strona główna
Pisarz:
Teresa Ferenc

Wydawnictwa zwarte
Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska
Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych
Publikacje w czasopismach
Przekłady
Adaptacje
Wstępy, prace redakcyjne

Wywiady i wypowiedzi

Bibliografie, słowniki, historie literatury
Opracowania ogólne
Pomniejsze materiały biograficzne
Opracowania poszczególnych utworów

Utwory poświęcone pisarzowi
Informacje inne (c)2002 InfoServe.pl
 
Teresa Ferenc

Ur. 1934, zm. 2022

Poetka

Urodziła się 27 kwietnia 1934 w Ruszowie k. Zamościa w rodzinie rolników. Córka Władysława i Józefy z domu Mielnik. Dzieciństwo spędziła we wsi Sochy, otoczonej lasami zwierzynieckimi. W latach 1936–1947 spędzała kilka miesięcy w roku w Stolnikowiźnie, k. Lublina, skąd pochodziła jej matka. W domu dziadka, ludowego artysty, celebrowano obrzędy rodzinne i doroczne, zgodnie ze zwyczajami panującymi na Lubelszczyźnie, śpiewano pieśni ludowe, opowiadano bajki i baśnie. Ludowość ta zapadła w pamięć poetki i znalazła wyraz w wierszach.
Okres II wojny światowej przeżyła w Sochach. Jako dziecko widziała jak Niemcy wywlekali ludzi nocami z domów, ładowali do samochodów, wywozili na roboty i do obozów śmierci, dokonywali porannych egzekucji. Słuchała opowiadań o zbrodniach Ukraińców. 1.06.1943 Niemcy spalili jej rodzinną wieś, a mieszkańców wymordowali. 9-letnia Teresa cudem ocalała wraz z 5-letnim bratem i 2-letnią siostrą. Stała się opiekunką młodszego rodzeństwa. Tragedia znalazła w późniejszym czasie odbicie w twórczości poetki.
Kolejno mieszkała w Stolnikowiźnie u dziadków, na Majdanie Lubelskim i w Krasnymstawie.
W 1947 znalazła się w Domu Dziecka w Zamościu. Tutaj ukończyła piątą i szóstą klasę szkoły podstawowej. Od szóstej klasy (1948–1949) do narodzin córki Anety (1957) brała udział w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i uzyskiwała czołowe nagrody. Konkursy stały się dla niej naturalną szkołą poezji.
W 1949 została przeniesiona do Domu Dziecka w Międzyrzecu Podlaskim, k. Białej Podlaskiej. Tam uzyskała świadectwo ukończenia klasy siódmej. Dalszą naukę podjęła w Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. Tutaj zainteresowała się teatrem i malarstwem. W tym okresie (1950–1954) mieszkała w internacie. Liceum ukończyła w 1954. Wskutek intensywnej ateizacji w domu dziecka, w szkole i w internacie, w okresie szkoły średniej przestała chodzić do kościoła.
W latach 1954–1965 mieszkała na Śląsku. W 1954 rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim w Katowicach na kierunku plastycznym. Po uzyskaniu w 1956 dyplomu pedagoga plastyka, podjęła pracę nauczycielską w Liceum Pedagogicznym i Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku, gdzie pracowała do 1962. 8 września 1956 wyszła za mąż za poetę Zbigniewa Jankowskiego. T.F. myślała o aktorstwie. Złożyła pomyślnie egzamin do szkoły teatralnej, ale ostatecznie zrezygnowała z tej drogi. W 1957 r. urodziła córkę Anetę (poetka Anna Janko), a w 1960 – Milenę (poetka Milena Wieczorek). W 1958 na łamach Nowin Rybnickich miał miejsce jej „przeddebiut”. Za radą męża opublikowała czterowiersz wyjęty z prozy, którą uprawiała przez parę lat. Jest to moment porzucenia języka prozy i wybór poezji. Wraz z mężem założyła w 1959 Klub Literacki, początkowo pod nazwą „Świt”, w nawiązaniu do ugrupowania oświatowego działającego w latach międzywojennych, później nazwany „Kontakty”, z siedzibą w Rybnickim Domu Kultury. W Klubie tym spotykali się młodzi pisarze z okręgu rybnicko-katowickiego oraz wszyscy interesujący się literaturą i sztuką. Urządzano wieczory autorskie, konkursy poetyckie, spotkania z krytykami z innych okręgów. Klub zapoczątkował organizowanie Rybnickich Dni Literatury, ogólnopolskiej imprezy literackiej, która przez wiele lat ożywiała życie kulturalne Śląska. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1962, pod nazwą Rybnickie Dni Poezji.
Za swój właściwy debiut uważa wiersz „Poród”, który ukazał się we Współczesności w 1962. Utwór powstał w 1958, po rzeczywistym porodzie, który był dla poetki bardzo traumatycznym przeżyciem. Za wiersz „Poród”, a właściwie fragment poematu, który w zbiorze „Moje ryżowe poletko” ukazał się w rozszerzonej wersji, uzyskała I nagrodę w Turnieju Jednego Wiersza, zorganizowanym w ramach Rybnickich Dni Poezji – tzw. Złotą Lampkę Górniczą. Odtąd publikowała swoje wiersze, utwory dla dzieci i przekłady z poezji rosyjskiej i niemieckiej w wielu czasopismach literackich, m.in. w Życiu Literackim i Poezji. W 1964 ogłosiła tom wierszy pt. „Moje ryżowe poletko”, który jest debiutem książkowym T.F.
W 1965 poetka z rodziną przeniosła się do Kołobrzegu. W tym samym roku otrzymała stypendium literackie im. Tadeusza Borowskiego i została członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W Kołobrzegu rozstała się z pracą pedagogiczną, teatrem i malarstwem. W 1966 wraz z mężem zorganizowała literacko-plastyczny Klub Myśli Twórczej, a rok później Kołobrzeską Grupę Poetycką „Reda”, wokół której skupiało się życie artystyczne miasta. Na tzw. „Piątkach Redy” żywo dyskutowano o literaturze i sztuce polskiej. W wieczorach literackich brali udział wybitni poeci i krytycy z całego kraju. Wydany w 1969 almanach Kołobrzeskiej Grupy Poetyckiej – „Reda” stał się manifestacją autentycznych przeżyć i wzruszeń poetów, których złączyło wspólne miejsce zamieszkania i fascynacja morzem. Uczestniczyła także w pracach Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1968 została członkiem Związku Literatów Polskich. W Kołobrzegu powstał następny zbiór poetycki pt. „Zalążnia”, opublikowany w 1968. Za wiersz „Obrona” otrzymała w 1968 drugą nagrodę w VI Maju Poetyckim. W 1969 zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie i Oddziału ZLP w Koszalinie w dziedzinie poezji, za cykl wierszy „Ziemia”, a rok później w konkursie, ogłoszonym przez te same instytucje, drugą za cykl wierszy „Dzban ziemi”. W 1971 otrzymała Nagrodę Artystyczną Ziemi Kołobrzeskiej.
Jesienią 1971 wraz z mężem i córkami przeniosła się do Wrocławia, aby nawiązać kontakt z tutejszym, aktywnym środowiskiem literackim i umożliwić dzieciom zdobycie lepszego wykształcenia. Tutaj opublikowała kolejne trzy tomiki wierszy.
Jesienią 1975 cała rodzina przeniosła się do Trójmiasta i po pokonaniu trudności lokalowych, zamieszkała w Sopocie na Brodwinie. Osiedle, dolina otoczona lasami, przypominało poetce rodzinne strony. Wraz z mężem nawiązała kontakty z zamieszkałymi na Wybrzeżu pisarzami i plastykami, podjęła współpracę z wydawanym przez gdańskie środowisko twórcze almanachem Punkt. W pierwszym numerze Punktu opublikowała kilka wierszy. Spotkały się one z pozytywnymi opiniami krytyków – Bohdana Drozdowskiego, Marty Wyki, Zbigniewa Bieńkowskiego, Anny Kamieńskiej i Juliana Rogozińskiego. W 1978, po 30 latach „wadzenia się z Bogiem”, inspirowana przyjaźnią z Anną Kamieńską, powróciła do Kościoła. W 1979 pojawił się w jej twórczości nowy temat – zaczęła mówić o traumatycznych przeżyciach dzieciństwa, pacyfikacji rodzinnej wsi, śmierci bliskich. Za tom „Wypalona dolina” otrzymała nagrodę im. Stanisława Piętaka oraz Klubu Krytyki Literackiej w plebiscycie „Gdańska Książka Roku”. W 1981 została uhonorowana nagrodą wojewody gdańskiego za całokształt twórczości poetyckiej. W latach 1980–1981 była wiceprezesem Gdańskiego Oddziału ZLP.
W 1983 związała się z gdańskim Kręgiem Literackim „Wiązania” przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Gdańsku. Jej wiersze ukazały się w publikacjach poza zasięgiem cenzury. Jest laureatką nagrody im. Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego. Za twórczość poetycką o charakterze religijnym otrzymała w 1989 nagrodę im. Brata Alberta. W 1989 była członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od 1990 jest członkiem Polskiego PEN Clubu. Razem z mężem, Krystyną Sabiniarz, dyrektorką MBP w Sopocie i Jerzym Tomaszkiewiczem zainicjowali utworzenie klubu literackiego w Sopocie. W czerwcu 1993 powstał Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki „Brodwino”. Oficjalna inauguracja Klubu miała miejsce 16 listopada. Swoje poezje umieściła jedynie w pierwszym „Miejscu obecności”, antologii wydawanej przez Klub. Od początku istnienia pisma (maj 1993) współpracowała z Toposem. W latach 1993–2001 razem z mężem prowadziła i współredagowała na łamach pisma Topos prezentacje poetyckie pt. „Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego”. Była laureatką nagrody Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie kultury za rok 1994. W latach 1995–1996 wchodziła w skład jury nagrody. W 1995 za „poezję będącą artystycznym świadectwem pokonanej rozpaczy” otrzymała nagrodę literacką im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawaną przez Stowarzyszenie Civitas Christiana.
W 1996 była w jury piątej edycji Medalu im. Anny Kamieńskiej przyznawanego przez Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Gdańsku. Za tomik „Boże pole” otrzymała w 1997 wyróżnienie Fundacji Kultury oraz nominację do Nagrody Media Książce, Gdańska Książka Wiosny 1997. Za zbiór wierszy pt. „Stara jak świat” przyznana została T.F. nagroda Media Książce za rok 2004 (Nagroda Artusa 2004).
Wpływ na twórczość T.F wywarły m.in. małżeństwo ze Zbigniewem Jankowskim i znajomość z Mieczysławem Jastrunem, Anną Kamieńską i ks. Janem Twardowskim.
Zmarła 1 sierpnia 2022 r. r.

Nagrody (wybór): I nagroda w Turnieju Jednego Wiersza, 1962; II nagroda w VI Maju Poetyckim,1968; I nagroda w konkursie WRN w Koszalinie i Oddziału ZLP w Koszalinie, 1969; II nagroda w konkursie WRN w Koszalinie i Oddziału ZLP w Koszalinie, 1970; Nagroda im. Stanisława Piętaka, 1979; nagroda Wojewody Gdańskiego, 1981; nagroda Wojewody Zamojskiego w konkursie na wspomnienia „Kiedy przyszli podpalić dom”, 1982; Nagroda im. Brata Alberta, 1989; nagroda Prezydenta Sopotu „Srebrnej Plakiety”,1991; nagroda Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie kultury za rok 1994; nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, 1995; wyróżnienie Fundacji Kultury, 1997; Medal księcia Mściwoja II przyznany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 1999; nagroda Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, 2004; Nagroda Artusa 2004; nagroda Prezydenta miasta Sopotu, 2004; medal "Solidarności",2005; nagroda Marszałka województwa pomorskiego, 2009; nagroda Prezydenta miasta Sopotu, 2009; nagroda Prezydenta miasta Gdańska, 2009; nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz, 2013; medal im. ks. Jana Twardowskiego, 2015; nagroda specjalna Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks ; medal Zasłużony Kulturze "Gloria Artis", 2016.

Publikowała m.in. w czasopismach i gazetach: Agora, Arkusz, Bibliotekarz Gdański i Elbląski, Czas, Dziennik Bałtycki, Fakty, Fakty i Myśli, Gazeta Miasta Sopot, Gazeta Robotnicza, Głos Koszaliński, Głos Młodzieży Wiejskiej, Głos Pomorza, Głos Wybrzeża, Gwiazda Morza, Inspiracje, Jutrzenka, Kierunki, Kultura, Kurier Wileński, Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Magazyn Wileński, Miesięcznik Literacki, Morze i Ziemia, Nadodrze, Nowa Wieś, Nurt, Odra, Okolica Poetów, Opole, Pobrzeże, Poezja, Poglądy, Pomerania, Pomorze, Przegląd Powszechny, Przekrój, Punkt, Regiony, Świerszczyk, Topos, Trybuna Ludu, Twórczość, Tygodnik Kulturalny, Tygodnik Zamojski, Tytuł, W Drodze, W Kręgu Książki, Wiadomości (Wrocław), Wiązania, Więź, Współczesność, Zapiski Koszalińskie, Związkowiec, Zwierciadło, Zwrot, Życie Literackie.

Zbiory wierszy: „Moje ryżowe poletko” 1964; „Zalążnia” 1968; „Godność natury” 1973; „Ciało i płomień” 1974; „Małżeństwo” 1975; „Poezje wybrane i nowe” 1976; „Wypalona dolina” 1979; „Poezje wybrane” 1980; „Pieta” 1981; „Najbliższa ojczyzna” 1982; „Grzeszny pacierz 1983; „Poezje wybrane” 1984; „Drzewo dziwo” 1987; „Kradzione w raju” 1988; „Nóż za ptakiem” 1988; „Swallowing Paradise” 1992; „Wiersze” 1994; „Boże pole” 1997; „Psalmy i inne wiersze dawne i nowe” 1999; „Dzieci wody” 2003; „Stara jak świat” 2004; "Ogniopis" 2009.
Wspólnie ze Zbigniewem Jankowskim, Piotrem Bednarskim i Stanisławem Wasylem „Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej” 1969; wspólnie ze Zbigniewem Jankowskim, Anną Janko i Mileną Wieczorek „Cztery twarze domu : antologia rodzinna” 1991.

