Nr 12/13 (1987), s. 233-141
  * Dot. Hieronima Derdowskiego.

 1. Muzyka i tańce na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym :  [szkic] // Acta Universitatis Wratislaviensis. - Nr 904 (1987), s. 77-110
  * M.in. o pieśniach i przyśpiewkach ludu białoruskiego i polskiego.

 1. Nota // Pomerania. - 1987, nr 9, s. 40
  * Nota o odczycie Edmunda Puzdrowskiego nt. historii i współczesnej literatury kaszubskiej, Toruń 25.05.

 1. O czym mówią nazwy ulic :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (7) // Pomerania. - 1987, nr 10, s. 29–30
 1. O najsłynniejszej wśród Polaków :  [recenzja]. - Rec. pracy: "Wisło moja, Wisło stara..." : antologia poezji, wybór i oprac. Edward Mazurkiewicz, Kraków 1986 // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 51-53
 1. O najsłynniejszej wśród Polaków :  [artykuł] // Pomerania. - 1987, nr 5, s. 51-53
  * Omówienie rzeki Wisły w kulturze.

 1. O piewcy mądrości morzan :  [wspomnienie] // Pomerania. - 1987, nr 3, s. 2-3
  * Wspomnienie nt. Leona Roppla.

 1. O potrzebie dalszych badań nad powiązaniami folkloru ukraińskiego z białoruskim i polskim // Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. - 1987, s. 49-56
 1. Sagi o mieście słonych wiatrów :  [recenzja]. - Rec. pracy: Fenikowski Franciszek. Oddech wieków : sagi srebrzystej Gdyni, Gdańsk 1986 // Pomerania. - 1987, nr 7, s. 37-38
 1. Złoto, śmierć i chmiel :  [szkic] // Pomerania. - 1987, nr 1, s. 21-30
  Polem: Fac Bolesław: Jeszcze o "magii" Chmielna [sprostowanie] // Pomerania. - 1987, nr 4, s. 44
  * Dot. legend kaszubskich.

 1. Śladami srebra, kalety i zbrodni :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (5)  // Pomerania. - 1987, nr 4, s. 30–32
 1. "Gdańsk stoi na ziemi Kaszubów" : z relacji obieżyświatów // Pomerania. - 1988, nr 7-8, s. 33-35
 1. Ekscentryk z Wilczego Błota :  [szkic] // Pomerania. - 1988, nr 6, s. 12-14
  * Dot. Aleksandra Treichela (1837-1901).

 1. Entuzjazm i pogarda :  [biogram] // Pomerania. - 1988, nr 2, s. 2-4
  * Dot. Aleksandra Majkowskiego.

 1. Jak Polak z Polakiem? :  [artykuł] // Pomerania. - 1988, nr 10, s. 9-11 ; nr 11, s. 26-28
  * Dot. Floriana Ceynowy.

 1. Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżona :  [szkic] // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 11 (1988), s. 69-78
 1. Nie płoszyć snu :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (10) // Pomerania. - 1988, nr 11, s. 31–32
 1. Stare i nowe :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (9) // Pomerania. - 1988, nr 5, s. 12–13
 1. Ulica z okrętem w herbie :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (8) // Pomerania. - 1988, nr 4, s. 37–38
 1. Blaski i cienie :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (16)  // Pomerania. - 1989, nr 11, s. 29–30
 1. Groble, łąki i wierzby :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (12) // Pomerania. - 1989, nr 3, s. 26–27
 1. Na wyspie i rybackiej dzielnicy :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (15) // Pomerania. - 1989, nr 10, s. 35–36
 1. Najnowsza korekta do głowy świętej Barbary :  [szkic] // Pomerania. - 1989, nr 6
 1. Pióro i dżuma :  [szkic] // Pomerania. - 1989, nr 10, s. 15-17
  * Dot. Martina Opitza.

 1. Prawem paradoksu :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (11) // Pomerania. - 1989, nr 1, s. 31–32
 1. Psia ulica :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (14) // Pomerania. - 1989, nr 7–8, s. 34–35
 1. Trochę dobrze, trochę źle :  [szkic]. - Cykl: Gdański dykcjonarz (13) // Pomerania. - 1989, nr 4, s. 36–37
 1. Pierwszy poeta kaszubski :  [szkic] // Pomerania. - 1990, nr 1, s. 7-8
  * Dot. Hieronima Derdowskiego.

 1. Pierwszy poeta kaszubski : (dokończenie) :  [szkic] // Pomerania. - 1990, nr 2/3, s. 26-28
  * Dot. Hieronima Derdowskiego.

 1. Błądząc ścieżkami labiryntu :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 172, dod. Weekend
 1. Dlaczego Günter Grass utopił kapitana Beneke? :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 119, dod. Weekend
 1. Dwie sagi rodu Ferberów :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 178, dod. Weekend
 1. Dziedzictwo Gutenberga :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 294, dod. Weekend
 1. Dzieje zmyślonej Madonny :  [recenzja]. - Rec. pracy: Kaszubska Madonna [powieść] / oprac. i do druku podał Jerzy Limon, Gdańsk, 1991 // Tytuł. - 1991, nr 4, s. 220–223
 1. Ekstrawagancje mieszczańskiego stołu :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 231, dod. Weekend
 1. Fortuna i pasje Lessera Giełdzińskiego :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 184, dod. Weekend
 1. Fortuna kołem się toczy :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 264, dod. Weekend
 1. Gdańsk w legendzie i podaniu :  [szkic] // Pomerania. - 1991, nr 3, s. 5–6
  Także pt. Wstęp w: Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści / zebr., oprac. i wstępem opatrzył Jerzy Samp. – Gdańsk, 1992

 1. Historia pewnego sprzysiężenia :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 249, dod. Weekend
 1. Józef Wybicki i kolegium na Starych Szkotach // Pomerania. - 1991, nr 10, s. 32-36
 1. Klejnot z rzymskiego lamusa :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 225, dod. Weekend
 1. Kukły w arsenale :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 207, dod. Weekend
 1. Miasto zegarów :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 254, dod. Weekend
 1. O markizie – tułaczu i wyłowionych z morza księgach :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 130, dod. Weekend
 1. O Mrongowiuszu w Świętojańskiej Szkole :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 237, dod. Weekend
 1. O wiślanych oraczach i Przeróbce :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 213, dod. Weekend
 1. Opowieści ulicznych szyldów :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 136, dod. Weekend
 1. Pachołek i książę :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 142, dod. Weekend
 1. Posąg niechcianego władcy :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 259, dod. Weekend
 1. Prywatna wojna braci Maternów :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 148, dod. Weekend
 1. Sowizdrzalski uśmiech wieków :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 201, dod. Weekend
 1. Starogdańskie rozmaitości :  [cykl felietonów] // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 102, 107, 113, 119, 130, 136, 142, 148, 172, 178, 184, 189, 201, 207, 213, 219, 225, 231, 237, 249, 254, 259, 264, 294, 298, dod. Weekend, s. 2 lub 3
 1. Szczęście w nieszczęściu :  [legenda] // Pomerania. - 1991, nr 3, s. 6–7
 1. Tajemnice grobu doktora Wolfa :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 113, dod. Weekend
 1. Ten, którego nazywano diabłem :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 219, dod. Weekend
 1. Toast na cześć piwa :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 189, dod. Weekend
 1. Zapomniana posiadłość Schopenhauerów :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 107, dod. Weekend
 1. Śladami „Panienki z okienka” :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 102, dod. Weekend
 1. Święta Oliwa :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1991, nr 298, dod. Weekend
 1. Czarne Morze :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 2
 1. Czesi i my :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 4, s. 36
 1. Dwa światy :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 3, s. 4-5
 1. Dziecięcość po kaszubsku :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 2, s. 28-30
 1. Dziecko w literaturze i folklorze kaszubskim :  [szkic] // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania. - 1992, nr 20, s. 51-62
 1. Gdańszczanin nauczycielem Mickiewicza :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 38
 1. Hrabia literat z pałacu Monbrillant na Polankach :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 12, s. 35
  * Dot. hrabiego Augusta Adolfa Leopolda von Lehndorffa.