Biogram opracowano wykorzystując m.in. publikacje: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 2, C–F. – Warszawa, 1994; Bandrowska-Wróblewska Jadwiga. Nota biograficzna // W: Ferenc Teresa. Poezje wybrane. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. – S. 125–[137]; Ferenc Teresa. Dojrzeć do życia / rozm. Henryka Dobosz // Tytuł. – 1994, nr 2, s. 8–32.

Biogram skonsultowano z Autorką.

Biogram i bibliografię oprac. Małgorzata Smyl (l. 2012-2022 Leszek Rybicki)

© Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku


Indeks Tytułów
TWÓRCZOŚĆWydawnictwa zwarte 1. Moje ryżowe poletko [wiersze] / okł. projektował Eugeniusz Rzeżucha ; przerywniki projektował Igor Neubauer. - Katowice : Śląsk, 1964. - 56 s. ; 18,5 cm
      Dedykacja: Zbyszkowi Jankowskiemu - mężowi i przyjacielowi
      Zawartość: Moje ryżowe poletko : Białe, brzuchate ziarnka ryżu... ; Miska gliniana ; Gotowanie ryżu ; A ja, mój garnuszku siwy... ; Gwiżdżę na pomywanie ; Wiatru żona ; I będę mieć... ; Babie lato ; Oj chmielu ; Portrecik ; Ślubne (Madonnie Dunikowskiego) ; Syta ; Kobieta ; Otwieram drzwi... ; Laura. – Modlitwa za bliskich : Z wyobraźnią tak nagłą... ; Widziałam was... ; Przeszłaś przeze mnie spokojna... ; Żuraw pije w studni ogień... ; Miętą zieloną... ; Klęcząc... ; Pragnienie nocy jest tak silne... ; Ścian ani szyb... ; Przepadły tego lata... – Dziadek : Wodami szli... ; Rano... ; I zdarto ci niebo... ; Jaką miałeś twarz... ; Twój uśmiech... ; Dzień dobry stryjno... - Poród : Poród (Poczęcie ; 1-6). – Wino : Kiedy próbuję cię... ; Kiedy tak nabrzmiewasz... ; Wino ; A cisza twojego milczenia ... ; W oknie gałęzie topoli... ; Portret ze sobą ; Do kraju na zachodzie ; Niebu powierzam ręce... ; Niecierpliwość... ; Siedzę... ; Przyszłam... (Julianowi Przybosiowi).
  * Krótka nota o autorce na stronie nieliczbowanej [59].

 1. Zalążnia [wiersze] / okł. projektowała Zofia Darowska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1968. - 60 s. ; 20 cm
      Zawartość: Figurka kobiety : Ofiarowanie ; Źródłem się podziemnym... ; We śnie jesteś o liściach – skrzydłach... ; Każdy palec modli się z osobna... ; Babel ; Umówiliśmy się... ; Na pokuszenie ; Kochasz ; Figurka kobiety ; Kto jesteś ; Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Wiosna ; Jakże ja teraz będę szła... ; Nad ciemnym zwałem rzeki oczekująca... ; Matki ; Dziewczyna z Leśmiana. – Zalążnia : Dzikie madonny ; Zakonnice ; W objęciach męża wróży dobry dzień... ; Zalążnia ; Kobiety ; Poród (fragment) ; Macierzyństwo (1-6) ; Abdykacja ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; Błękit i róż jest moim udziałem... ; Jabłonka. – Twój triumf : Litania do ziemi ; Owoce aż za horyzont ptak toczy... ; Epitafium ; Tworzenie. – Obrona : Do której mówię ; Nike kołobrzeska ; Wapienny dół ; Białe pole ; Ucieczka ; Dziadek ; Kradzione w raju ; Elegia ; Obrona.

 1. Godność natury [wiersze] / rys. Andrzej Heidrich. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1973. - 117 s. : rys. ; 16,5 x 16,5 cm
      Dedykacja: Marii Flukowskiej
      Zawartość: Brzuch : Ziemia święta ; Taniec myśliwych ; W domu ; Rośniesz mi z ziarna... ; Dwa razy jedno ; Dzban ; Garncarz ; Mowa ; W granicach ; Ogniwo ; Tańczące ziemię ; Pożądanie ; Wzdłuż brzegu ; Gloria ; Bierzesz siebie na ręce... ; Noże elektryczne... ; Koń ; Próba ognia ; Weselne umieranie ; Śmiech po salach się słania... ; Dzień i noc ; Kadr ; Niepogoda ; Zazębieni ; W skórze ; Osobni ; Kaleczy twoja nieobecność... ; Jeszcze jeden krok... ; Mówić kiedy rośniesz w gęstych mgłach... ; Życie ; Daleki rozcieńczony na żyły... ; Mowa... ; Ziarno ; Śpiew ptaka ; Sztormowanie ; Przecieki ; Kołysanka ; Człowiek ; Erotyk ; Erotyk z Orfeuszem ; Ikona. – Zamknięte strony : Zamknięte strony ; Są miejsca ; Polowanie ; Osaczona (1-2) ; Dzban ziemi ; Drzewo ; Ucieczka ; W drodze ; Za czym tak chodzę ; Morze miłości pełne ; Ty mi to mówisz ; Rejs do Afryki ; Afryka 2 ; Monolog ; Z ojczyzny ; Pochód ; Ręce masz... ; Rosnący stół ; Dziadek ; Do ciebie ; Dzieciństwo ; Wiśnio wisieneczko ; Ballada powojenna ; Elegia druga (1-5) ; Zamojskie wzgórza ; Dzban 2 ; Obcy ; Węzeł ; Echa ; Wyprawa ; Powitanie.

 1. Ciało i płomień [wiersze] / okładkę projektował Edward Kostka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 67 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: 1 : Pozwólcie mi... ; Rozwiązanie ; Matka matka ; Do ziemi jak do nieba ; Pytania i odpowiedzi ; Osły woły bawoły ; Ostrość ; Upolowanie ; Do psa ; Refleksje z raju ; Wiosna ; Erotyk z zielenią ; Spojrzenie ziemią ; Wędrówka ; Jestem żywa ; Zaproszenie ; Świecenie ; Kiedy przyjdziesz... ; Adam i Ewa ; Taniec ; Łaska ; Piorunem runąć... ; Dom na oddechu ; Dom. – 2 : Tłum ; Bezludni ; Tramwaj ; Czemu ten tłum... ; Wrastanie w żelazo ; W nas klamka ; Życie wschodzi i zachodzi ; Oda do kamienia ; Zbieg ; Uczta ; Miłości ; Wyznanie ; Ciało ; Żywy tunel ; Ciąg ; Urodzona w studnię ; Śnieg się rozpadał... ; Sama się w noc wprowadzę... ; Spotkanie w pniu ; Stwarzanie człowieka ; Zacinanie w płomień ; O dłonie... ; Róża ; Nie ma jej... ; W drogę ; Od progu ; Wyjścia ; Dwoje ; Boże Narodzenie ; Z głodnej misy ; Szopka ; Nasturcje ; Milczenie ; Niebo.

 1. Małżeństwo : erotyki [wiersze] / oprac. graf. Władysław Brykczyński. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1975. - 66 s. ; 17 cm
      Zawartość: Matrioszka ; Za gardło (1-3) ; W imię swoje ; Niepodobna... ; Starzeją się najpierw oczy... ; Starość ; Śnieg się rozpadał... ; Koń ; Rozwiązanie ; Pole zabite suszą ; Mówić... ; Weselne umieranie ; Białe pastwisko ; Spojrzenie ziemią ; Wyznanie ; Erotyk z morzem ; Jestem żywa ; Pytania i odpowiedzi ; Tworzenie ; Macierzyństwo (1-5) ; Wzdłuż brzegu ; Z głodnej misy ; Dzban ; Garncarz ; Ogniwo ; Poród (1-4) [dat. Rybnik 1959 r.] ; Zanim noga wylęgła się... ; Matka matka ; Ona ; Wydma wewnątrz ; Nastoletnia (Anetce) ; Abdykacja ; Dzikie madonny ; Poprzez materię ; Jakie to zwierzę... ; Twoja obcość... ; Babel ; Kochasz ; W wojnie ; Gniazdo ; Zielone prawo ; Nasturcja ; Nić Ariadny... ; Świecenie ; W domu ; Powitanie ; Monolog ; Tłum ; Szukanie wnętrza ; Echa ; Spełnienie ziemią ; Rosnący stół ; Jak ; Nic nie mam... ; Miłości ; Bez ciebie.
  * Na obwolucie fot. T. Ferenc oraz krótkie noty na temat twórczości.

 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975 [wiersze] / okł. projektował Józef Hałas. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - 230 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Trójgłos o poezji Teresy Ferenc ; Moje ryżowe poletko (1958-1964) : Poród (Poczęcie ; 1-5) ; A cisza twojego milczenia ... ; Kobieta ; I będę mieć... ; Białe brzuchate ziarnka ryżu... ; Gwiżdżę na pomywanie ; Gotowanie ryżu ; A ja mój garnuszku siwy... ; Laura ; Kąpiel ; Miska gliniana ; Przyszłam... (Julianowi Przybosiowi) ; Do kraju na zachodzie ; Modlitwa do bliskich (1-8) ; Dziadek (1-5). – Zalążnia (1964-1968) : Macierzyństwo (1-6) ; Tworzenie ; Jabłonka ; Dzikie madonny ; Zakonnice ; Piosenka o dziewczynie ; Abdykacja ; Zieleń i róż jest moim udziałem... ; W objęciach męża wróży dobry dzień... ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; Babel ; Kochasz ; Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Umówiliśmy się... ; Kiedy podszedłeś ; Pamięć ; Ofiarowanie ; Zalążnia ; Litania do ziemi ; Epitafium ; Ojczyzna ; Nike Kołobrzeska ; Wapienny dół ; Białe pole ; Ucieczka ; Ja – moja ; Kradzione w raju ; Elegia ; Obrona ; Odwołanie w przyszłość (Halinie Leszczyńskiej). – Reda (1968 – 1969) : Morze miłości pełne ; Wiązanie z ciemnością (1-5). – Godność natury (1969 – 1973) : W domu ; Ziarno ; Rośniesz mi z ziarna ; Ogniwo ; Mowa... ; Zamknięte strony ; Są miejsca ; Echa ; Kaleczy twoja nieobecność... ; Dzban ziemi ; Dzban 2 ; Tańczące ziemię ; Taniec myśliwych ; Bierzesz siebie na ręce... ; Gloria ; Wzdłuż brzegu ; Dzień i noc ; Ręce masz... ; Jeszcze jeden krok... ; Próba ognia ; Ustajesz w swoich rozłupanych brzegach... ; Mówić... ; Zazębieni ; Koń ; Za czym tak chodzę ; Osaczona (1-2) ; Życie ; W drodze ; Kołysanka ; Niepogoda ; Erotyk ; Afryka ; Monolog ; Wygasłe oddechy ścian ; Rosnący stół ; Dziadek ; Do ciebie ; Dzieciństwo ; Wiśnio wisieneczko ; Ballada powojenna ; Weselne umieranie ; Zamojskie wzgórza ; Węzeł ; Wyprawa ; Dwa razy jedno ; Garncarz ; Dzban ; Mowa ; Człowiek ; Obcy ; Drzewo ; Powitanie ; Pochód. - Ciało i płomień (1973 – 1974) : Matka matka ; Życie wschodzi i zachodzi ; Adam i Ewa ; Refleksje z raju ; Erotyk z zielenią ; Łaska ; Wiosna ; Nasturcje ; Jestem żywa ; Spojrzenie ziemią ; Z głodnej misy ; Do ziemi jak do nieba ; Brzuch ; Niebo ; Świecenie ; Miłości ; Róża ; Rozwiązanie ; Wędrówka ; Tłum ; Ciało ; Upolowanie ; Dwoje ; Kiedy przyjdziesz ; Dom na oddechu ; Dom ; Od progu ; Wyjścia ; Pozwólcie mi wejść w siebie... ; O dłonie... ; Milczenie ; W drogę ; Nie ma jej... ; Oda do kamienia ; Zbieg ; Piorunem runąć... ; Urodzona w studnię ; Osły woły bawoły ; Do psa ; Uczta ; Sama się w noc wprowadzę... ; Spotkanie w pniu ; Biafra ; Szopka ; W nas klamka ; Ostrość ; Tramwaj ; Śnieg się rozpadał. – Małżeństwo (1974 – 1975) : Matrioszka ; W imię swoje ; Ona ; Nie podobna... ; Twoja obcość... ; Zanim noga wylęgła się... ; Pole zabite suszą ; W wojnie ; Starość ; Kocham cię ; Nić Ariadny... ; Nic nie mam... ; Erotyk z morzem ; Rozrywasz to cielsko... ; Za gardło ; Wydma wewnątrz ; Zielone prawo ; Przyzwyczajeni. – Wiersze nowe : Czterdziestoletni (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Cielę ciemności ; Świątek świętej ; Sen o pokąsanej ziemi ; Sen ; To będzie jak chrzest pod gołym niebem ; Czy będę mogła stać się bzem ; List do Pana Boga ; Trochę niematerialna ; Do śmierci ; Ostatnia deska ; Narodziny brzegu ; Przypominanie tamtej ; Wspomnienie ; Moment odbicia ; Żeby wyostrzyła się wrażliwość... ; Cisza po koncercie ; Ciało rodzi ciało ; Zwierzęta ; O czym myślał ; Nabrał światła w usta... (1-4) ; Spotkanie ; Rozmowa z podszeptem.
  * Na okł. IV fot. i nota biograficzna T. Ferenc.

 1. Wypalona dolina [wiersze] / obwolutę projektował Andrzej Heidrich. - Warszawa : Czytelnik, 1979. - 60 s. ; 19,5 cm
      Zawartość: Matka : Matka w rozmowach ; Wieś skamieniała ; Matka płonąca ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka ze mną ; Matka zastrzelona ; Matka drewniana. – Psalmy : Psalm prowadzonej na rzeź ; Jak On ; Zjeżdża Wielki Wóz... ; Zaprzęg z matką ; Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-2) ; Psalm do śmierci ; Psalm Aliny Szapocznikow (1-2) ; Psalm o sikorce ; Psalm z ciałem ; Spotkanie ; Psalm z Marią ; Psalm z Marią ; Psalm o szczęśliwej ; Psalm z czarnej niewdzięczności ; Psalm dla córki (1-5) ; Córka ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Pramatka ; Rodzone dzieci ; List do Pana Boga ; Psalm z mojej Ziemi ; Psalm z Tobą ; Bogu dzięki ; Zachorowałam ... ; Litania do matki ; Psalm o tej która ocalała. – Z domu Polska : Z domu Polska ; Matka Witkacego (1-2) ; Deszcz Orkana [dat. 9 III 1978] ; Kościół w Zakopanem] ; Biały sufit wapnem pachnie ... [dat. Zakopane 13 III 1978 ; Poezja jak wzrok Boga ; Wśród skał [dat. Zakopane 7 III 1978].
  * Na obwolucie nota biograficzna T. Ferenc.
  * N a g r o d y: nagroda im. Stanisława Piętaka - 1979. Tytuł "Gdańskiej Książki Roku 1979" w dziedzinie poezji - 1980.

 1. Poezje wybrane [wiersze] / wybór i wstęp aut. ; oprac. graf. Cyprian Kościelniak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. - 140 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Poetów)
  ISBN 83-205-3218-3
      Zawartość: Otwarcie (1-12) [wstęp]. - Wiersze : Psalm prowadzonej na rzeź ; Matka zastrzelona ; Wapienny dół ; Wieś skamieniała ; Matka płonąca ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka ze mną ; Matka w zieloną chustę wsiąka... ; Białe pole ; Matka w rozmowach ; Wiśnio wisieneczko ; Dzieciństwo ; Matka – dom ; Matka drewniana ; Matka Witkacego ; Elegia ; Nike Kołobrzeska ; Obrona ; Psalm ze źrebięciem ; List do Pana Boga ; Matka ptaków ; Trochę niematerialna ; Zaprzęg z matką ; W domu ; Śnieg się rozpadał ; Koń ; Miska gliniana ; Dzban ; Garncarz ; Dom na oddechu ; Psalm dla córki (1-5) ; Ojczyzna ; Ogniwo ; Matrioszka ; Litania do matki ; Gloria ; Psalm o szczęśliwej ; Macierzyństwo (1-6) ; Moje Betlejem ; Psalm z Marią ; Brzuch ; Zamknięte strony ; Drzewo ; Pra-matka ; Wygasłe oddechy ścian ; Osaczona (1-2) ; Rozrywasz to cielsko... ; Zanim noga wylęgła się... ; W imię swoje ; Wzdłuż brzegu ; Poród (Fragment) ; Jestem żywa ; Matka Boska Leśna ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; Świecenie ; Kochasz ; Dwa razy jedno ; Babel ; Kocham cię ; Niepodobna... ; Psalm do śmierci ; Twoja obcość mierzy się wciąż... ; Umówiliśmy się... ; Powitanie ; Psalm z Tobą ; Psalm z mojej Ziemi ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Wśród skał ; Biały sufit wapnem pachnie... ; Dziadek ; Kościół w Zakopanem ; Psalm o sikorce ; Drugie życie ; Bogu dzięki ; Stara matka ; Człowiek ; Pusty dom ; Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-2) ; Niobe ; Za gardło ; Psalm gorzki ; Rodzone dzieci. – Nota biograficzna [Jadwiga Bandrowska-Wróblewska].

 1. Pieta [wiersze] / oprac. graf. Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 58 s. ; 17 cm
  ISBN 83-215-9171-X
      Zawartość: I : Dziewczynka buduje dom ; Matka Dolorosa ; Pytania do matki ; W kącie nieba ; Poeta ; Psalm gorzki ; Ręce ; Moje Betlejem ; Stara matka ; Matka wojenna ; Wojenka wojenka ; Jan Paweł II wołał ; Sen (1-4) ; Płonący dom (Marii i Stanisławowi Dawskim) ; Sochy ; Matka Boska Leśna ; Matka z płatkiem ognia ; Stos ; Matka-dom ; Moja święta teściowa ; Matka Karmiąca ; Żywa noc (Annie Fiszer); Ranny uśmiech Boga ; Stworzenie ; Wniebogłosy ; Sztuka ; Córka pisze wiersz ; Potrzebna (Teresie Łukasiewicz) ; Niobe. - II : Pusty dom ; Spacer z Anną [dat. Sopot 1979] ; Cmentarze [dat. Sopot-Brodwino, listopad 1979]; Chodzą poeci po Stawiskach [dat. Obory, 13 III 1980] ; Ballada o Weronce ; Z pracowni Ryszarda Stryjca ; Pies ; Pradziad ; Drugie życie ; Modlitwa ; Obudzona ; Kaszuby ; Nad jeziorem we Wdzydzach [dat. Wdzydze, Sopot, jesień 1979] ; Ojczyzna (1-3).
  * Na obwolucie wykorzystano obraz T. Ferenc "Pieta II".
  * Na obwolucie fot. T. Ferenc oraz fragm. recenzji Klemensa Górskiego.

 1. Najbliższa ojczyzna [wiersze dla dzieci] / il. Wiesław Majchrzak. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 82 s. : il. ; 27 cm
      Zawartość: Miała matka córki ; Najbliższa Ojczyzna ; Opowiadanie Milenii ; Styczeń ; Spacer z ojcem nad morzem ; Biała Góra ; Luty ; Zima ; Marzec ; Biała kołysanka ; Nikt ; Wiosna ; Dębowa kołyska ; Kwiecień ; Rysowanka ; Pasikonik ; Jabłoneczka ; Kogo szuka żaba? ; Maj ; Poeta i jeż ; Schowek na kolory ; Sosny dookoła ; Ścieżka za domem ; O smokach ; Czerwiec ; Czy to prawda? ; Malarz nieba ; Lipiec ; Wielki muzyk ; Ziemio moja, zielona ; Zwierzęta z Brodwina ; Polska to moja ojczyzna ; Gruszka ; Sierpień ; Chmurka ; Woda ; Wrzesień ; Burza nad morzem ; Pytania i odpowiedzi ; Sen o deszczowym tygodniu ; Październik ; Co robi drzewo ; Kołysanka jodłowa ; Motyle ; Matka ziemia ; Stary wiatrak ; Listopad ; Dom, mama i ja ; Biała Pani ; Wyścigi wiatru ze śniegiem ; Grudzień ; Biały Pan ; Kolęda ; Dobranoc ; Las na szybie.

 1. Grzeszny pacierz [wiersze] / oprac. graf. Józef Wieczorek. - Poznań : W Drodze, 1983. - 92 s. ; 17 cm
  ISBN 83-00-00702-4
      Zawartość: Modlitwa wieczorna ; Moje Betlejem ; Dziewczynka buduje dom ; Wiśnio wisieneczko ; Sochy ; Modlitwa do bliskich (1-8) ; Dziadek ; Sen II (1-4) ; Pytania do matki ; Trochę niematerialna ; Cielę ciemności ; Żywa noc (Annie Fiszer) (1-2) ; Wojenka wojenka ; Pies ; W kącie nieba ; Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-2) ; Grzeszny pacierz ; Psalm gorzki ; Niobe ; Matka Boska Leśna ; A cisza twojego milczenia... ; Stara matka ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Drugie życie ; Milczenie ; Wniebogłosy ; W pracowni Ryszarda Stryjca ; Ogniwo ; Modlitwa ; Ojczyzna (1-3) ; Szopka ; Treny (1-5 : Matka płonąca ; Matka zastrzelona ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka ze mną ; Matka w rozmowach) ; Matka drewniana ; Rodzone dzieci ; Psalm z Marią ; Wieś skamieniała ; Zjeżdża Wielki Wóz... ; List do Pana Boga ; Litania do Matki ; Psalm z mojej Ziemi ; Psalm dla córki (1-5) ; Psalm o szczęśliwej ; Psalm z ciałem ; Psalm o sikorce ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Psalm Aliny Szapocznikow (1-2); Psalm do śmierci ; Psalm o tej która ocalała ; Mowa ; Psalm z Tobą ; Psalm o czarnej niewdzięczności ; Kościół w Zakopanem ; Nad jeziorem we Wdzydzach ; Kaszuby ; Obudzona ; Wśród skał ; W skrzydłach ognia ; Moja ziemia ; Ojczyzna w otwartym polu ; Boże Narodzenie 1981 ; Czego chcesz od nas Panie ; Posag I ; Płacząca kobieta ; Czarna Maria ; Światło. - S. 85-93: [Jacek Salij OP] O poezji Teresy Ferenc.
  * Na okł. II krótka wypowiedź T. Ferenc.

 1. Poezje wybrane [wiersze] / oprac. graf. Andrzej Heidrich ; fot. aut. Zbigniew Jankowski. - Warszawa : Czytelnik, 1984. - 281 s. ; 19 cm
  ISBN 83-07-01031-4
      Zawartość: Moje ryżowe poletko (1964) : Przyszłam... ( Julianowi Przybosiowi) ; Kobieta ; A cisza twojego milczenia... ; I będę mieć... ; Miska gliniana ; A ja mój garnuszku siwy ; Laura ; Poród (Poczęcie ; 1-5) [dat. 1958] ; Dziadek (1-5) ; Modlitwa do bliskich (rozstrzelanym w 1943 r. we wsi Sochy na Zamojszczyźnie) (1-8). – Zalążnia (1968) : Jabłonka ; Zieleń i róż jest moim udziałem... ; W objęciach męża wróży dobry dzień... ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; Babel ; Ofiarowanie ; Umówiliśmy się... ; Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Kochasz ; Kiedy podszedłeś ; Zalążnia ; Dzikie madonny ; Zakonnice ; Abdykacja ; Macierzyństwo (1-6) ; Epitafium ; Litania do ziemi ; Białe pole ; Wapienny dół ; Elegia ; Obrona ; Ojczyzna ; Kradzione w raju ; Nike kołobrzeska ; Odwołanie w przyszłość (Halinie Leszczyńskiej) ; Tworzenie. – Godność natury (1973) : W domu ; Ogniwo ; Morze miłości pełne ; Wzdłuż brzegu ; Ziemia święta ; Gloria ; Garncarz ; Wyprawa ; Tańczące ziemię ; Taniec myśliwych ; Rośniesz mi z ziarna... ; Za czym tak chodzę ; Niepogoda ; Weselne umieranie ; Ziarno ; Erotyk ; Jeszcze jeden krok... ; Ustajesz w swoich rozłupanych... ; Są miejsca ; Próba ognia ; Kaleczy twoja nieobecność... ; Dwa razy jedno ; Zazębieni ; Dzban ; Mowa ; Powitanie ; Drzewo ; Człowiek ; Zamknięte strony ; Dzban 2 ; Obcy ; W drodze ; Echa ; Osaczona (1-2) ; Kołysanka ; Rejs do Afryki ; Ręce masz... ; Wygasłe oddechy ścian ; Koń ; Życie ; Węzeł ; Elegie (1-6 : Żywe pociągi ; Wiśnio wisieneczko ; Zamojskie wzgórza ; Ucieczka ; Dzieciństwo ; Do ciebie) ; Ballada powojenna ; Rosnący stół ; Dziadek 2 ; Dzień i noc ; Pochód. – Ciało i płomień (1974) : Świecenie ; Jestem żywa ; Brzuch ; Zbieg ; Urodzona w studnię ; Dom na oddechu ; Matka matka ; Łaska ; Nasturcje ; Miłości ; Adam i Ewa ; Refleksje z raju ; Erotyk z zielenią ; Upolowanie ; Wędrówka ; Życie wschodzi i zachodzi ; Z głodnej misy ; Pozwólcie mi... ; Śnieg się rozpadał ; Szopka ; Ciało ; Spojrzenie ziemią. – Małżeństwo (1975) : Matrioszka ; W imię swoje ; Ona ; Niepodobna... ; Twoja obcość mierzy się wciąż... ; Zanim noga wylęgła się... ; Starość ; Kocham cię ; Nic nie mam... ; Erotyk z morzem ; Rozrywasz to cielsko... ; Za gardło. – Poezje wybrane i nowe (1975) : Cielę ciemności ; Sen ; To będzie jak chrzest pod gołym niebem ; List do Pana Boga ; Trochę niematerialna ; Wspomnienie ; Moment odbicia ; Przypominanie tamtej ; Do śmieci ; Narodziny brzegu ; Ostatnia deska ; Spotkanie ; Żeby wyostrzyła się wrażliwość... ; Sen o pokąsanej ziemi ; Czterdziestoletni (Jackowi Łukasiewiczowi). – Wypalona dolina (1979) : Psalm z ciałem ; Psalm o szczęśliwej ; Rodzone dzieci ; Psalm z Marią ; Psalm dla córki (1-5) ; Córka ; Psalm o sikorce ; Zaprzęg z matką ; Psalm o czarnej niewdzięczności ; Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-2) ; Psalm Aliny Szapocznikow (1-2) ; Psalm o prowadzonej na rzeź ; Psalm o tej która ocalała ; Wieś skamieniała ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka zastrzelona ; Matka w rozmowach ; Matka płonąca ; Matka drewniana ; Matka ze mną ; Z domu Polska ; Litania do matki ; Psalm z mojej ziemi ; Psalm z Tobą ; Zachorowałam... ; Bogu dzięki ; Zjeżdża Wielki Wóz ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Pramatka ; Deszcz Orkana [dat. Zakopane, 9 III 1978] ; Poezja jak wzrok Boga... – Pieta (1981) : Dziewczynka buduje dom ; Matka Dolorosa [dat. Obory, 14 III 1980 r.]; Pytania do matki ; W kącie nieba ; Poeta ; Psalm gorzki ; Ręce ; Moje Betlejem ; Stara matka ; Matka wojenna ; Wojenka wojenka ; Jan Paweł II wołał ; Płonący dom (Marii i Stanisławowi Dawskim ; Pradziad ; Sochy ; Matka Boska Leśna ; Matka z płatkiem ognia ; Stos ; Matka – dom ; Moja święta teściowa ; Matka Karmiąca ; Żywa noc (Annie Fiszer) (1-2) ; Ranny uśmiech Boga ; Stworzenie ; Wniebogłosy ; Sztuka ; Córka pisze wiersz ; Potrzebna (Teresie Łukasiewicz) ; Niobe ; Pusty dom ; Spacer z Anną [dat. Sopot, 1979 r.] ; Cmentarze [Sopot – Brodwino, listopad 1979 r.] ; Pies ; Drugie życie ; Modlitwa ; Obudzona ; Kaszuby ; Nad jeziorem we Wdzydzach [dat. Wdzydze – Sopot, jesień 1979 r.] ; Ojczyzna (1-3).