 1. Jak kruchy gliniany dzban : pożegnanie Jana Drzeżdżona (1937-1992) // Tytuł. - 1992, nr 3, s. 172-177
 1. Jana Drzeżdżona przerwana stegna // Dziennik Bałtycki. - 1992, nr z dn. 25.08.
 1. Kaszubsko-pomorski wątek twórczości ks. Damrota :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 3, s. 40-42
 1. Kim był Jan Labes? :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 14
 1. Kolejka linowa Wybego albo o sposobach przenoszenia gór :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 10, s. 32–34
  * Także w tegoż: Gdańsk prawie nie znany. – Gdańsk : Stella Maris, 1993. – S. 103–109

 1. Magiczne słowo latarnia :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 53
 1. Między wstydem a dumą :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 20
 1. Miłosierni bracia z Psiego Zakątka :  [szkic] // Pomerania. - 1992, nr 9, s. 24–25
  * Także w tegoż: Gdańsk prawie nie znany. – Gdańsk : Stella Maris, 1993. – S. 114–119

 1. Pożegnanie Jana Drzeżdżona :  [nota] // Gazeta Uniwersytecka. - 1992, nr 7, s. 5-6
 1. Spór o głowy kaprów gdańskich :  [szkic] // Dziennik Bałtycki. - 1992, nr 235, s. 4
  * Także w tegoż: Gdańsk prawie nie znany. – Gdańsk : Stella Maris, 1993. – S. 69–73

 1. Starogdańskie rozmaitości :  [cykl felietonów] // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 2, 8, 14, 20, 26, 38, 43, 53, 58, [zawsze na s. 2 lub 3]
 1. Tajemne praktyki gdańskiego Ulissesa :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 58
 1. W najpiękniejszej piwnicy świata :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 43
 1. Wrzeszcz w literaturze :  [szkic] // Tytuł. - 1992, nr 2, s. 181-194
 1. Zadżumione miasto :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 26
 1. Żebracy :  [felieton]. - Cykl: Starogdańskie rozmaitości // Gazeta Gdańska. - 1992, nr 8
 1. Bezrybny targ w kolanie Motławy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 17
 1. Cicha wielkość. Cz. 1 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 268
 1. Cicha wielkość. Cz. 2 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 274
 1. Darczyńca Zachariasz :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 23
 1. Droga do "Conradinum" :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 150
 1. Dzieje bożych muzykantów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 246
 1. Fenomen żywotności :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 280
 1. Gdy umarł prymas :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 103
 1. Hojny jak... Szkot :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 303
 1. Hôtel du Nord :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 262
 1. Jak rybia łuska :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 174
 1. Jesienne requiem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 252
 1. Jubileusz fary :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 192
 1. Kamień na kamieniu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 121
 1. Kartki gdańskie :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 87, 93, 103, 109, 115, 121, 127, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240, 246, 252, 257, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 303
 1. Klucze miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 292
 1. Korzenie, gwiazdy i księgi :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 228
 1. Król w wieśniaczym przebraniu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 59
 1. Kronikarz czasu ruin :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 216
 1. Kruchy klejnot :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 168
 1. Mistrz znad kanału Raduni :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 5
 1. Mniszki wśród heretyków :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 240
 1. Na wyspie skarbów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 234
 1. Nadmotławskie A, B, C... :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 41
 1. Nasz własny Sanssouci :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 286
 1. Nie tylko „Tutti frutti” :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 156
 1. O Gdańsku we Lwowie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 83
 1. O powinnościach kata :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 53
 1. Pasja Jana :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 138
 1. Pępek świata :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 115
 1. Podzwonne dla wielkiej synagogi. Cz. 1 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 204
 1. Podzwonne dla wielkiej synagogi. Cz. 2 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 210
 1. Polski Pliniusz ze Starych Szkotów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 93
 1. Próba żelaza i złota :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 257
 1. Pustelnik w sercu miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 132
 1. Refleksje z Topolowej :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 127
 1. Ruskiego wojażera podróż sentymentalna :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 109
 1. Sceny z życia jeńców :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 87
 1. Spłonąć na stosie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 144
 1. Syberyjskim szlakiem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 47
 1. Ukryte na szczycie wieży :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 186
 1. W loży masonów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 222
 1. W zapomnianych przybytkach Bachusa :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 180
 1. Wojna na pędzle :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 29
 1. Wszystko przez Lecha :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 11
 1. Z Cookiem na koniec świata :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 35
 1. Z motywów elżbietańskich :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 198
 1. Z nurtem Raduni :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 77
 1. Z życia tragarzy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 65
 1. Zbawiciel na Zaroślaku :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 162
 1. Łuny nad miastem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1993, nr 71
 1. Biskupia Górka :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 88
 1. Cygańska Góra? :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 23
 1. Czcigodny pasterz Joachim :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 35
 1. Dominikańskiego spłatać figla :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 187
 1. Duch Święty i Moneta. Cz. 1 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 139
 1. Duch Święty i Moneta. Cz. 2 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 145
 1. Dąb, włócznia i krzyż :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 94
 1. Historia z dreszczem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 59
 1. Jacek i kuchnia mnichów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 257
 1. Jaki znak twój? :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 41
 1. Kartki gdańskie :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 82, 88, 94, 100, 110, 116, 122, 127, 133, 139, 145, 151, 157, 163, 169, 175, 181, 187, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240, 246, 252, 257, 262, 268, 274, 280, 286, 292, 298, 303
 1. Kolebka i trumna :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 169
 1. Kronikarz czasu umarłego :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 65
 1. Kłopoty z carem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 11
 1. Legenda oliwska :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 240
 1. Mestwinowa gwiazdka :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 298
 1. Między rzemiosłem a sztuką :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 133
 1. Najjaśniejsza z gwiazd :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 17
 1. Niobe oruńska :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 122
 1. Nocny pogrzeb :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 198
 1. Nowy arsenał sztuki :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 246
 1. O Arturze Tułaczu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 286
 1. O czym szumią wierzby :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 252
 1. Opowieści jarmarczne :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 181
 1. Ostatni książę Gdańska :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 116
 1. Ostatni prawdziwy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 163
 1. Pejzaż z bukietem fiołków :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 228
 1. Po raz setny :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 280
 1. Polubić Brzeźno. Cz. 1 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 151
 1. Polubić Brzeźno. Cz. 2 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 157
 1. Prosto z kuźni :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 222
 1. Przybytek Marsa i Minerwy. Cz. 1 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 262
 1. Przybytek Marsa i Minerwy. Cz. 2 :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 268
 1. Srebrne trumny :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 77
 1. Swojszczyzna Starego Przedmieścia :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 204
 1. Tropem Madonny Michaela :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 29
 1. U szarych mnichów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 192
 1. Ulica "Ojczenaszników" :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 216
 1. Unicestwione miasto :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 100
 1. W cieniu Małego Labiryntu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 210
 1. W domu polskiego kupca :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 292
 1. Ważenie uczynków :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 82
 1. Wierność na czterech łapach :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 234
 1. Wirtuoz rokoka :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 5
 1. Witaj nam Dominiku :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 175
 1. Z dziejów wody :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 274
 1. Zielono... :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 110
 1. Znak Gryfa i Orła :  [felieton]. - Rec. pracy: Rec. pracy: Sychta Bernard. Ostatniô gwiôzdka Mestwina czyli Słonecznicié pomorscié : dramat w 2 dwóch obrazach / do druku przygotowała i [wstępem poprzedziła] Stefania Sychta ; pisownię kaszubską ujednolicił Edward Bereza. - Gdańsk, 1985. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 303, s. 8
 1. Łazarzowa hibernacja :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 53
 1. Śmierć burmistrza :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 127
 1. Święta Brygida i Mniszki :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 71
 1. Świątynia wiedzy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 47
 1. „Ejże Ejże nie miń, wejdźże” :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 285, dod. Rejsy, s. 5
 1. Barbara – Wisły patronka :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 279, dod. Rejsy, s. 5
 1. Brabancja :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 191
 1. Cenniejsze od złota :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 245, dod. Rejsy, s. 5
 1. Chlebem pachnące słowa :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 41
 1. Chluba opatów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 267, dod. Rejsy, s. 5
 1. Dantiscanus :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 203
 1. Dzień, w którym zgasła Bliza :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 100
 1. Dłutem mistrza Abrahama :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 209
 1. Gdański zaułek sławy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 180
 1. Godność pocztowca :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 221
 1. Historia z aromatem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 197
 1. Jak morska fala :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 65
 1. Jak w zwierzyńcu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 233
 1. Kamienne serce miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 239
 1. Kartki gdańskie :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 94, 100, 104, 109, 115, 121, 127, 133, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 262, 267, 273, 279, 285, 291, 297, 301
  * Od nr 245, zawsze na s. 5 w dod. Rejsy z osobną numeracją stron.

 1. Kowale gdańskiego nieba :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 83
 1. Kufel jopejskiego :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 174
 1. Lawendowe mydliny :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 23
 1. Lustrzane odbicie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 35
 1. Miasto czterdziestu bram :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 273, dod. Rejsy, s. 5
 1. Myszy, szczury i kocury :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 291, dod. Rejsy, s. 5
 1. Na przykład Bellingowie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 77
 1. Najpiękniejsze są gdańszczanki :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 59
 1. Najszacowniejszy z klejnotów :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 262, dod. Rejsy, s. 5
 1. Niedziela na Krępcu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 186
 1. Odmieńcy i my :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 115
 1. Prorocze słowa :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 162
 1. Przedsmak piekieł czy dar niebios :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 17
 1. Requiem Gdańskie :  [esej] // Przegląd Polityczny. - Nr 29 (1995), s. 88–91
 1. Rycerska krew :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 127
 1. Sztuka wspominania :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 5
 1. Sława i niepamięć :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 109
 1. Słono :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 251, dod. Rejsy, s. 5
 1. Tajemnica świętej głowy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 53
 1. Talent i odwaga :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 156
 1. Tam gdzie żaby :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 227
 1. Tym razem Lipce :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 71
 1. U bram miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 215
 1. Ujeścisko znane i nieznane :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 150
 1. W tej Hostyi... :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 138
 1. W świętojańskim nastroju :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 144
 1. Węgiel, tandeta i groch :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 297, dod. Rejsy, s. 5
 1. Wielka księga gdańskiej ulicy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 29
 1. Wielki Piątek z biczem w dłoni :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 89
 1. Woda na młyn :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 47
 1. Wstydliwy temat :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 11
 1. Wybiła zielona godzina :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 121
 1. Z miłości do Motławy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 301, dod. Rejsy, s. 5
 1. Z życiorysu opozycjonisty :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 133
 1. Śmierć pod gruzami :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 94
 1. Światło w nocy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 168
 1. Świętego Wojciecha dialog ze Smętkiem :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 104
 1. Bursztynowe słowa :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 70, dod. Rejsy, s. 5
 1. Co znaczy Ludolfino :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 256, dod. Rejsy
  * Dot. XIX-wiecznego dworku w Gdańsku Oliwie.

 1. Dlaczego „Do Studzienki?” :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 22, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. tzw. Dworu w Zielonym (Świętym) Zdroju w Gdańsku Wrzeszczu.

 1. Dlaczego właśnie Srebrniki? :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 233, dod. Rejsy
  * Dot. rokokowego pałacyku w dolinie Strzyży we Wrzeszczu.

 1. Do świętych apostołów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 273, dod. Rejsy
  * Dot. kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

 1. Dolina marzeń :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 285, dod. Rejsy
  * Dot. zabudowy i ogrodów Jaśkowej Doliny we Wrzeszczu.

 1. Duńskie korzenie? :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 58, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. pochodzenia nazwy Gdańsk.

 1. Długiego Targu zapomniane wczoraj :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 52, dod. Rejsy, s. 5
 1. Folia Pomeraniae :  [recenzja] // Pomerania. - 1996, nr 3, s. 50-51
  * Recenzja Zeszytów Teologiczno-Historycznych Instytutu Teologii w Tczewie nr 1 z 1996 r.

 1. Jak senna ponęta :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 267, dod. Rejsy
  * Dot. dziejów posiadłości Stawowie w Oliwie.

 1. Kartki gdańskie :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 87, 93, 99, 103, 109, 115, 121, 127, [zawsze dod. Rejsy, s. 5]
 1. Klejnot starej Oliwy :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 197, dod. Rejsy
  * Dot. Pałacu Opatów w Oliwie.

 1. Koniec świata :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 103, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. wyprawy czeskich husytów na Nową Marchię i Pomorze Gdańskie w 1432 r.

 1. Królowa starego miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 16, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. wieży kościoła św. Katarzyny.

 1. Ku chwale monarchy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 115, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. wizyt króla Jana Kazimierza Wazy w Gdańsku.

 1. Miejsce osobliwe :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 291, dod. Rejsy
  * Dot. parku w Gdańsku Oruni.

 1. Morze i sacrum w literaturze kaszubskiej :  [szkic] // Folia Pomeraniae. - Nr 1 (1996)
 1. Na skraju lasu :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 251, dod. Rejsy
  * Dot. VI Dworu przy ul. Polanki w Oliwie.

 1. Na zachód od "Edenu" :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 262, dod. Rejsy
  * Dot. szlaku Gdańsk Orunia - Zakoniczyn.

 1. Nad pracowitą Strzyżą :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 227, dod. Rejsy
  * Dot. dworu Kuźniczki we Wrzeszczu.

 1. Nocne oblicze miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 76, dod. Rejsy, s. 5
 1. O odczytywaniu nazw :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 93, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. nazw gdańskich ulic - Czopowej, Garbary, Grobla I-IV.

 1. O Remusie inaczej :  [recenzja]. - Rec. pracy: Linkner Tadeusz. Heroiczna biografia Remusa : w zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń. Gdańsk, 1996 // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 258, s. 7
 1. Od bramy do bramy :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 162, dod. Rejsy
  * Dot. gdańskich bram.

 1. Ostatni z listopadowych :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 279, dod. Rejsy
 1. Pobożne ulice :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 99, dod. Rejsy, s. 5
 1. Pod skrzydłami Żurawia :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 298, dod. Rejsy
 1. Podzwonne dla Parku Oruńskiego. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 260, s. 7
 1. Prorok zagłady miasta :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 64, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. refleksji Ksawerego Pruszyńskiego z jego wizyt w Gdańsku.

 1. Prosięta na królewskim trakcie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 46, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku.

 1. Prosto z mostu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 109, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. zabytkowych mostów w Gdańsku.

 1. Przy kawie u Sierakowskich :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 245, dod. Rejsy
  * Dot. Dworku Sierakowskich w Sopocie.