 1. Drzewo dziwo [wiersze dla dzieci] / il. Adam Kuryłowicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987. - 71 s. : il. ; 27 cm
  ISBN 83-215-9847-1
      Zawartość: Drzewo dziwo ; Pasikonik ; Kwiecień ; Jabłoneczka ; Wiosna ; Opowiadanie Milenii ; Rysowanka ; Schowek na kolory ; O sikorce niejadce ; Bajka niebajka o ptakach ; Wisła ; Kolory wody ; Zachód nad zatoką ; Woda ; Dębowa kołyska ; Wielki muzyk ; Maj ; Polska to moja ojczyzna ; Sosny dookoła ; Miała matka córki ; Poeta i jeż ; Zwierzęta z Brodwina ; Lipiec ; Ziemio moja, zielona ; Chmurka ; Gruszka ; Biedronka ; Dachy ; Pytania i odpowiedzi ; Na matczynym polu ; Motyle ; Październik ; Matka Ziemia ; Listopad ; Burza nad morzem ; Sen o deszczowym tygodniu ; Malarz nieba ; Najbliższa ojczyzna ; Biała Pani ; Ogień ; Zimowy balkon ; Zimowe sady ; Wyścigi wiatru ze śniegiem ; Pociąg ; Niebieskie ptaki ; Bajka z księżycem ; Zimowy ogródek ; Las na szybie ; Biała Góra ; Dobranoc ; Biała kołysanka.

 1. Kradzione w raju : wiersze o miłości wybrane i nowe [wiersze] / projekt plastyczny serii Maciej Woltman ; il. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1988. - 102 s. : il. ; 17 cm. - (Biblioteka Amorka)
  ISBN 83-7007-159-7
      Zawartość: Glosy do Pieśni nad Pieśniami (1-13) ; Świecenie ; Jestem żywa ; Dwa razy jedno ; A cisza twojego milczenia... ; Światło ; Spojrzenie ziemią ; Kocham cię ; Ogniwo ; Tańczące ziemię ; Ofiarowanie ; Erotyk z morzem ; Kochasz ; Babel ; Wygasłe oddechy ścian ; Psalm o szczęśliwej ; W domu ; Dom na oddechu ; Posag ; Łaska ; Nasturcje ; Dzikie madonny ; Zalążnia ; Zamknięte strony ; Upolowani (1-2) ; W imię swoje ; Niecierpliwość... ; Kiedy podszedłeś ; Abdykacja ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; W objęciach męża wróży dobry dzień... ; Matrioszka ; Rodzone dzieci ; Matka drewniana ; Macierzyństwo (1-6) ; Moje Betlejem ; Matka płonąca ; Psalm z Marią ; Poród (Poczęcie ; 1-5) ; Rozrywasz to cielsko... ; Ona (1-3) ; Moja święta teściowa ; Zazębieni ; Za gardło ; Adam i Ewa (1-3) ; Erotyk z zielenią ; Twoja obcość ; Umówiliśmy się... ; Źródłem się podziemnym.. ; Niepogoda ; Jeszcze jeden krok... ; Powitanie ; Człowiek ; Bez ciebie ; Kaleczy twoja nieobecność... ; Miłości ; Psalm dla córki (1-4) ; Gloria ; Stara matka ; Kołysanka ; Zieleń i róż jest moim udziałem... ; Laura ; Zaprzęg z matką ; Potrzebna (Teresie Łukasiewicz) ; Kobieta ; Garść wody ; Mowa ; Ziarno ; Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Erotyk ; Mówię ; Weselne umieranie ; Rozmowa ; Kobieta i mężczyzna ; Kradzione w raju.

 1. Nóż za ptakiem [wiersze] / obwolutę projektował Andrzej Heidrich. - Warszawa : Czytelnik, 1988. - 50 s. ; 21 cm
  ISBN 83-07-01738-6
      Zawartość: Chory dom : Chory dom (1-6) [dat. 1982 r.] ; Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. - Garść ognia : Głos ; Boże Narodzenie 1981 ; Czarna Maria ze wsi Sochy ; Psalm - Wygnanie (1-8 : Płynnym ptakiem... ; Wszystko mamy do stracenia... ; Kiedy zagoi się krzyż... ; Drzewo za oknem... ; Grupa Laokoona ; Tu była ziemia ; Perła ; Płacząca kobieta) ; Apokalipsa ; Zarzynanie gesi (1-3) ; Lęki (1-3) ; Psalm - Mieszkanka Północy ; Psalm z zimna ; Posag ; Psalm - Biały ranek ; Ogród ; Psalm z ognia (1-7) ; Wrzesień 1984 (1-3). - Garść wody : Kobieta i morze ; Plaża w Dębkach ; Psalm ognia i wody ; Kobieta i mężczyzna ; Poranek ; Łabędź ; Garść wody ; Modlitwa wieczorna ; Połów ; Dom wody ; Nokturn ; Późny wieczór (Zbyszkowi).

 1. Swallowing Paradise : poems [wiersze] / translated form Polish by Lusia Slomkowska. - Chattanooga : The Poetry Miscellany Chapbooks, 1992. - [14] s. ; 22 cm
  ISBN 1-881489-02-7
      Zawartość: By the throat ; A little metaphysical ; The street car ; To a country creating itself ; Adam and Eve ; House of breath ; To a dog
  * Tłumaczenie na j. angielski wierszy: "Za gardło" ; "Trochę niematerialna" ; "Tramwaj" ; "Do kraju na zachodzie" ; "Adam i Ewa" ; "Dom na oddechu" ; "Do psa".

 1. Wiersze [wiersze] / projekt okł. Ryszard Puchała. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1994. - 104 s. ; 15 cm
  ISBN 83-7023-358-9
      Zawartość: [Nota biograficzna]. – Trójgłos o poezji Teresy Ferenc. – Moje ryżowe poletko : Poród (3-5) [dat. 1958]. – Zalążnia : Zalążnia ; Dzikie madonny ; Ofiarowanie ; Kochasz ; Nie ominęła mnie zima... ; Białe pole ; Wapienny dół ; Obrona ; Ojczyzna. – Godność natury : W domu ; Ogniwo ; Rośniesz mi z ziarna... ; Tańczące ziemię ; Gloria ; Drzewo ; Wygasłe oddechy ścian ; Kaleczy twoja nieobecność... ; Dwa razy jedno ; Mowa ; Węzeł ; Osaczona (1-2) ; Zamknięte strony ; Dzieciństwo ; Koń ; Dziadek 2. – Ciało i płomień : Dom na oddechu ; Łaska ; Nasturcje ; Brzuch ; Matka matka ; Świecenie ; Jestem żywa ; Śnieg się rozpadał ; Spojrzenie ziemią. – Małżeństwo : Niepodobna... ; Matrioszka ; Nic nie mam... ; Erotyk z morzem ; Kocham cię. – Poezje wybrane i nowe : Do śmierci ; Cielę ciemności ; Sen ; Trochę niematerialna. – Wypalona dolina : Litania do matki ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Psalm z Marią ; Rodzone dzieci ; Psalm o szczęśliwej ; Psalm o sikorce ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Wieś skamieniała ; Matka zastrzelona ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka płonąca ; Matka drewniana ; Psalm o tej która ocalała ; Poezja jak wzrok Boga... – Pieta : Dziewczynka buduje dom ; Pytania do matki ; W kącie nieba ; Poeta ; Moje Betlejem ; Stos ; Matka z płatkiem ognia ; Płonący dom (Marii i Stanisławowi Dawskim); Wojenka wojenka ; Psalm gorzki ; Ranny uśmiech Boga ; Niobe ; Stara matka ; Pusty dom ; Moja święta teściowa ; Matka Boska Leśna ; Wniebogłosy ; Cmentarze [dat. Sopot – Brodwino, listopad 1979] ; Modlitwa ; Obudzona ; Córka pisze wiersz ; Ojczyzna (1-3). – Grzeszny pacierz : Boże Narodzenie 1981 ; Modlitwa wieczorna ; Światło ; Czarna Maria. – Nóż za ptakiem : Psalm z ognia (1-7) ; Mój czas nie jest abstrakcją [dat. 1982] ; Europa pachnie rzeźnią ; Lęki (1-3) ; Mieszkanka Północy ; Zarzynanie gęsi (1-3) ; Rozmowa ; Połów ; Kobieta i mężczyzna. – Wiersze nowe : Ziemio nie spiesz się ; Grzeszny pacierz II ; Pompeje ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Terezin ; Patrząca ; Widok z okna.

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988 -1996 [wiersze] / projekt graf. okł. i stron tytułowych Aleksander Bąk. - Poznań : W Drodze, 1997. - 78 s. : il. kolor. ; 21 cm
  ISBN 83-7033-256-0
      Zawartość: Podawanie chleba (Tym, którzy ratowali Żydów) : Patrząca ; Pompeje ; Całe życie ; Teresa Maria ; Ranny pejzaż ; Płonące bożnice ; Mundury i dzieci ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Terezin ; Noc. Podawanie chleba (Pamięci zwierzynieckich Żydów) ; Mundury i dzieci 2 ; Dziecięca Madonna ; Matka i córka. – Psalmy : Psalm o umieraniu wierszy ; Psalm ze mną ; Psalm pod klifem w Orłowie ; Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm znad morza trzeci ; Psalm grzeszny ; Psalm starej jak świat ; Psalm z Księgi ojca ; Psalm z drugim psem ; Boże pole 1 ; Boże pole 2 ; Psalm z bożego pola ; Psalm z lampą ; Psalm o zwierzynieckim kościele ; Psalm na Bóg zapłać ; Psalm na co dzień ; Psalm na pięćdziesiąte trzecie urodziny ; Psalm z Ojcem ; Psalm z popiołu ; Psalm – chwila Boga ; Psalm dziękczynny ; Ziemio nie spiesz się. – Żywy jeszcze dom : Dwa krajobrazy (I-II) ; Wszyscy święci ; Iłła ; Stara matka 2 ; Spotkanie z matką ; Madonna ; Genealogia ; Z dziadkiem mieszkam ; Do wnuka ; Żywa studnia ; Szczęście ; Jeszcze raz wiosna ; Wiersz na rocznicę ślubu ; Kołysanka ; Żywy jeszcze dom ; Jaśnie Śmierć ; Przymrozek ; W ramionach wody i ziemi ; Poeta z dalekiego brzegu. - Posłowie : Piotr Szewc, Okruchy żywiołów : o „Bożym polu” Teresy Ferenc. - Nota o autorce.
  * Reprodukcje obrazów T. Ferenc.
  * N a g r o d y: Wyróżnienie przyznane przez Fundację Kultury w 1997. Kwartalna nagroda Media Książce, Gdańska Książka Wiosny 1997.

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe [wiersze] / oprac. graf. Zygmunt Górnowicz ; aut. fot. na frontispisie Zbigniew Jankowski . - Gdańsk : Polnord - , 1999. - 160 s. : fot. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-54-0
      Zawartość: Zalążnia : Ojczyzna ; Obrona. - Godność natury : Morze miłości pełne ; Osaczona ; Ogniwo ; Mowa ; Rośniesz mi z ziarna... ; W domu ; Dziadek 2 ; Zamknięte strony ; Koń. - Ciało i płomień : Spojrzenie ziemią ; Świecenie ; Dom na oddechu ; Brzuch. - Małżeństwo : Nic nie mam... ; Kocham cię. - Poezje wybrane i nowe : Cielę ciemności ; Sen ; Trochę niematerialna. - Wypalona dolina : Psalm prowadzonej na rzeź ; Wieś skamieniała ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka płonąca ; Matka drewniana ; Psalm z Marią ; Litania do Matki ; Rodzone dzieci ; Psalm dla córki (1-4) ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Psalm o sikorce ; Psalm z Tobą ; Psalm tej która ocalała ; Psalm o szczęśliwej ; Poezja jak wzrok Boga... - Pieta : Poeta ; Dziewczynka buduje dom ; Pytania do matki ; Matka z płatkiem ognia ; Matka Boska Leśna ; Moje Betlejem ; Stos ; Wniebogłosy ; Wojenka wojenka ; Modlitwa ; Pusty dom ; Córka pisze wiersz ; Stara matka ; Moja święta teściowa ; W kącie nieba ; Niobe ; Ranny uśmiech Boga ; Pies ; Obudzona ; Kaszuby ; Ojczyzna II (1-3) . - Grzeszny pacierz : Modlitwa wieczorna ; Światło ; Czarna Maria ze wsi Sochy ; Grzeszny pacierz ; Boże Narodzenie 1981. - Nóż za ptakiem : Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki ; Mój czas nie jest abstrakcją ; Europa pachnie rzeźnią ; Tu była ziemia ; Psalm - Mieszkanka Północy ; Lęki (1-3) ; Psalm z krzyżem ; Zarzynanie gęsi (1-3) ; Perła winy ; Psalm ognia i wody ; Adam i Ewa ; Ogród ; Głos ; Połów. - Kradzione w raju : Glosy do Pieśni nad pieśniami (1-13) . - Boże pole : Pompeje ; Patrząca ; Całe życie ; Teresa Maria ; Płonące bożnice ; Mundury i dzieci ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Terezin ; Noc, podawanie chleba (Pamięci zwierzynieckich Żydów) ; Mundury i dzieci 2 ; Dziecięca Madonna ; Spotkanie z matką ; Z dziadkiem mieszkam ; Dwa krajobrazy (1-2) ; Wszyscy święci ; Iłła ; Stara matka 2 ; Do wnuka ; Szczęście ; Żywy jeszcze dom ; Przymrozek ; Jaśnie Śmierć ; W ramionach wody i ziemi ; Poeta z dalekiego brzegu ; Psalm o umieraniu wierszy ; Psalm ze mną ; Psalm pod klifem w Orłowie ; Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm starej jak świat ; Psalm z Księgi ojca ; Psalm z drugim psem ; Boże pole 1 ; Boże pole 2 ; Psalm z bożego pola ; Psalm z lampą ; Psalm o zwierzynieckim kościele ; Psalm na Bóg zapłać ; Psalm na co dzień ; Psalm na pięćdziesiąte trzecie urodziny ; Psalm z Ojcem ; Psalm z popiołu ; Psalm – Chwila Boga [dat. Sopot - Brodwino 1992] ; Psalm dziękczynny ; Ziemio nie spiesz się. – Wiersze nowe : Anioły Visby [dat Visby, kwiecień 1996] ; Fotografia nagrobna ; Wiersz dla Aliny Afanasjew ; Jest ; Sen ; Podróż przez sen ; Wspólne zdjęcie ; Dzieci Zamojszyzny ; Psalm z liściem słońca [dat. Sopot, maj 1999] ; Boże Narodzenie ; Powrót do Domu ; Psalm znad Gdańskiej Zatoki ; Przyspieszony oddech ; Psalm wiosny ; Wołam Cię.
  * Tyt. okł. i grzbiet.: Psalmy i inne wiersze.