 1. Płaczebóg :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 82, dod. Rejsy, s. 5
 1. Rusz się! :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 182, 191, 197, 203, 209, 215, 221, 227, 233, 239, 245, 251, 256, 262, 267, 273, 279, 285, 291, 298, dod. Rejsy
  * Od nr 132 w zmienionym formacie Rejsów J.S. rozpoczął nowy cykl felietonów „Rusz się!”. Na stronie znajdowały się felietony, zapraszające do wycieczek po mieście [J.S.] oraz okolicy [Stanisława Strojnego], a także informacje Klubu Turystów Pieszych.
  Autor opublikował niektóre felietony w nieco zmienionej formie w kolejnych częściach gdańskiego glosariusza oraz w Gdańskie dwory i pałace, 1998.

 1. Rycerskie dobra :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 239, dod. Rejsy
 1. Spacer na Stare Szkoty :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 132, dod. Rejsy
  * Dot. szczególnie kościoła św. Ignacego w Gdańsku.

 1. Spotkanie z „rajem opuszczonym” :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 191, dod. Rejsy
  * Dot. zespołu dworsko-przemysłowego "Konradshammer" w Oliwie.

 1. Spuścizna po rodzie Uphagenów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 221, dod. Rejsy
  * Dot. gdańskich rezydencji podmiejskich w Pieckach Migowie i Dolnym Mieście.

 1. Stare Przedmieście :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 138, dod. Rejsy
 1. Szewskie sprawy :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 4, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. szewców w dawnym Gdańsku.

 1. Szlachecka hojność :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 127, dod. Rejsy, s. 5
 1. Szlakiem wzgórz :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 144, dod. Rejsy
  * Dot. tzw. Cygańskiej Góry w Gdańsku.

 1. Sławne lepsze i gorsze :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 87, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. nazw gdańskich ulic - Aksamitnej, Angielskiej Grobli i Bielańskiej.

 1. Tajemnica Jakubowej muszelki :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 10, dod. Rejsy, s. 5
 1. Tam gdzie zatrzymał się czas :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 182, dod. Rejsy
  * Dot. zabytkowych obiektów przy ul. Polanki w Oliwie.

 1. Uwiecznione na złotym liściu :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 34, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. Jana Strakowskiego.

 1. W cieniu lip :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 156, dod. Rejsy
  * Dot. Wielkiej Alei w Gdańsku.

 1. W Dolinie Królów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 209, dod. Rejsy
  * Dot. posiadłości i rezydencji "Zielona" we Wrzeszczu.

 1. W holenderskim nastroju :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 168, dod. Rejsy
  * Dot. gdańskich zabytków.

 1. W oruńskim Edenie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 121, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. parku w Gdańsku Oliwie.

 1. W żłobie leży... :  [szkic]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 301, dod. Rejsy, s. 17
 1. Wspomnienie o Lechu // Pomerania. - 1996, nr 1/2, s. 26-28
  * Z okazji 15. rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego; z fot.

 1. Wzdłuż kanału Raduni :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 150, dod. Rejsy
 1. Z Szubieniczej Góry na Sobótkę :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 215, dod. Rejsy
  * Dot. dworku "Studzienka" we Wrzeszczu.

 1. Zakotwiczona w niebie :  [felieton]. - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 28, dod. Rejsy, s. 5
  * Dot. wieży kościoła Mariackiego w Gdańsku.

 1. Zaproszenie do Lipiec :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 203, dod. Rejsy
 1. Śladami Schopenhauerów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 174, dod. Rejsy
  * Dot. tzw. III Dworu przy ul. Polanki w Oliwie.

 1. Ślady i znaki :  [felieton]. - Rec. pracy: Siegler Hans G. Gorycz i słodycz = Bitter und Süss / przeł. Bolesław Fac. – Gdańsk, [1995] . - Cykl: Kartki gdańskie // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 40, dod. Rejsy, nr z dn. 16.02., s. 5
 1. Bastion zwany Żubrem :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 237, dod. Rejsy
 1. Bliżej gwiazd :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 255, dod. Rejsy
 1. Chluba Starego Miasta :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 154, dod. Rejsy
 1. Coś z Werony :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 207, dod. Rejsy
 1. Czas spadających głów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 14, dod. Rejsy
 1. Cztery wieki gdańskiego goldwassera : z dziejów lokalu „Pod Łososiem” :  [szkic] // Pomerania. - 1997, nr 4-5, s. 52-56
 1. Dlaczego Gęsia Karczma :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 119, dod. Rejsy
 1. Duma patrycjuszy :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 9, okł. II
 1. Duma patrycjuszy :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 56, dod. Rejsy
 1. Dziedzictwo księcia Subisława :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 8, dod. Rejsy
 1. Długi Targ :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 1, okł. II
 1. Hans Georg Siegler i „opuszczony ogród dzieciństwa” :  [recenzja]. - Rec. pracy: Siegler Hans Georg. Wandert ein Strom : ein Danzig-Brevier. – Lübeck, 1989 // Pomerania. - 1997, nr 6, s. 44–46
 1. Jest taki dom :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 113, dod. Rejsy
 1. Jeszcze jedna wyspa :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 74, dod. Rejsy
 1. Kaplica na wzgórzu :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 50, dod. Rejsy
 1. Klejnot starej Szafarni :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 130, dod. Rejsy
 1. Korona w zwierciadle :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 148, dod. Rejsy
 1. Ku czci wielkiego Jana :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 26, dod. Rejsy
 1. Między cywilizacją Zachodu a pogańskim światem Prusów :  [szkic] // Rocznik Gdański. - 1997, z. 1, s. 75-83
  Dot. opowiadania S. Żeromskiego na temat ostatniej misji św. Wojciecha.

 1. Na „Zamczysku” :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 62, dod. Rejsy
 1. Na jelitkowskim strądzie :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 7/8, okł. II
 1. Na przedbramiu :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 2, okł. II
 1. Na pszczelim wzgórzu :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 38, dod. Rejsy
 1. Na Targu Drzewnym :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 6, okł. II
 1. Okruchy z dziejów tysiąclecia Gdańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 323-329
 1. Ostatni most :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 260, dod. Rejsy
 1. Park nad parki :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 184, dod. Rejsy
 1. Pełne mleka stągwie :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 195, dod. Rejsy
 1. Pobrzeżem Motławy :  [szkic]. - Cykl: Dawny Gdańsk // Pomerania. - 1997, nr 4/5, okł. II
 1. Polanki raz jeszcze :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 44, dod. Rejsy
 1. Portal dla wtajemniczonych :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 142, dod. Rejsy
 1. Przy zamkowej bramie :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 172, dod. Rejsy
 1. Rusz się! :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 79, 85, 91, 97, 102, 107, 113, 119, 124, 130, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, 189, 195, 207, 213, 219, 231, 237, 243, 249, 255, 260, 265, 271, dod. Rejsy
  * Kontynuacja cyklu felietonów „Rusz się!” z 1996 r. Na stronie znajdowały się felietony, zapraszające do wycieczek po mieście [J.S.] oraz okolicy [Stanisława Strojnego], a także informacje Klubu Turystów Pieszych.
  Autor opublikował niektóre felietony w nieco zmienionej formie w kolejnych częściach gdańskiego glosariusza oraz w Gdańskie dwory i pałace, 1998.

 1. Siedziba panów staromiejskich :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 102, dod. Rejsy
 1. Spotkanie z twierdzą :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 166, dod. Rejsy
 1. Straszny dwór :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 2, dod. Rejsy
 1. Słoma i proch :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 213, dod. Rejsy
 1. Tajemnica hotelu "Danziger Hof" :  [szkic] // Był sobie Gdańsk. - 1997, nr 2, s. 8-12
  * Dot. hotelu Gdański Dwór przy ulicy Wały Jagiellońskie.

 1. Tchnienie baroku :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 249, dod. Rejsy
 1. Tumba Kosów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 231, dod. Rejsy
 1. U patrona pielgrzymujących :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 219, dod. Rejsy
 1. U ujścia Strzyży :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 32, dod. Rejsy
 1. U wrót nekropolii :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 243, dod. Rejsy
 1. U świętej Anny :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 178, dod. Rejsy
 1. W cieniu starych drzew :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 97, dod. Rejsy
 1. W zapomnianej warowni :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 124, dod. Rejsy
 1. Wizyta u młynarzy :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 271, dod. Rejsy
 1. Wodne wrota miasta :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 189, dod. Rejsy
 1. Wyspa tysiąca tajemnic :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 68, dod. Rejsy
 1. Zaklęty Wawel Pomorza :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 20, dod. Rejsy
 1. Zbędny balast? :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 160, dod. Rejsy
 1. Zbór na skarpie :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 107, dod. Rejsy
 1. Zemsta Judasza : apokryf milenijny :  [szkic] // Pomerania. - 1997, nr 2, s. 6-9
  * Publikacja także w: Miasto tysiąca tajemnic: glosariusza gdańskiego część druga. – Gdańsk : Marpress, 1999. – S. 197–202 ; pt. Historia judaszowej gałęzi // Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2000. – S. 157–162 [nieznacznie skrócona wersja].

 1. Zielona z nazwy :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 91, dod. Rejsy
 1. Złote wrota Rzeczypospolitej :  [szkic] // Pomerania. - 1997, nr 7/8, s. 81-84
  * Dot wystawy "Aurea Porta Rezczypospolitej".

 1. Śladami dobroczyńców :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 79, dod. Rejsy
 1. Świadkowie minionych czasów :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 85, dod. Rejsy
 1. Święty kamień :  [felieton]. - Cykl: Rusz się! // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 265, dod. Rejsy
 1. Żywcem zamurowany : z legend gdańskich :  [szkic] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 13, dod. Gdańsk Tysiącletni, [nr 2], s. 6
  * Publikacja także w: Miasto tysiąca tajemnic: glosariusza gdańskiego część druga. – Gdańsk : Marpress, 1999. – S. 206–211 ; Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2000. – S. 252–256

 1. A mury runą... :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 89, dod. Magazyn
 1. Bez sztuki i Boga ani do proga :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 51, dod. Magazyn
 1. Brama Słowa Polskiego :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 66, dod. Magazyn
 1. Dwór, którego nie ma :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 71, dod. Magazyn
 1. Komu pomnik? :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 61, dod. Magazyn
 1. Pałac Mniszcha :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 99, dod. Magazyn
 1. Profesor Andrzej Bukowski : filolog, pomorzoznawca i edytor :  [wspomnienie] // Rocznik Gdański. - 1998, z. 1, s. 5-10
 1. Rewiry wstydu czyli jak zniszczyć park oruński? :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 56, dod. Magazyn
 1. Tajemnica dobrego łotra... :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 75, dod. Magazyn
 1. Teresy Ferenc poezja domu. - Fot. // Tytuł. - 1998, nr 4, s. 217-224
 1. Tumba prześwietnych Bahrów :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 80, dod. Magazyn
 1. Utracony raj Schopenhauerów :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 41, dod. Magazyn
 1. Z gdańskich kartek Jerzego Sampa :  [cykl felietonów] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 107, 125, 136, 148, dod. Rejsy
  Zawartość: Dom w złocistej aureoli ; Kamienne oblicza Brandesów ; Pod skrzydłami aniołów ; Mistrz Andriolli nad Bałtykiem

 1. Z gdańskiego dykcjonarza :  [cykl felietonów] // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 75, 80, 84, 89, 99, dod. Magazyn
  * Cykl felietonów dot. gdańskich ciekawostek i zabytków. Autor opublikował niektóre felietony w nieco zmienionej formie w swojej publikacji: Gdańskie dwory i pałace. – Gdańsk, 1998.

 1. Ziemia gromadzi skarby :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 84, dod. Magazyn
 1. Śladami gdańskich szafarni :  [felieton]. - Cykl: Z gdańskiego dykcjonarza // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 46, dod. Magazyn
 1. Ekumeniczny Quellbrunn // 30 dni. - 1999, nr 10, s. 54-57
  * Dot. rezydencji dworsko-ogrodowej gdańskich patrycjuszy przy ulicy Polanki 124

 1. Müller Gregor: Nigdy w Gdańsku nie boli mnie głowa :  [wywiad] / rozm. Jerzy Samp. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 54, dod. Rejsy, s. 5
 1. O Gdańsku z perspektywy literackiego pojednania :  [esej] // Pomerania. - 1999, nr 11-12, s. 47-50
 1. Gdańskie walentynki :  [legenda] // Pomerania. - 2000, nr 1, s. 48-51
  * Publikacja także w tegoż: pt. "Patrz do kuchni" // Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2000. – S. 92–97

 1. Historia gdańskiej katarynki :  [legenda] // Pomerania. - 2000, nr 3, s. 47–49
  * Publikacja także w tegoż: Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze. – Gdańsk : Polnord – Oskar, 2000. – S. 130–135

 1. Historia gdańskiej katarynki :  [proza] // Pomerania. - 2000, nr 3, s. 47-49
 1. Lecha Bądkowskiego odpowiedź na pewną ankietę. - Fot. // Pomerania. - 2000, nr 2, s. 2–5
 1. Gdańszczanin, Polak, artysta :  [szkic] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 115, dod. Gazeta Morska, s. 12-13
  * Dot. Daniela Chodowieckiego (1726-1801).

 1. Kłopoty z Herr Stryowskim :  [szkic] // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 84, dod. Gazeta Morska, s. 7
  * Dot. Wilhelma Augusta Stryowskiego (1834-1917).

 1. Profesor :  [artykuł] // Pomerania. - 2002, nr 7-8, s. 34-38
  * Spisana z taśmy, niepublikowana wcześniej rozmowa z Andrzeja Bukowskiego z Augustynem Neclem.

 1. Targ który przestał być Drzewnym :  [artykuł] // Pomerania. - 2002, nr 2, s. 27-29
 1. Targ w cieniu fary :  [artykuł] // Pomerania. - 2002, nr 3, s. 27-29
  * Dot. Gdańska.

 1. Fenikowski Franciszek: Pod Tarczą Sobieskiego :  [wywiad] / spisała z taśmy magnetofonowej Monika Mizerska ; oprac. Jerzy Samp // Pomerania. - 2003, nr 9, s. 27-33
 1. Pod Tarczą Sobieskiego :  [artykuł] // Pomerania. - 2003, nr 9, s. 27-33
  * Spisana z taśmy, niepublikowana wcześniej rozmowa z Andrzeja Bukowskiego z Franciszkiem Fenikowskim. Głos zabrali także Barbara Froissart, Gertruda Skotnicka, Anna Jęsiak, Barbara Kania.

 1. Fenikowski Franciszek: Próba czasu :  [wywiad] / spisała z taśmy magnetofonowej Monika Mizerska ; oprac. Jerzy Samp // Pomerania. - 2003, nr 7-8, s. 40-47
 1. Próba czasu :  [artykuł] // Pomerania. - 2003, nr 7-8, s. s. 40-47
  * Spisana z taśmy, niepublikowana wcześniej rozmowa z Andrzeja Bukowskiego z Franciszkiem Fenikowskim. Głos zabrali także Anna Jęsiak i Stanisław Hebanowski.