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem [wiersze] / projekt okł. Jan Misiek. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu : Dwumiesięcznik Literacki Topos, 2003. - 39 s. : fot. ; 20,5 cm. - (Biblioteka Toposu ; 18)
  ISBN 83-919287-1-3
      Zawartość: Dziecko wody [dat. Sopot 2003] ; W ramionach wody i ziemi ; Kaszuby ; Adam i Ewa ; Spojrzenie ziemią ; Psalm pod klifem w Orłowie ; Psalm ognia i wody ; Ranny uśmiech Boga ; Morze miłości pełne [dat. Kołobrzeg 1965] ; Połów ; Nokturn ; Dom wody ; Poranek ; Anioły Visby [dat. Visby, kwiecień 1996] ; Płatek Gotlandii [dat. Visby, kwiecień 1996] ; Anioł mojej siostry [dat. Sopot 2002] ; Znów z ojcem [dat. Sopot 2003] ; Wiersz na rocznicę ślubu ; Wszyscy święci ; Modlitwa wieczorna ; Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm znad morza trzeci ; Perła winy ; Spacer z Anną [dat. Sopot 1979] ; Jaśnie Śmierć ; Poeta z dalekiego brzegu ; Psalm znad Gdańskiej Zatoki ; Psalm – Mieszkanka Północy ; O autorce.

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003) [wiersze] / projekt okł. i strony tytułowej Zygmunt Gornowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Polnord - Oskar, 2004. - 69 s. : il. ; 21 cm
  ISBN 83-86181-94-X
      Zawartość: Psalm ziemi : Psalm z łąki ; Rozmowa o wieczności ; Dusza ; Powrót jesionu ; Psalm dziecięcy ; Coraz prędzej ; Słowa ; Pod Twoją koronę ; Cuda II ; To miłość Twoja ; Hymn ; Psalm spod redłowskiego klifu ; Droga z Aniołem ; Mała Apokalipsa ; Ostatnia wieczerza ; Uciekaj stąd ; Jest i jest ; Z Księgi Hioba ; Żółcienie ; Anioł mojej siostry ; Psalm z ziemi ; Stare dziecko ; Podróż przez sen ; Psalm z Górą Oliwną ; Psalm z Wyspiańskim ; Do wnuczki II ; Dziecko wody ; Dobranoc wnuczce. – Wspólne zdjęcie : Piękne są dusze starców ; W komodzie babki Heleny (Księdzu Janowi Twardowskiemu) ; Wspólne zdjęcie ; Jesion ; Znów z ojcem ; Sochy – dno krajobrazu ; Strefa zero ; Wiersz ze snu ; Bez ciebie ; Inny wymiar ; Hölderlin ; Depresje (1-10: W krainie ciemności... ; Moje wiersze jak dzieci... ; A gdzie to jest... ; W kubku nieba... ; Południe... ; Pies kot wilczyca odezwij się... ; Znowu rozkwitłam... ; Krząta się przemijanie... ; Rozmowa z siostrą ; Sny jak pola z Apokalipsy...) ; Psalm na koniec ; Coraz prędzej II ; Ratunek ; Wierzę ; W katedrze Sancta Maria [dat. Visby, kwiecień 1996] ; Anioły Visby [dat. Visby, kwiecień 1996] ; Chodzę dziś po śnie ; Prenatalna ; Wiersz na czterdziestą siódmą rocznicę ślubu ; Kwiaty starości [dat. Sopot, 15 XII 2002] ; Ziarno lodu ; Moja twoja fotografia ; Dom poetki. – O Autorce.
  * Kilka wierszy znajduje się na tle fotografii rodzinnych: "Powrót jesionu" - fot. ojca Władysława ; "Coraz prędzej" - fot. dziadka Stanisława ; "Ostatnia wieczerza" - fot. matki z siostrą T. F., Krysią ; "Uciekaj stąd" - fot. T. F. ; "Z ksiegi Hioba" - fot. matki z bratem T. F., Jankiem ; "Anioł mojej siostry" - fot. całego rodzeństwa ; "W komodzie babki Heleny" - fot. babci Heleny Mielnik ; "Strefa zero" - fot. mieszkańców Soch ; "Wiersz na czterdziestą siódmą rocznicę ślubu" - fot. T. F. z mężem ; "Moja twoja fotografia" - fot. T.F.
  * Krótka nota o twórczości napisana przez Adrianę Szymańską i fot. T. Ferenc na okł. IV.
  * N a g r o d y: Nagroda Artusa 2004 - nagroda Media Książce za rok 2004.

 1. Ogniopis : wybór wierszy [wiersze]. - Warszawa : Nowy Świat, 2009. - 200 s. ; 20,5 cm
  ISBN 978-83-7386-335-4
      Zawartość: Dojrzeć do życia / z poetką Teresą Ferenc rozm. Henryka Dobosz. - Moje ryżowe poletko (1964), Zalążnia (1968), Godność natury (1973): Ojczyzna ; Ogniwo ; Zalążnia ; Dzikie madonny ; Tańczące ziemię ; Poród (3-5) ; Jesteś drzewo dojrzałe... ; W domu ; Wygasłe oddechy ścian ; Zamknięte strony ; Drzewo ; Dwa razy jedno ; Osaczona ; Mowa ; Koń. - Ciało i płomień (1974): Spojrzenie ziemią ; Jestem żywa ; Świecenie ; Dom na oddechu ; Brzuch. - Małżeństwo (1975): Kocham cię ; Nic nie mam... ; Erotyk z morzem. - Poezje wybrane i nowe (1975): Sen ; Cielę ciemności ; Do śmierci ; Trochę niematerialna. - Wypalona dolina (1979): Psalm z ciałem ; Psalm o szczęśliwej ; Rodzone dzieci ; Psalm z Marią ; Psalm dla córki (1-4) ; Zaprzęg z matką ; Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-2) ; Psalm Aliny Szapocznikow (1-2) ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Psalm tej która ocalała ; Wieś skamieniała ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka zastrzelona ; Matka w rozmowach ; Matka płonąca ; Matka drewniana ; Matka ze mną ; Psalm z Tobą ; Bogu dzięki ; Pramatka ; Psalm o starych kobietach (1-2) ; Zjeżdża Wielki Wóz... ; Poezja jak wzrok Boga... - Pieta (1981): Matka z płatkiem ognia ; Dziewczynka buduje dom ; Obudzona ; Córka pisze wiersz ; W kącie nieba ; Moje Betlejem ; Stara matka ; Moja święta teściowa ; Pies ; Ranny uśmiech Boga ; Ogniopis ; Pusty dom ; Modlitwa ; Ojczyzna II (1-3) ; Kaszuby. - Grzeszny pacierz (1983): Modlitwa wieczorna ; Światło ; Czarna Maria ze wsi Sochy ; Boże Narodzenie 1981. - Nóż za ptakiem (1987): Ogród ; Adam i Ewa ; Perła winy ; Zarzynanie gęsi (1-3) ; Lęki (1-3) ; Mój czas nie jest abstrakcją ; Psalm z krzyżem ; Połów ; Psalm - Mieszkanka Północy. - Kradzione w raju (1988): Glosy do "Pieśni nad pieśniami" (1-13). - Wiersze (1994): Pompeje ; Terezin ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Patrząca ; Dziecięca Madonna ; Ziemio nie spiesz się. - Boże pole (1997): Psalm z Księgi Ojca ; Psalm z Bożego pola ; Boże pole I ; Boże pole 2 ; Psalm z lampą ; Psalm dziękczynny ; Psalm na Bóg zapłać ; Psalm na co dzień ; Psalm z Ojcem ; Psalm o zwierzynieckim kościele ; Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm starej jak świat ; Poeta z dalekiego brzegu ; Psalm ze mną ; W ramionach wody i ziemi ; Jaśnie Śmierć ; Przymrozek ; Szczęście ; Żywy jeszcze dom ; Teresa Maria ; Psalm o umieraniu wierszy ; Całe życie ; Dwa krajobrazy (I-II) ; Wszyscy święci ; Iłła ; Stara matka 2 ; Mundury i dzieci ; Płonące bożnice ; Noc, podawanie chleba (Pamięci zwierzynieckich Żydów) ; Psalm - Chwila Boga [dat. Sopot-Brodwino 1992] ; Z dziadkiem mieszkam ; Do wnuka. - Psalmy i inne wiersze dawne i nowe (1999): Wspólne zdjęcie ; Podróż przez sen ; Dzieci Zamojszczyzny ; Psalm z liściem słońca ; Wołam Cię ; Psalm wiosny ; Anioły Visby [dat.: Visby, kwiecień 1996]. - Stara jak świat (2004): Rozmowa o wieczności ; Powrót jesionu ; Psalm dziecięcy ; Coraz prędzej ; Cuda II ; Psalm z łąki ; To miłość Twoja ; Hymn ; Ostatnia wieczerza ; Uciekaj stąd ; Z Księgi Hioba ; Mała Apokalipsa [dat.: Lato 2000] ; Żółcienie ; Anioł mojej siostry ; Stare dziecko ; Psalm z Wyspiańskim ; Dobranoc wnuczce ; Wierzę ; W komodzie babki Heleny (Księdzu Janowi Twardowskiemu) ; Kwiaty starości [dat.: Sopot, 15 XII 2002] ; Sochy - dno krajobrazu ; Znów z ojcem ; Psalm na koniec ; Wiersz na czterdziestą siódmą rocznicę ślubu ; Coraz prędzej II. - Nota o autorce.
  * Na okł. zdjęcie autorki z 1968 r.

 1. Widok na życie [wiersze] / redaktor tomu Krzysztof Kuczkowski ; [fot.] Zbigniew Jankowski, Tadeusz Dabrowski. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2012. - 61 s. ; 21x14 cm. - (Biblioteka Toposu ; t. 73)
  ISBN 978-83-61002-73-4
      Zawartość: S. 5-6: Jacek Łukasiewicz o poezji Teresy Ferenc [wstęp]. - Świadectwo urodzenia: Las w oknie ; Łabuńki, chrzest (wersja I) ; Łabuńki, chrzest (wersja II) ; Matka w skrzydłach ołtarza ; Sen z matką ; Babcia ; Pestki ; Miejsca ; Na cmentarzu w Sochach ; Z niepamięci ; Dzień z dzięciołem ; Gęsiarka ; Biedronka ; W zaroślach snu ; Sen z Janem Pawłem II [dat: Sopot, 12.05.1981 - 20.03.2011]. - Szpitalne okno: Samarytanka ; Studnia ; Chirurgia duszy ; Piszę list ; Ciało wiersza (Panu Doktorowi Januszowi Wiesławowi Kruszewskiemu) ; Żywa ; Czytanie Księgi ; Zapach poziomek ; Białe noce ; Ociemniała ; Perła ; Dopisek do wiersza Bogdana Jeremina "Zabierać, zostawiać" ; Sam ze sobą : rozmowa nad Zatoką ; Ostatnie jabłko ; Słuchając Bacha ; Telefon z zaświatów (Pamięci Mani R. ; Dziewczynka ze skakanką. - Nie wracam z podróży: Wagon sypialny ; Spotkania z Sokratesem ; Chwila wolna od nocy ; Świt w szczecińskim klasztorze ; Od Syracha ; Rzeźba od księdza Jana ; Jedno ; Medytacja ; Pięćdziesięcioletnia (Dla Ani) ; W gałęziach łozy ; Wydzieranie wiersza ; Nie wracam z podróży ; Psalm poranny. - S. 60-61: O autorce [nota].
  * Na I okł. fot. T.F z 1972 r. (autor Zbigniew Jankowski); na IV okł. portret T.F. (fot. Tadeusz Dąbrowski) i cytat ze wstępu Jacka Łukasiewicza.
  * N a g r o d y: nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku, 2013.

 1. Wiersze : wybór [wiersze] / wybór i wstęp Małgorzata Łukaszuk-Piekara ; projekt okł. Krzysztof Słomka ; zdjęcie Autorki Tadeusz Dąbrowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2017. - 140 s. ; 21 cm
  ISBN 978-83-64708-25-1
      Zawartość: S. 5-10: Małgorzata Łukaszuk: W strunę pierwszego słowa [wstęp]. - Z tomu "Moje ryżowe poletko": Białe, brzuchate ziarnka ryżu... ; Miska gliniana ; I będę mieć / wiosnę na dachu... ; Poród: Poczęcie (I-). - Z tomu "Zalążnia": Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Dzikie madonny ; Zalążnia ; Wapienny dół ; Dziadek ; Kradzione w raju. - Z tomu "Godność natury": Dzban ; Ogniwo ; Tańczącę ziemię ; Zazębieni ; Ikona ; W drodze ; Wiśnio wisieneczko. - Z tomu Ciało i płomień: Jestem żywa ; Dom na oddechu ; Wyznanie. Z tomu "Małżeństwo. Erotyki": Niepodobna... ; W domu. - Z tomu: Poezje wybrane i nowe 1858-1975: Modlitwa do bliskich ; Oślepłam tego lata ; To jak stłuczona wiotkość... ; Odwołanie w przyszłość (Halinie Leszczyńskiej) ; Urodzona w studnię ; Kocham cię ; Cielę ciemności ; Ostatnia deska. - Z tomu "Wypalona dolina": Matka w jesionowych drzewach ; Zaprzęg z matką ; Psalm z Marią ; Córka ; Psalm o starych kobietach ; Pramatka ; Poezja jak wzrok Boga. - Z tomu "Pieta": Dziewczynka buduje dom ; Matka Dolorosa ; Poeta ; Sochy ; Matka z płatkiem ognia ; Niobe ; Obudzona. - Z tomu: "Grzeszny pacierz": Modlitwa wieczorna ; Psalm o tej która ocalała ; Zieleń i róż jest moim udziałem.... - Z tomu "Nóż za ptakiem": Czarna Maria ze wsi Sochy. - Z tomu "Boże pole. Wiersze nowe 1988-1996": Patrząca ; Całe życie ; Płonące bożnice ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Psalm ze mną ; Boże pole I ; Psalm z lampą ; Psalm z popiołu. - Z tomu "Psalmy i inne wiersze stare i nowe": Wspólne zdjęcie. - Z tomu "Stara jak świat wiersze nowe":Psalm z łąki ; Powrót jesionu ; Coraz prędzej ; z księgi Hioba ; Kwiaty starości [dat.: Sopot, 15.12.2002]. - Z tomu "Ogniopis. Wybór wierszy": Ogniopis. - Z tomu "Widok na życie": Łabuńki. Chrzest (wersja II) ; Tak oglądają go poeci... ; Matka w skrzydłach ołtarza ; Babcia ; Studnia ; Ostatnie jabłko ; Od Syracha ; Wydzieranie wiersza ; Nie wracam z podróży. - S. 134-135: O Autorce (oprac. Aleksandra Pawlik-Kopek) [nota biograficzna].

Scenariusze, utwory sceniczne, słuchowiska 1. Pieśń o naszym morzu [widowisko poetyckie] / współaut. Andrzej Braun, Jan Brzechwa ; scenariusz Leszek Prorok ; reż. Kazimierz Łastawiecki ; realizacja telewizyjna: Marian Ligęza. - Gdańsk : Telewizja Polska Gdańsk, 1969
  * Premiera: 20.06.1969.

 1. Dzieci ognia - dzieci wody [słuchowisko] / reż. Waldemar Modestowicz ; adapt. Wacław Tkaczuk ; oprac. muz. Małgorzata Małaszko. - Warszawa : Polskie Radio, 2004
  * Teatr Polskiego Radia w Jedynce, Scena Poezji i Klasyki; emisja antenowa: 28.04.2004.
  * Słuchowisko przygotowane dla uczczenia 70. rocznicy urodzin poetki oraz jubileuszu 30-lecia pracy aktorskiej Elżbiety Kijowskiej, interpretującej poezję T. Ferenc.

Publikacje w antologiach i pracach zbiorowych 1. Nike kołobrzeska  [wiersz] // W: Poeci i morze : antologia poezji o morzu / wybór, oprac. i wstęp Leszek Prorok. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 179
 1. Nike kołobrzeska ; Morze miłości pełne ; Osaczona ; Obrona ; Wiązanie z ciemnością (1-5) ; Dzban pełen dojrzałego... ; Człowiek ; Obcy ; Dwa razy jedno ; Erotyk z Orfeuszem ; Dziadek ; Wiśnio wisieneczko ; Drzewo  [wiersze] // W: Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej / Teresa Ferenc, Piotr Bednarski, Zbigniew Jankowski, Stanisław Wasyl ; okł. i stronę tytułową projektował Janusz Tężycki. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - S. 12-31
  Z notą biograficzną i fot.

 1. Dziadek ; Weselne umieranie ; Tobie na imię miłość ; Obcy ; Rosnący stół ; Sztorm ; Gruda ; W drodze  [wiersze] // W: Malowanie w przestrzeni : almanach poetów ziemi koszalińskiej / dokonała wyboru i napisała posłowie Anna Kamieńska ; oprac. graf. Tadeusz Piskorski . - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. - S. 29-38
 1. Obrona  [wiersz] // W: Laureaci konkursów poetyckich 1966-1967 / wybór i oprac. Adam Leszczyński ; okł. i str. tytułową projektował Tomasz Konarski. - Warszawa : Iskry, 1970. - S. 54-55
  * Nota biograficzna na s. 216.
  * Wyróżnienie w poetyckim Turnieju Jednego Wiersza zorganizowanym z okazji Ogólnopolskiego Seminarium Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZMW - listopad 1967.

 1. Wiersz  [wiersz] // W: Na Kołobrzeg i dalej... : materiały repertuarowe / wybór i oprac. Kazimierz Molek i Małgorzata Piernikarska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1970. - 81 s.
 1. Wiersz  [wiersz] // W: Powroty : 25 [Dwadzieścia pięć] lat na Ziemiach Zachodnich. - Warszawa : Kultura i Ty, 1970. - 40 s.
 1. Wiersz  [wiersz] // W: Węzły : forum młodych / red. Ryszard Dżaman. - Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Kultury : Towarzystwo Przyjaciół Szczecińskie, 1972
 1. Dziadek // W: Twarzą do słońca : wybór wierszy / wyboru dokonał Tadeusz Chudy. - Warszawa : nakł. ZG ZMW i Krajowej Rady KKMP, 1973. - S. 18
 1. Abdykacja  [wiersz] // W: Horoskop : pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej / ułożyła na każdy dzień roku Anna Kamieńska ; oprac. graf. Jerzy Treutler. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1975. - S. 93
  * Wiersz umieszczony pod datą 1 maja.

 1. Wapienny dół  [wiersz] // W: Wiadukt 3 [trzy] / pod red. Tadeusza Daszkiewicza i Marka Złocha ; projekt okł. i przerywniki Marek Złoch. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1975. - S. 24
 1. Poród (1-4)  [wiersz] // W: Za każdy twój uśmiech : materiały repertuarowe. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1976. - S. 195-196
 1. Conrada powrót do ojczyzny ; Conrad mówi  [wiersze] // W: W imię Conrada : Joseph Conrad w poezji polskiej / zebrał, opracował i wstepem opatrzył Tadeusz Skutnik ; oprac. graficzne Jan Misiek. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 97, 101
 1. Matka matka  [wiersz] // W: Do matki / wyboru wierszy dokonał i posłowiem opatrzył Jan Nagrabiecki ; oprac. graf. Marian Sztuka ; wybór ilustracji Barbara Zwolanowska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. - S. 276-277
  Wyd. 2 tamże 1980 [ISBN 83-205-3330-9]
 1. Morze nocy i dnia ; Morze miłości pełne ; Spojrzenie ziemią ; Inne morza ; Erotyk z morzem  [wiersze, wypowiedzi] // W: Morze u poetów : wiersze i wypowiedzi współczesnych poetów polskich : antologia / wybór, słowo wstępne ; opracowanie, noty o autorach Zbigniew Jankowski ; obwoluta, okł. strona tytułowa oraz il. Czesław Tumielewicz. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977. - S. 258-264
  * Nota biograficzna na s. 372-373.

 1. Nasturcje  [wiersz] // W: Strofy o kwiatach : antologia / wybór, oprac. i posłowie Jacek Kolbuszewski ; oprac. graf. Leon Urbański. - Warszawa : Iskry, 1981. - S. 134
  ISBN 83-207-0152-X
  * Wiersz z tomiku pt. "Małżeństwo", 1975.

 1. Kocham cię ; Ofiarowanie ; W domu ; Kąpiel  [wiersze] // W: Ja i ty : antologia wierszy miłosnych polskich poetek współczesnych / wybór Alicja Patey-Grabowska. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. - S. 19, 50
  ISBN 83-203-0241-2
 1. Nike kołobrzeska ; Inne morza  [wiersze] // W: Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. - Warszawa : Wydawnictwa COMUK, 1982. - S. 48-49, s. 110
  ISBN 83-00-00382
 1. Listy // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia.... - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. - S. 86-88, 92-94, 110-111, 124-126, 135-137, 157-159, 184-186, 200-203, 206-208, 226-230
  ISBN 83-215-6824-6
  Zawartość: Zbysz, wyczytałam ; Wiesz Kochanie ; Jechałam dziś ; To już środa ; Pomalowałam balkon ; Tęsknię do pisania ; Patrzę na nasz las ; Serce i nerwy ; Dziś dwa listy ; Zbysz, Zbyszyna ; Ech, ten ; Wszystko, ; Popatrz, Kochanie ; Otwarła się ;
  Kochanie moje, ; Zaledwie dwie ; Zabawiłam chwilę ; Jeszcze dopiszę ; Zbysz moje ; Musisz już ; Ty przynajmniej ; Milenka obchodzi.

 1. Matka płonąca // W: Gdańska antologia poezji chrześcijańskiej : Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, listopad 1984 rok. - Sopot : Kościół Świętego Michała, 1984. - S. [6]
 1. Rodzone dzieci ; Matka drewniana  [wiersze] // W: Strofy kobiet o kobietach : antologia / wybór, oprac. i posł. Krystyna Godlewska. - Warszawa : Iskry, 1984. - S. 29, 45
  ISBN 83-207-0295-X
 1. Nike kołobrzeska ; Wiązanie z ciemnością (Rybakom, którzy zatonęli u wejścia do Kołobrzegu) (1-5)  [wiersze] // W: Nike kołobrzeska, Od Anetki kartka z Kołobrzegu, Kołobrzeg pierwszy i drugi i inne wiersze o Kołobrzegu / wybór i oprac. Ewa Lepczyńska ; posł. Jacek Klimżyński ; oprac. graf. Adela Ściesińska. - Kołobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima : Kołobrzeskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1985. - S. 15, 16-17
 1. Ojczyzna ; Matka drewniana  [wiersze] // W: W tej jednej chwili : wiersze poetów Wybrzeża. - Gdańsk : b.w., 1985. - S. 18-20
  * Na stronie tyt.: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Gdańsk, październik 1985.

 1. Psalm z czarnej niewdzięczności ; Modlitwa ; Psalm z mojej ziemi ; Psalm z Tobą ; Światło  [wiersze] // W: Kamień wiary / wyboru wierszy dokonali Ewa Odachowska-Zielińska, Andrzej Robert Zieliński. - Warszawa/Struga ; Kraków : Michalineum, 1985. - S. 144-145
  ISBN 83-7019-008-1
  Wyd. 2 1987
 1. Wiersz // W: Poezja wyzwolenia : antologia poetycka / wybór Jan Witan. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - (Biblioteka Poetó, Klub Poetycki ZSMP, Zw. Młodzieży Wiejskiej, Redakcja "Nowej Wsi", LSW)
 1. Malarz nieba ; O smokach ; Kogo szuka żaba? ; Wiosna ; Marzec  [wiersz] // W: Szedł czarodziej : antologia wierszy dla dzieci / wybór i oprac. Wiesław Kot ; oprac. graf. Stanisław Ożóg. - T. 1. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - S. 161-165
  ISBN 83-03-01569-9
 1. Na pokuszenie ; Zaproszenie  [wiersze] // W: Mała muza od Reja do Leca : antologia epigramatyki polskiej / wybór i oprac. Alina Siomkajło. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - S. 673
  ISBN 83-06-01104-X
  * Nota na s. 881.

 1. Mój czas nie jest abstrakcją  [wiersz] // W: Dojrzewanie / oprac. i red. Henryka Dobosz, Tadeusz Skutnik. - Gdańsk : Niezależne Wydawnictwo "Wolna Myśl", 1987. - S. 6
  * Antologia tekstów gdańskich autorów, wydana poza cenzurą, jako dar na przyjazd do Gdańska papieża Jana Pawła II w czerwcu 1987 r.

 1. Psalm prowadzonej na rzeź ; Psalm Aliny Szapocznikow (1-2) ; Psalm gorzki ; Żywa noc (Annie Fiszer)  [wiersze] // W: Rysopis : antologia poezji / wybór i oprac. Rena Marciniak. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - S. 48-51
  ISBN 83-203-2432-7
  * Nota biograficzna na s. 426.

 1. Wiersze // W: Na dobranoc : wybór wierszy / wybór i oprac. Krystyna Ponińska ; il. Marek Jerzy Piwko. - Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987
 1. Modlitwa wieczorna ; Moje Betlejem ; Matka drewniana ; Matka płonąca ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Psalm o tej która ocalała ; Modlitwa ; Światło  [wiersze] // W: Tylko modlitwa ocaleje : liryka religijna poetów gdańskich / oprac. Tadeusz Skutnik ; il. Jan Góra. - Gdańsk : Kuria Biskupia Gdańska, 1988. - S. 39-46
  * Nota biograficzna na s. 136-137.