 1. Papuga Jana Heweliusa :  [legenda] / tł. na kaszubski Dariusz Majkowski // Pomerania. - 2007, nr 6, dod. Stegna, nr 4, s. 32-35
 1. Stolemòwé darënczi / [tł. na kaszubski] Dariusz Majkowski // Pomerania. - 2007, nr 9, dod. Stegna, nr 5, s. 26-31
 1. Witaj Blizo :  [recenzja]. - Rec. pracy: Trojanowska Izabella. Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach, 2011 // Pomerania. - 2011, nr 7/8, s. 39-43
  * Dot. Izabelli Trojanowskiej i jej nietypowego przewodnika po Kaszubach

 1. W Gnieżdżewie przed... laty // Pomerania. - 2012, nr 12, s. 46-48
  * Dot. Romana Zawilińskiego

 1. Ostatnie słowo zapewne nigdy tu nie padnie :  [fragm. książki]. - Il. // Dziennik Bałtycki. - 2015, nr 42 (20.02), dod. Rejsy, s. 24-25
  * Fragm. ostatniej książki J.S. "Gdańsk - baśniowa stolica Kaszub", która ukaże się nakł. Wydaw. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
  * Uwaga pod tekstem: Skróty i tytuły pochodzą od redakcji.

Przekłady 1. Dahn Felix: Bursztynowa wiedźma [wiersz] / tł. Jerzy Samp // Pomerania. - 1977, nr 6, s. 43

 1. Meier F.V.: Hel [wiersz] / tł. Jerzy Samp // Pomerania. - 1978, nr 4, s. 39

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Bądkowski Lech.  Poczet książąt Pomorza Gdańskiego [szkice historyczne] / medaliony, okł. i obwolutę projektował Wawrzyniec Samp ; posłowie Jerzy Samp. - Gdańsk : Wydaw. Artystyczno-Graficzne na zlecenie ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1974. - 131 s.
  * Samp Jerzy. Słowo o medalionach


 1. Ceynowa Józef.  Z Tatczëznë [wiersze] / [wybór wierszy Jerzy Samp ; oprawa graf. Jan Misiek]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Miejski, 1981. - 27 s.
  ISBN 83-00-00183-2

 1. Stachurski Jerzy.  Droga : komentarze poetyckie / Jerzy Stachurski ; Krzysztof Jakubowski fot. ; [posł. Jerzy Samp]. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Miejski, 1984. - 103 s.

 1. Soszyńska Janina.  W krainie słonych wiatrów. Podania, baśnie, legendy... [legendy] / słowo wstępne Jerzy Samp ; il. Adam Kurłowicz . - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1989. - S.
  ISBN 83-215-9854-4

 1. Kaszubszczyzna w świecie  : materiały z konferencji naukowej, Jastrzębia Góra 1-2 X 1993 / [red. nauk. Jerzy Samp] ; Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Uniwersytet Gdański. - Wejherowo : Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1994. - 158 s., [8] s. tabl.
  ISBN 83-901354-1-8

 1. Kasperowicz Marta.  Jasień : z wędrówek po historii i literaturze regionu [szkice] / słowo wstępne Jerzy Samp. - Gdańsk : Kelo, 1998. - S.
  ISBN 83-87293-14-8
  * Bibliogr. s. 43-46.


 1. Soszyńska Janina.  Do Ciebie Matko idziemy : sanktuaria Maryjne w Polsce / [wstęp Jerzy Samp]. - Gdańsk : Novus Orbis, 1999. - S.
  ISBN 83-85560-65-3
  * Bibliogr. s. 463-464.


 1. Derdowski Hieronim.  Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł / zełgôł dlô swòjëch druchów kaszubsczich Jarosz Derdowski ; oprac. Jerzy Samp, Jerzy Treder, Eugeniusz Gołąbek. - Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2007. - 351 s. - (Biblioteka Pisarzy Kaszubskich ; t. 2)
  ISBN 978-83-89079-84-8
  * Bibliogr. s. 35-36.


 1. Żuławy Gdańskie [album] / słowo wstępne Jerzy Samp ; aut. zdjęć Katarzyna Czaykowska [i in.] ; Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie". - Pruszcz Gdański : Firma Fotograficzno-Poligraficzna Agni : staraniem Stowarzyszenia "Żuławy Gdańskie", 2008. - S.
  ISBN 978-83-60176-27-6
  * Album "Żuławy Gdańskie" wydrukowano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku i Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Środowiska.


 1. Trojanowska Izabella.  Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach / Wstęp / Jerzy Samp. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 2013
  ISBN 978-83-63538-24-8
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Wypowiedź // Pomerania. - 1984, nr 11, s. 9
  * Wypowiedź w ankiecie przygotowanej przez redakcję Pomeranii pt. "Związek z Pomorzem".


 1. Baśniokrąg gdański [wywiad] / rozm. Anna Jęsiak // Dziennik Bałtycki. - 1992, nr 92, s. 1, 3

 1. Baśniowość i fenomen Gdańska : rozmowa z prof. Jerzym Sampem [wywiad] / rozm. Piotr Samborski // Gazeta Gdańska. - 1997, nr 14, s. 18

 1. Inercja, prowincja, Florencja [wywiad] / rozm. Dorota Karaś, Marek Wąs // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 163, dod. Gazeta Morska, s. 9
  * Dot. m.in. potrzeby upamiętniania wybitnych postaci historycznych związanych z Gdańskiem.


 1. Miasto stolemów : o kaszubskim obliczu Gdańska [wywiad]. - mówi prof. Jerzy Samp w rozmowie ze Stanisławem Janke // Pomerania. - 2001, nr 11, s. 16-18

 1. Miasto stolemów [wywiad] / Stanisław Janke // Pomerania. - 2001, nr 11, s. 16-18
  * Dot. kaszubskiego oblicza Gdańska.


 1. Moje spojrzenie [wywiad] / rozm. Katarzyna Korczak // Głos Wybrzeża. - 2004, nr 160, s. 10
  * Nt. "Bedekera gdańskiego".


 1. Orunia kraina partaczy / rozm. Przemysław Gulda // Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 40, dod. Trójmiasto. Śledź te strony, nr z dn. 17.02., s. 14
  * Dot. książki "Orunia, Stare Szkoty i Lipce".


 1. Na tropach mitów Bałtyku [wywiad] / rozm. Dorota Karaś. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 122, dod. Trójmiasto, nr z dn. 26.05., s. 5
  * Dot. książki pt. "Mitopeje pobrzeża Bałtyku".


 1. Nie ma jak zupa węgorzowa [wywiad] / rozm. Aleksandra Kozłowska // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 188, dod. Trójmiasto, s. 6

 1. Jaka jest filozofia kaszubskiego Smętka [wywiad] / rozm. Tomasz Słomczyński // Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr 148, s. 23

 1. Legendy kryją w sobie prawdę [wywiad] / Jacek Sieński //  Nasza Historia. - 2014, nr 2, s. 26
OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 80, 81, 159. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

 1. Śliwiński Błażej.  Samp Jerzy [hasło słownikowe] // W: Encyklopedia Gdańska / red. nauk. Błażej Śliwiński. - Gdańsk : Fundacja Gdańska, 2012. - S. 900 : fot.
  ISBN 978-83-929932-5-4

Opracowania ogólne 1. Kościelecka Anna: Jerzy Samp pisarz, hstoryk literatury. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1996, nr 121, dod. Rejsy, s. 3

 1. Szreter Dariusz: Profesor od farmazonów // Polska Dziennik Bałtycki. - 2008, nr 45, dod. Rejsy, nr 19, s. 14-15

 1. Treder Jerzy, Pomierska Justyna: Gloria Artis dla Jerzego Sampa. - Fot. // Pomerania. - 2009, nr 9, s. 37-39
  * Zawiera teksty laudacji wygłoszonych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
  * M.in. przyznanie w 2009 r. J. Sampowi medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" i promocja książki pt. "Mitopeje Pobrzeża Bałtyku"


 1. Zmarł profesor Jerzy Samp [nota]. - Fot. // 30 Dni. - 2015, nr 1-2, s. 57

 1. Antoniewicz Grażyna: Był zakochany w swoim Gdańsku : zmarł Jerzy Samp, znany gdański historyk literatury [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2015, nr 40, s. 14

 1. Antoniewicz Grażyna: Cóż, wszystko mija... Tylko postacie z legend zachowują młodość : wspomnienie. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2015, nr 42 (20.02), dod. Rejsy, s. 14

 1. Borzyszkowski Józef: Gdański historyk literatury kaszubskiej i pisarz - artysta, popularyzator dziejów Gdańska [artykuł]. - Fot. // Pomerania. - 2015, nr 4, s. 9-13
  * Zawiera fot. legitymacji prasowej J.S. z 1979 jako publicysty Pomeranii oraz 5 innych fot. przedstawiających J.S. wśród uczestników różnych spotkań i uroczystości związanych z Pomorzem. Na 1 okł. fot. J.S.


 1. Stanulewicz Danuta: Barwy bajki kaszubskiej [artykuł] // W: Bajki, legendy i podania kaszubskie - dawniej i dziś. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury ; Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2016. - S. 85-107
  Dot. m. in. twórczości Jerzego Sampa


Pomniejsze materiały biograficzne 1. Wybory w "Pomoranii" [nota]. - Notatnik kaszubski // Dziennik Bałtycki. - 1972, nr 276, s. 4
  * M.in. inf. o wyborze J.S., studenta filologii polskiej, na prezesa "Pomoranii".


 1. Nota // Pomerania. - 1977, nr 1, s. 44
  * Inf. o przyznaniu dyplomu 20-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego m.in. J.S.


 1. : [nota] // Głos Wybrzeża. - 1984, nr 303, s. 2
  * Inf. o nagrodzie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, m.in. dla J.S. za zbiór szkiców: "Smętek : studium kreacji literackich".


 1. Kiedrowski Wojciech: Przyznano po raz pierwszy... [nota] // Pomerania. – 1986, nr 12, s. 7
  * Podpisane: (W.K.).
  * Inf. o przyznaniu po raz pierwszy Nagrody Literackiej im. Lecha Bądkowskiego. Pierwszym laureatem został J.S. za książkę "Poezja rodnej mowy".
  * Nota także w: Tygodnik Powszechny. – 1986, nr 50, s. 6 ; Tygodnik Kulturalny. – 1986, nr 47, s. 13


 1. Jęsiak Anna: W rocznicę śmierci L. Bądkowskiego : tablica pamiątkowa : wystawa : spotkanie w GTN. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 1989, nr 47, s. 1–2
  * Podpisane: (aj).
  * M.in. inf. o wystawie w hallu Biblioteki Gdańskiej PAN autorstwa dr. Jerzego Sampa ukazująca życie, twórczość oraz jej recepcję i działalność społeczną.


 1. Nagroda im. Aleksandra Majkowskiego w dziedzinie literatury turystycznej (za 1993) [nota] // Pomerania. - 1993, nr 12, s. 40-41
  * Wśród laureatów m.in.: m.in.: Jerzy Samp.


 1. Pro libro legendo [nota] // Tytuł. - 1993, nr 1, s. 236
  * Inf. o nagrodzie "Pro libro legendo" (za 1992) dla Jerzego Sampa za "Legendy gdańskie".


 1. (J.L.): Laury dla Jerzego Sampa [nota] // Pomerania. - 1993, nr 6, s. 37
  * Inf. o nagrodzie "Pro libro legendo" (za 1992) dla Jerzego Sampa za "Legendy gdańskie".


 1. PM: Orunia na zdjęciach. - (Rozmaitości) // 30 Dni. - 2002, nr 3, s. 20-21
  * Dot. zbiorów fotograficznych nt. Oruni, m.in. Jerzego Sampa.


 1. Sieński Jacek: Medal dla Sampa, zwiebacki dla gości [nota] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 122, s. 7
  * Dot. medalu "Zasłużony Kulturze
  Gloria Artis" przyznanego J. Sampowi w 2009 r.


 1. (dag)Orunia Górna : między prawdą a fikcją. - Rubryka: Gdańskie dzielnice // Polska Dziennik Bałtycki. - 2011, nr 292, dod. Trójmiasto, nr z dn. 16.12., s. 8
  * Nota nt. spotkania pt. "Orunia między prawdą a fikcją" - mieszkańców Oruni z Jerzym Sampem w klubie osiedlowym "KOS" w dn. 16.12.2011.


 1. Laureaci nagrody Splendor Gedanensis w latach 1973-2012 : 1993 [nota] // W: Splendor Gedanensis : Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury : 1973-2012 / oprac. tekstu Barbara Świąder. - Gdańsk : Urząd Miasta Gdańska. Biuro Prezydenta ds Kultury, 2012. - S. 50
  * W publikacji zawierającej zestawienie wszystkich laureatów nagrody - w r. 1993 wymieniony (z trzyzdaniową notą) J.S.


 1. Jerzy Samp [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41 (19.02), dod. Trójmiasto, s. 10
  * Podpisane: Nadbałtyckie Centrum Kultury.


 1. Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego z głębokim żalem żegna profesora Jerzego Sampa, wieloletniego Kierownika Zakładu Pomorzoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, historyka literatury, wybitnego znawcę historii Gdańska i Pomorza, znakomitego nauczyciela akademickiego i cenionego Kolegę i Przyjaciela. Cześć Jego Pamięci [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41 (19.02), s. 2
  * Podpisane: Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora dr. hab. Jerzego Sampa (...) [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41, (19.02), dod. Trójmiasto, s. 10
  * Podpisane: Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.


 1. Z głębokim żalem żegnamy śp. Profesora Jerzego Sampa naszego wieloletniego Prezesa (...) [nekrolog] // Dziennik Bałtycki. - 2015, nr 42 (20.02), s. 33
  Podpisane: Członkowie Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


 1. Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sp. profesora Jerzego Sampa. Odszedł wybitny historyk literatury i kultury Pomorza (...) [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41, (19.02), dod. Trójmiasto, s. 2
  Podpisane: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kleinszmidt, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.


 1. Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy profesora Jerzego Sampa historyka literatury, pisarza i popularyzatora historii Gdańska, Kaszub i Pomorza (...) [nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41, (19.02), dod. Trójmiasto, s. 10
  Podpisane: Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska.


 1. Juńska-Subocz Teresa: 21 lutego. - Rubryka: Działo się w Gdańsku // Pomerania. - 2015, nr 4, s. 51
  * Nota o uroczystościach pogrzebowych Jerzego Sampa.