 1. Dachy  [wiersz] // W: Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III / Krystyna Lenkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
  ISBN 83-02-05276-0
  Wyd. 2 zm. 1994. - S. 290-291 ; wyd. 3 zm. 1999
 1. Dom na oddechu (Mieczysławowi Jastrunowi) ; Łaska ; Zalążnia ; Posag I ; Psalm o szczęśliwej ; Dom wody ; Rodzone dzieci ; Niobe ; Matka Boska Leśna ; Zaprzęg z matką ; W kącie nieba ; Stara matka ; Psalm o starych kobietach ; Światło  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 43-58
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. (s. 13-67) zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Dziewczynka buduje dom ; Moje Betlejem ; Wieś skamieniała ; Matka płonąca ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka zastrzelona ; Matka drewniana ; Trochę niematerialna ; Zarzynanie gęsi ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Obudzona ; Córka pisze wiersz  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 17-28
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. (s. 13-67) zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Jan Paweł II wołał  [wiersz] // W: Dla serc światło : wybór wierszy o Papieżu Janie Pawle II / wybór Mariola Gospodarczyk, Maria Kaczmarska, Maria Kośmińska-Wójtowicz. - Radom : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1991. - S. 75-76
 1. Psalm o tej która ocalała  [wiersz] // W: Jeśli gdzieś są ogrody : poezja „W drodze” / [wybór, układ, posł. Roman Bąk]. - Poznań : W drodze, 1991. - S. 23
 1. Psalm z ognia ; Psalm o tej która ocalała ; Ojczyzna ; Obrona ; Mój czas nie jest abstrakcją ; Perła  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 59-67
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. (s. 13-67) zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Trzymający wodę w ustach ; Nic nie mam... ; Kobieta i mężczyzna ; Jestem żywa ; Poród ; Spojrzenie ziemią ; Ofiarowanie ; W domu ; Psalm z zimna ; Dwa razy jedno ; Późny wieczór (Zbyszkowi) ; Kocham cię  [wiersze] // W: Cztery twarze domu : antologia rodzinna / przedm. Krzysztof Nowicki ; oprac. graf. Jacek Fijałkowski. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 29-42
  ISBN 83-7007-225-9
  * Antologia składa się z 4 części, w 1. (s. 13-67) zebrane są pt. "Dom na oddechu" poezje T. Ferenc, w 2. pt. "Rejs do światła w oknie" - Z. Jankowskiego, w 3. pt. "Mój dom co prawda stoi" - Anny Janko, w 4. pt. "Galeria domu" - Mileny Wieczorek.

 1. Psalm o tej która ocalała  [wiersz] // W: Strofy gdańskie = Danziger Verse / wybór i oprac. Bolesław Fac. - Gdańsk : Wydaw. im. Joachima Lelewela : Towarzystwo Polska – Niemcy w Gdańsku, 1992. - S. 51
 1. Dom, mama i ja ; Biała kołysanka  [wiersze] // W: Księga domu : wybór wierszy rodzinnych / wybór Anna Onichimowska i Ewa Prządka ; il. Krystyna Lipka Sztarbałło. - [Poznań] : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 1993. - S. 10-11 ; 16
 1. Listy // W: Jankowski Zbigniew. Pacyfik, dnia.... - Gdańsk : Albatros, 1993. - S. 79-80, 110, 116-117, 146-150, 158-160, 181-183, 238-239, 254-256, 264-271
  Zawartość: Tak... widzisz ; Ta Irys ; Kochanie, Twoje żonisko ; Ach, kochany ; Kochanie, wyjęłam ; Kochanie, ty ; Kochanie moje ; Mila już po Dreźnie ; Zbyszku, czy ; Ach, ten Wrocław ; Mój kochany! ; Zbyszku, spróbuję.

 1. Ojczyzna  [wiersz] // W: Miejsce obecności : jednodniówka literacka Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki / pod red. Jerzego Tomaszkiewicza. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki, 1993. - S. 9
  * Fot. i nota biograficzna.

 1. Psalm, o tej która ocalała  [wiersz] // W: Jankowski Zbigniew. Pacyfik, dnia.... - Gdańsk : Albatros, 1993. - S. 97-98
 1. Abdykacja ; Kocham cię ; Psalm z zimna  [wiersze] // W: W imię miłości : antologia wierszy miłosnych poetek polskich / [wstęp, wybór i oprac. Alicja Patey-Grabowska]. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 1995. - S. 22, 80, 147
  ISBN 83-85207-76-7
 1. Posag I ; Stara matka ; Czego chcesz od nas Panie ; Pytania do matki  [wiersze] // W: Największa jest miłość : antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej / wybór, oprac., wstęp Tadeusz Jania ; grafika Roman Kot. - Kraków : [Tadeusz Jania], 1995. - S. 223, 609-610, 649-650
  ISBN 83-904699-0-1
  Wyd. 2 zm. [Tadeusz Jania] : nakł. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, 1999. - S. 189, 533-534
  * W wyd. 2 brak wiersza "Pytania do matki".
  * Pod tekstem: W: T. Ferenc, Grzeszny pacierz, Poznań 1983.

 1. Elegia ; Wieś skamieniała ; Matka w jesionowych drzewach ; Płonący dom (Marii i Stanisławowi Dawskim)  [wiersze] // W: Współcześni poeci polscy : poezja polska od roku 1956 / wybór i oprac. Krzysztof Karasek. - Warszawa : Iskry, 1997. - S. 245-248
  ISBN 83-207-1543-1
 1. Listy // W: Zarębianka Zofia. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. - Kraków : Universitas, 1997. - S. 20, 21, 35, 49, 50, 51, 54
  ISBN 83-7052-933-X
  Fragmenty listów T. Ferenc do Anny Kamieńskiej zostały opublikowane i omówione w rozdziale: Zakorzenienie w przestrzeni międzyludzkiej : korespondencja do Anny Kamieńskiej. Korespondencja zawierała m.in. 148 listów Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc.

 1. Adam i Ewa  [wiersz] // W: Najpiękniejsze wiersze znad morza / wybór wierszy Elżbieta Desperak ; fot. Maciej Sadowski. - Warszawa : Bis, 1998. - S. 16-17
  ISBN 83-87082-49-X
 1. Kaszuby ; Nad jeziorem we Wdzydzach ; Nike kołobrzeska  [wiersze] // W: Pomorze i morze w poezji / zebrali i oprac. Barbara Arsoba i Józef Borzyszkowski ; okł. Włodzimierz Łajming ; grafika Ryszard Stryjec. - Szczecin : Książnica Pomorska ; Gdańsk : Instytut Kaszubski, 1998. - S. 11, 94-95 : il.
  ISBN 83-908138-2-3
  * Nota o aut. na s. 134-135.

 1. Nad jeziorem we Wdzydzach  [wiersz] // W: Ksiega Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego : Gdańsk 1997 - Szczecin 1998 / red. Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Stanisław Pestka. - Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie : Instytut Kaszubski, 1999. - S. 90
  ISBN 83-912809-4-2
 1. Podróżna miłość = Resekärlek  [wiersz] / translated from Polish into Swedish by Anders Bodegård // W: Navigare : Visby text book. No. 1, 1993-1999 / [red. Klaus-Jürgen Liedtke]. - Visby : Baltic Centre for Writers and Translators, 1999. - S. 118-119
  ISBN 91-87826-18-6
 1. Listy // W: Jankowski Zbigniew. Posłańcy żywiołu. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2001. - S. 91-93, 94-96, 101-102, 104, 108-109, 115-116, 127-128, 129, 130, 262, 270, 275-276, 279-281, 299-301
  ISBN 83-86181-77-X
  Zawartość: Zbysz, wyczytałam; Wiesz Kochanie ; Jechałam ; To już środa ; Pomalowałam ; Patrzę ; Zbysz, Zbyszyna ; Ech, ten ; Wszystko, co robię ; Popatrz, Kochanie ; Kochanie moje ; Zabawiłam chwilę ; Ty przynajmniej ; Wokoło mokro ; Tak... widzisz ;
  Ach, Kochany ; Kochanie, wyjęłam ; Kochanie moje ; Mój kochany!

 1. W domu ; Psalm o tej która ocalała  [wiersze] // W: Jankowski Zbigniew. Posłańcy żywiołu. - Gdańsk : Polnord - Wydaw. Oskar, 2001. - S. 64, 266-267
  ISBN 83-86181-77-X
 1. Modlitwa  [wiersz] // W: Klęczy w cieniu Twojego milczenia : Miłosierdzie Boże w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2003. - S. 79
  ISBN 83-88971-55-7
  * Pod tekstem: W: T.Ferenc, Grzeszny pacierz, Poznań, W Drodze, 1989, s. 39

 1. Anioł mojej siostry ; Droga z Aniołem ; Psalm z popiołu ; Szczęście ; Pies ; Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki ; Wszyscy święci  [wiersze] // W: Światłem będący zanurzeni w światłości : aniołowie i święci w polskiej liryce współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydaw. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004. - S. 29-32, 185, 257-258, 423
  ISBN 83-88971-94-8
 1. Fōtismos  [wiersz] // W: E antologia tes polōnikes poieses : (Antologia poezji polskiej XX wieku) / Áres kai Níkos Chadzinikoláu. T. 1. - Poznań : Poetikon, 2005. - S. 62. - (Biała i Kolorowa Seria Poetycka ; nr 222)
  ISBN 83-88143-29-8
 1. Fotografia nagrobna ; Jaśnie Śmierć ; Modlitwa ; Moja święta teściowa ; Powrót do domu ; Psalm z Ojcem ; Spotkanie z matką ; Ucieczka Izaaka 1943  [wiersze] // W: Tu się tylko gościem jest, tam się do domu powraca : śmierć i wieczność w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania sdb. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2005. - S. 110-114
  ISBN 83-7422-028-7 ; ISBN 978-83-7422-028-6
  * Ostatnie wersy wiersza "Powrót do domu" zostały wykorzystane jako tytuł antologii.

 1. Poezja jak wzrok Boga...  [wiersz] // W: Wieczność nie ma kalendarza : epigramat w polskiej liryce religijnej 1939–2005 : antologia / zebr. i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB ; il. ks. Roman Kot SDB. – Wyd. 3 powiększone. - Kraków, 2006. - S. 36
  ISBN 83-904699-9-5
 1. Psalm o szczęśliwej ; Drugie życie ; Modlitwa ; Szczęście  [wiersze] // W: Między słowem a światłem : poezja i malarstwo współczesnych artystów z Wybrzeża / wstęp i wybór Kazimierz Nowosielski ; red. Elżbieta Pękała ; oprac. biogramów Kazimierz Nowosielski i Wojciech Zmorzyński ; projekt graf. książki i okł., skład komputerowy, reprod. fotograficzne Jacek Zdybel. - Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2006. - S. 64, 66, 68
  ISBN 83-919189-5-5 ; ISBN 978-83-919189-5-1
 1. Psalm gorzki // W: Za duży wiatr na moją wełnę : mocowanie się z Bogiem w polskiej poezji współczesnej : antologia / wybór i oprac. ks. Tadeusz Jania SDB. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. - S. 89-90
  ISBN 978-83-7030-538-3
 1. Cielę ciemności ; Psalm prowadzonej na rzeź ; Matka w jesionowych drzewach ; Matka zastrzelona ; Matka płonąca ; Matka drewniana ; Spotkanie z matką ; Wszyscy święci ; Iłła ; Hoelderlin  [wiersze] // W: Podróż do Gdańska : jubileuszowa antologia wierszy / wstęp. wybór i red. Krzysztof Kuczkowski ; fot. Stefan Figlarowicz. - Gdańsk : Maszoperia Literacka, 2009. - S. 64-73
  ISBN 978-83-62129-05-8
  * Wyd. z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Oddział Gdańsk
  * Z notą na s. 63.

 1. Modlitwa ; Psalm o sikorce ; Modlitwa wieczorna ; Psalm gorzki ; Czarna Maria  [wiersze] // W: Modlitewnik poetycki / pod red. ks. prof. Jana Sochonia. - Warszawa : Fronda, 2017. - S. 58-59, 212, 283, 315
  ISBN 978-83-8079-115-2
  * Inc.: Burza narodzin i zawieja śmierci... ; Oto jestem Panie... ; Panie / w krzaku ognia ; Usta Ci darowano... ;Z dzieciątkiem na lewej ręce...
  * Z tomów: Grzeszny pacierz. - Poznań, 1983; Poezje wybrane. - Warszawa, 1984.

Publikacje w czasopismach 1. Jubileusz "Iskier" :  [publicystyka] // Fakty i Myśli. - 1962, nr 23, s. 2
  * Podpisane T. J.
  * Dot. 10-lecia działalności wydawniczej "Iskier".

 1. Poród :  [wiersz] // Współczesność. - 1962, nr 22, s. 9
  * Podpisane Teresa Ferenc-Jankowska.
  * I nagroda w Turnieju jednego wiersza zorganizowanym w ramach Rybnickich Dni Poezji, o tzw. Złotą Lampkę Górniczą.
  * Fragment poematu, który znalazł się w zbiorze „Moje ryżowe poletko” już w rozszerzonej wersji. Wiersz powstał w 1958 r., po rzeczywistym porodzie.

 1. Wyspa Bożego Narodzenia :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1962, nr 23, dod. Wiatraki, nr 23, s. 4
  * Podpisane Teresa Ferens-Jankowska.

 1. I będę miała wiosnę... ; Poczęcie :  [wiersze] // Poglądy. - 1963, nr 13, s. 15
 1. Moim bliskim ; Żuraw pije wodę w studni... // Poglądy. - 1963, nr 20, s. 10
 1. Były wiersze... :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 23, dod. Wiatraki, nr 23, s. 2
 1. Mam zaognioną głowę ; U nóg twoich rozpostarta :  [wiersze] // Nadodrze. - 1964, nr 12, s. 10
 1. Nie baśń :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1964, nr 49, s. 9
 1. Powrót :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 3, dod. Wiatraki, nr 3, s. 2
 1. Przepadły tego lata... :  [wiersz] // Zwrot. - 1964, nr 12, s. 9
 1. Verlaine'a przyszło nam dotknąć nocy... :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 38, s. 2
 1. Žena :  [wiersz] / tł. Vencĕslav Juřina // Červeny Kvĕt. - 1964, nr 12, s. 355
  * Tłumaczenie z j. czeskiego wiersza pt. "Kobieta".

 1. Żuraw pije w studni ogień... ; Pragnienie nocy jest tak silne... ; Przepadły tego lata... :  [wiersze] // Współczesność. - 1964, nr 2, s. 4
 1. Matki :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1965, nr 13, dod. Wiatraki, nr 13, s. 3
 1. Rutka ; Przyszli w porze kwitnienia... ; Białe pole :  [wiersze] // Kultura. - 1965, nr 37, s. 8
 1. We śnie ; Zalążnia :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1965, nr 43, s. 3
 1. Elenaj ; Na odległość oddechu ; Śmierć ; Wapienny dół :  [wiersze] // Zapiski Koszalińskie. - 1966, numer specjalny Koszalin Literacki, s. 105-107
 1. Figurka A :  [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 43, s. 7
 1. Figurka kobiety :  [fragment wiersza] // Fakty i Myśli. - 1966, nr 10, dod. Wiatraki, nr 10, s. 3
 1. Nad Parsętą :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1966, nr 235, s. 5
 1. Nike kołobrzeska ; Śpiew ptaka ; Osaczona :  [wiersze] // Poezja. - 1966, nr 7, s. 17-18
  * Wiersz "Nike kołobrzeska" dat.: Kołobrzeg, luty 1966.

 1. Wapienny dół :  [wiersz] // Nadodrze. - 1966, nr 15, s. 8
 1. Dobrze nazwane czekanie :  [recenzja]. - Rec. pracy: Chadżinkolau Nikos. Wyzwolenie oczu. - Poznań, 1967 // Pomorze. - 1967, nr 21, s. 12
 1. Elegia :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1967, nr 12, dod. Wiatraki, nr 12, s. 3
 1. Figurka kobiety :  [wiersz] // Pomorze. - 1967, nr 1, s. 11
 1. Morze miłości pełne :  [wiersz] // Nadodrze. - 1967, nr 12, s. 8
 1. Przed nocą ; Jaka jest w nas tajemnica... :  [wiersze] // Nurt. - 1967, nr 4, s. 33
 1. Taka baśń :  [wiersz] // Pomorze. - 1967, nr 11, s. 11
  * Pod wspólnym tytułem "Kołobrzeska Grupa Poetycka Reda" umieszczone wiersze Z. Jankowskiego, J. Lechowskiego, T. Ferenc, Cz. Michałowskiego, W. Uptasa, S. Wasyla i P. Bednarskiego.

 1. Umowa ; Babel :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1967, nr 30, s. 4
 1. Wiązanie z ciemnością (1-6) ; Figurka 17 :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1967, nr 300, s. 4
 1. Do której mówię ; Ofiarowanie :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 204, s. 4
 1. Dwa razy jedno :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1968, nr 23, s. 9
  * Wiersze M. Aluchny-Emelianow, S. Chacińskiego, E. Dyczka, H. Szylkina, T. Ferenc, Z. Jankowskiego, J. Koniusza, B. Żurakowskiego, J. L. Ordana, S. W. Piskora i A. K. Waśkiewicza wydane pod wspólnym tytułem "Wiersze poetów Ziem Zachodnich".

 1. Dziadek :  [wiersz] // Głos Młodzieży Wiejskiej. - 1968, nr 8, s. 11
 1. Dziewczyna z Leśmiana :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 138, s. 4
 1. Erotyk z Orfeuszem ; Wiśnio wisieneczko ; Dziadek :  [wiersze] // Agora. - 1968, nr 23, s. 63-65
 1. Jabłonka :  [wiersz] // Nurt. - 1968, nr 2, s. 15
 1. Kiedy podszedłeś na odległość oddechu... :  [wiersz] // Pomorze. - 1968, nr 5, s. 11
 1. Litania do ziemi :  [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1968, nr 10, s. 3
 1. Morze miłości pełne :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 306, s. 4
 1. Nie ominęła mnie zima tego roku... ; Biografia :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1968, nr 8, s. 6
 1. Obrona :  [wiersz] // Pomorze. - 1968, nr 12, s. 11
  * II nagroda w Turnieju Jednego Wiersza na VI Toruńskim Maju Poetyckim.

 1. Przyszłam z głową jak rajskie drzewo...
      Dedykacja: Julianowi Przybosiowi :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1968, nr 27, s. 10
 1. Słowo o świdwińskim świecie poezji :  [sprawozdanie] // Głos Koszaliński. - 1968, nr 132, s. 4
  * Sprawozdanie ze spotkania dyskusyjnego pisarzy i czytelników woj. koszalińskiego w d. 19.05.1968.

 1. Ballada powojenna :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 1, s. 23
 1. Człowiek :  [wiersz] // Pomorze. - 1969, nr 4, s. 11
 1. Demeter przystaje :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 7, s. 18
 1. Dojrzałość :  [wiersz] // Nadodrze. - 1969, nr 1, s. 9
 1. Elegia :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1969, nr 229, s. 5
 1. Mój brat sekretnie... :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 3, s. 35
 1. Na gody :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1969, nr 2, s. 20
 1. Na gody :  [wiersz] // Współczesność. - 1969, nr 10, s. 12
 1. Nike Kołobrzeska :  [wiersz] // Materiały Repertuarowe. - 1969, nr 1, s. 152
 1. Obcy ; Dzban :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1969, nr 16, s. 4
 1. Przyziemne niebo :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1969, nr 4, s. 4
 1. Rola :  [wiersz] // Nadodrze. - 1969, nr 13, s. 8
 1. Węzeł ; Pożądanie ; Erotyk z Orfeuszem :  [wiersze] // Poezja. - 1969, nr 4, s. 49-50
 1. Garncarz :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1970, nr 18, s. 7
 1. Ofiarowanie :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 317, s. 7
 1. Owoce aż za horyzont... :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 135, s. 7
 1. Rejs do Afryki :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 170, s. 7
 1. Statek :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1970, nr 163, s. 6
 1. Symbioza ; Weselne umieranie ; Ikona ; Ziarno ; Płomień i czas :  [wiersze]. - il. // Pobrzeże. - 1970, nr 11, s. 35
 1. Są miejsca ; Zamknięte strony :  [wiersze] // Współczesność. - 1970, nr 5, s. 7
 1. W drodze :  [wiersz] // Pomorze. - 1970, nr 10, s. 12
 1. Zamojskie wzgórza ; Afryka :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1970, nr 2, s. 7
 1. Zazębieni ; Za czym tak chodzę ; Popielec ; Gruda :  [wiersze] // Poezja. - 1970, nr 8, s. 68-70
 1. Conrada powrót do ojczyzny :  [wiersz] // Kronika Literacka. - 1971, nr z III / IV, s. 3
 1. Do ciebie ; Dzień i noc :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1971, nr 8, s. 6
 1. Koń ; Wzdłuż brzegu :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1971, nr 1, s. 6
 1. Kołysanka ; Morze :  [wiersze] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 37, s. 7
 1. Obrona :  [wiersz] // Opole. - 1971, nr 3, s. 18
 1. Sztormowanie :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1971, nr 31, s. 11
 1. Tobie na imię miłość :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1971, nr 114, s. 5
 1. Wyprawa ; Powitanie ; Dzieciństwo ; W granicach ; Próba ognia :  [wiersze] // Poezja. - 1971, nr 8, s. 44-47
 1. Ziemia święta ; Pochód ; Kutry :  [wiersze] // Pobrzeże. - 1971, nr 28, s. 11, 28
 1. Dom na oddechu :  [wiersz] // Wiadomości (Wrocław). - 1972, nr 29, s. 10
 1. Erotyk z zielenią ; Dzbanek ; Jestem żywa :  [wiersze] // Kultura. - 1972, nr 36, s. 5
 1. Jasność : słowo o Stefanie Flukowskim / współaut. Zbigniew Jankowski // Fakty i Myśli. - 1972, nr 14, s. 7
  * Autorem cz. 2 jest Zbigniew Jankowski, a cz. 1 - T. Ferenc.

 1. Mówić... :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1972, nr 43, s. 27
 1. Pogłos ; Daleki :  [wiersze] // Fakty i Myśli. - 1972, nr 17, s. 7
 1. Powitanie ; Dzban ziemi :  [wiersze] // Pomorze. - 1972, nr 18, s. 10
 1. Powitanie ; Geneza cyklonu ; Gliniany dzbanek :  [wiersze] // Pobrzeże. - 1972, nr 36, s. 7, 26
 1. Wapienny dół :  [wiersz] // Gazeta Robotnicza. - 1972, nr 275, s. 10
 1. Wiesz - myślę... ; Erotyk :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1972, nr 27, s. 7
 1. Z ojczyzny :  [wiersz] // Pobrzeże. - 1972, nr 38, s. 30
 1. Ballada powojenna :  [wiersz] // Trybuna Ludu. - 1973, nr 90, s. 6
 1. Do ziemi jak do nieba ; Wędrówka ; Dwoje :  [wiersze] // Poezja. - 1973, nr 8, s. 23-24
  * Krótka wypowiedź aut. na temat własnej poezji.

 1. I rodzą sie chłopcy ; Do matki :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1973, nr 10, s. 1
 1. Kutry
      Dedykacja: T. Czubikowi :  [wiersz] // Głos Koszaliński. - 1973, nr 41, s. 5
 1. Msza na słowa ; Szopka ; Z ojczyzny :  [wiersze] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 48, s. 13
 1. Nasturcje ; Niebo :  [wiersze] / il. Klemens Felchnerowski // Nadodrze. - 1973, nr 21, s. 9
 1. Ostrość ; Kiedy przyjdziesz ; Oda do kamienia ; Miłości ; Refleksje z raju :  [wiersze] // Poezja. - 1973, nr 3, s. 64-66
 1. Tramwaj :  [wiersz] // Fakty 73. - 1973, nr 47, s. 6
 1. Widok z lotu ; W domu ; Bierzesz siebie na ręce... ; Taniec myśliwych ; Cienie :  [wiersze] // Odra. - 1973, nr 2, s. 81-82
 1. Wyznanie ; Spojrzenie ziemią ; Ciało :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1973, nr 49, s. 11
 1. Świecenie ; Zaproszenie :  [wiersze] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 48, s. 13
 1. Białe pastwisko ; Pole zabite suszą ; Bez ciebie ; Ona ; Twoja obcość... :  [wiersze] / rys. Mieczysław Twirbutt // Czas. - 1974, nr 47, s. 23
 1. Do ziemi jak do nieba :  [wiersz]. - Rubryka : "Okienko z wierszem" // Przekrój. - 1974, nr 1528, s. 12
  * Z notą.

 1. Kiedy przyjdziesz... ; Pytania i odpowiedzi :  [wiersze] // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 20, s. 13
  * Z fot. T. Ferenc i Z. Jankowskiego.

 1. Matrioszka :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1974, nr 21, s. 1
 1. Małżeństwo ; Przypowieść o przyjacielu i ośle ; Druga strona ognia ; Biały środek ; Erotyk z morzem :  [wiersze] // Opole. - 1974, nr 8, s. 18
 1. Wyhukasz polesie?... ; Czterdziestoletni ; Jutro znów ścieżka... :  [wiersze] // Fakty 74. - 1974, nr 51/52, s. 7
 1. Za gardło (1-3) :  [wiersz] // Życie Literackie. - 1974, nr 26, s. 5
 1. Conrad mówi :  [wiersz] // Głos Wybrzeża. - 1975, nr 283, s. 6
  * Z portr. J. Conrada.

 1. Jak ; Starzeją sie najpierw oczy... ; Niepodobna :  [wiersze] // Fakty 75. - 1975, nr 47, s. 6
 1. Pole zabite suszą ; Przyzwyczajeni do ; Odwołanie w przyszłość (Hannie Leszczyńskiej) :  [wiersze] // Miesięcznik Literacki. - 1975, nr 8, s. 18-19
 1. Twój próg - to ciało... ; Białe pastwisko :  [wiersze] // Odra. - 1975, nr 2, s. 59
 1. Kocham cię ; Świecenie :  [wiersze] // Zwierciadło. - 1976, nr 30, s. 24
  * z notą.

 1. Maria ; Ból ; Czterdziestoletni (Jackowi Łukasiewiczowi) ; Cielę ciemności ; Stepy nieakermańskie :  [wiersze]. - Rubryka: "Poezja" // Literatura. - 1976, nr 13, s. 3
 1. Młoda i stara :  [wiersz] / rys. Tadeusz Smaga // Życie Literackie. - 1976, nr 10, s. 5
  * Wiersze K. Wrońskiej, R. Marciniak, M. Gołąbek-Antolskiej, Ł. Danielewskiej, K. Ł. Paluch, D. Chróścielewskiej, K. Olewicz, M. Kużel, T. Truszkowskiej, T. Ferenc i L. Marjańskiej pod wspólnym tytułem 8 [Ósmy] marca.

 1. Nasz wspólny dom... ; Bogu dzięki ; Z Tobą czy ze mną ; Jestem jak wiewiórka... :  [wiersze] // W Drodze. - 1976, nr 7, s. 36-38
 1. Pokłóciły się grzyby... ; Jesień :  [wiersze] // Świerszczyk. - 1976, nr 42, s. 657, 702
  * Błąd w numeracji strony 702.

 1. Psalm Aliny Szapocznikow w prosektorium Pana Boga ; Psalm o prowadzonej na rzeź ; Psalm do Tomasza :  [wiersze] // Literatura. - 1976, nr 44, s. 3
 1. Pytania i odpowiedzi :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1976, nr 43, s. 656
  * Druk także Głos Pomorza 1976, nr 277, s. 10

 1. Słońce w pierwszej klasie :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1976, nr 43, s. 676
 1. Zatoki ; Klatka 1 ; Klatka 2 :  [wiersze] // Miesięcznik Literacki. - 1976, nr 8, s. 20-21
 1. Biały Pan :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 52, s. 820
 1. Czerwiec :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 23, s. 368
 1. Dom, mama i ja :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 44, s. 697
 1. Dwie gruszki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 43, s. 680
 1. Kołysanka jodłowa :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 3, s. 48
 1. Kwiecień :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 14, s. 224
 1. Lipiec :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 27, s. 432
 1. Listopad :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 45, s. 720
 1. Luty :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 7, s. 101
 1. Maj :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 19, s. 304
 1. Marzec :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 10, s. 160
 1. Na dobranoc :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 11, s. 165
 1. Opowiadanie Milenii :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 17, s. 261
 1. Październik :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 41, s. 656
 1. Polska to moja Ojczyzna :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 29, s. 456
 1. Pomiędzy Gdańskiem a Gdynią... :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 18, s. 280-281
 1. Pomiędzy Gdańskiem a Gdynią... :  [wiersz] // Jutrzenka . - 1977, nr 10, s. 299
  * Rok 1977/1978.

 1. Psalm dla córki (1-6) :  [wiersz] // Fakty 77. - 1977, nr 4, s. 7
 1. Psalm o spowiedzi ; Psalm o matkach ; Psalm z płonącym domem :  [wiersze] // Literatura. - 1977, nr 14, s. 8
 1. Psalm z okiem ; Psalm z ciałem II ; Psalm o Salomei ; Psalm o szczęśliwej ; Psalm