Opracowania poszczególnych utworów 1. Bedeker gdański
  Wesołowska Alicja: Samp Jerzy. Bedeker gdański [nota - recenzja]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1994, nr 146, s. 8

 1. Bedeker gdański
  Dekański Dariusz Aleksander: O nowym bedekerze gdańskim słów kilka [recenzja] // Studia Bałtyckie. Historia. - T. 1 (1996), s. 321-327

 1. Bedeker gdański
  Krzysiak Franciszek: "Bedekery gdańskie" Jerzego Sampa [recenzja] // Rocznik Gdański. - T. 65 (2005), z. 1/2, s. 203-207

 1. Danzig von A bis Z
  Krzysiak Franciszek: "Bedekery gdańskie" Jerzego Sampa [recenzja] // Rocznik Gdański. - T. 65 (2005), z. 1/2, s. 203-207

 1. Droga na sabat
  Czyż Jolanta: [recenzja - nota] // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 135, s. 4

 1. Droga na sabat
  Dzianisz Paweł: [recenzja - nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 161, s. 6
  * Podpisane: (dzian.).
  * Nazwisko właściwe autora: Tadeusz Jabłoński.


 1. Droga na sabat
  Sierecki Sławomir: [recenzja - nota] // Wieczór Wybrzeża. - 1981, nr 121, s. 4

 1. Gdańsk prawie nie znany
  Linkner Tadeusz: Gdańsk pełen tajemnic [recenzja - nota] // Pomerania. – 1993, nr 3, s. 30–31

 1. Gdańsk prawie nie znany
  Linkner Tadeusz: Samp Jerzy. Gdańsk prawie nie znany [recenzja - nota]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1993, nr 15, s. 6

 1. Gdańsk prawie nie znany
  Szymański Zbigniew: O Gdańsku – czego może nie wiemy : Sampa prezent poświąteczny [recenzja - nota] // Dziennik Bałtycki. – 1993, nr 19, s. 14
  * Podpisane: Szym.


 1. Gdańsk prawie nie znany
  Iwicki Zygmunt: O błędach w publikacjach Jerzego Sampa i o metodzie jego pracy [recenzja] // Tytuł. – 1995, nr 3/4b, s. 400–408

 1. Gdańskie legendy nieznane
  Antoniewicz Grażyna: Ławeczka Dorotki i inne historie [recenzja] // Polska Dziennik Bałtycki. - 2010, nr 196, s. 23

 1. Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści
  Janke Stanisław: Złoty Gdańsk [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 1992, nr 79, s. 8

 1. Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści
  Krajewska Anna Maria: Miasto owiane legendą [recenzja] // Guliwer. – 1993, nr 5, s. 38–39

 1. Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści
  Skotnicka Gertruda: Baśniokrąg Gdańska i okolic [recenzja] // Pomerania. – 1993, nr 7–8, s. 52–54

 1. Legendy gdańskie : baśnie, podania i przypowieści
  Skotnicka Gertruda: "Stegna" dla dzieci i młodzieży ku kulturze regionalnej // W: Literatura Wybrzeża po 1980 roku : materiały z sesji naukowej Gdynia, 3–4 grudnia 2003 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Arendt, Krystyny Turo. – Pelplin : Bernardinum, 2004. – S. 82–93
  * M.in. s. 86-87 dot. legendy "Młyn nad Kamienną Śluzą" i "Stolemowe dary" Jerzego Sampa.


 1. Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze
  Skotnicka Gertruda: Dawno, dawno temu... [recenzja] // Nowe Książki. – 2000, nr 12, s. 71–72

 1. Legendy gdańskie : dawne, nowe i najnowsze
  Tronowicz Henryk: Gdańskie legendy [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 2000, nr 140, dod. Rejsy, nr z dn. 16.06, s. 22

 1. Miasto czterdziestu bram : glosariusz gdański
  Opowieści o Gdańsku [recenzja - nota]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1996, nr 218, s. 29

 1. Miasto czterdziestu bram : glosariusz gdański
  Jęsiak Anna: Ten dziwny Gdańsk : na kartach trzech nowych książek [recenzja - nota] // Dziennik Bałtycki. – 1996, nr 233, dod. Rejsy, nr z dn. 4.10., s. 12

 1. Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice
  Przestrzeń ulic [recenzja - nota]// [Trzydzieści] 30 Dni. – 2003, nr 1, s. 70

 1. Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice
  Cybulski Marek: Gdańskie ulice [recenzja] // Pomerania. – 2003, nr 3, s. 35–36

 1. Miasto magicznych przestrzeni : glosariusza gdańskiego część trzecia : ulice
  Tronowicz Henryk: Traktat o traktach : "Miasto magicznych przestrzeni", czyli książka niebezpieczna [recenzja] // Dziennik Bałtycki. – 2003, nr 32, dod. Rejsy, nr z dn. 7.02, s. 13

 1. Miasto tysiąca tajemnic
  Tysiąc tajemnic [recenzja-nota] // [Trzydzieści] 30 Dni. – 1999, nr 6, s. 82

 1. Orunia, Stare Szkoty i Lipce
  Gulda Przemysław: Dowartościować zaniedbane [recenzja] // Gazeta Wyborcza.- 2006, nr 41, dod. Trójmiasto, s. 9

 1. Poezja rodnej mowy
  Pestka Stanisław: [recenzja] // Pomerania. - 1986, nr 12, s. 7-10

 1. Przygoda królewianki i inne bajki z Kaszub
  Bajka nie zna granic [nota - recenzja]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1995, nr 50, s. 23

 1. Smętek : studium kreacji literackich
  Kowalski Marek Arpad: Smętek jest w nas [recenzja] // Życie Literackie. - 1984, nr 33, s. 12-13

 1. Smętek : studium kreacji literackich
  Kuczkowski Krzysztof: [recenzja - nota] // Dziennik Bałtycki. - 1984, nr 200, s. 5

 1. Smętek : studium kreacji literackich
  Zieliński Stanisław: [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 12, s. 31-32

 1. Smętek : studium kreacji literackich
  Ulicka Danuta: [recenzja] // Miesięcznik Literacki. - 1987, nr 10, s. 142-144

 1. Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie
  (jes.)Baśnie i legendy [recenzja - nota]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1994, nr 243, s. 23

 1. Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie
  Jabłoński Tadeusz: Braci Sampów uczta stulecia // Dziennik Bałtycki. – 1994, nr 293, s. 3
  * Podpisane: (dzian.) [Paweł Dzianisz].


 1. Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie
  Wróbel Zbigniew: "Uczta stulecia" w Wigilię [recenzja - nota] // Trybuna. - 1994, nr 296, s. 17

 1. Uczta stulecia : dawne i nowe legendy gdańskie
  P.Ł.: Jerzego Sampa "Uczta Stulecia"... [recenzja - nota]. – Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. – 1995, nr 15, s. 23

 1. Wrzeszcz, kościół "Na Czarnej"
  (s.j.): Samp Jerzy. Wrzeszcz [nota - recenzja]. - Cykl: Książki ze straganu // Wieczór Wybrzeża. - 1992, nr 149, s. 5

 1. Z woli morza : bałtyckie mitopeje
  Linkner Tadeusz: [recenzja] // Literatura Ludowa. - 1989, nr 4/6, s. 137-144

 1. Z woli morza : bałtyckie mitopeje
  Linkner Tadeusz: [recenzja] // Nautologia. - 1989, nr 2, s. 63-65

 1. Z woli morza : bałtyckie mitopeje
  Linkner Tadeusz: Bałtyckie mitopeje [recenzja] // Regiony. - 1990, nr 1, s. 119-122

 1. Z woli morza : bałtyckie mitopeje
  Pestka Stanisław: Szukać i znajdować [recenzja] // Pomerania. - 1990, nr 5/6, s. 26-27

 1. Zaklęta stegna : bajki kaszubskie
  Z zaklętej stegny (bajki kaszubskie w wyborze Jerzego Sampa) [nota] // Pomerania. - 1983, nr 6, s. 36

 1. Zaklęta Stegna : bajki kaszubskie
  Skotnicka Gertruda: [recenzja] // Pomerania. - 1986, nr 11, s. 26-27
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWIInformacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza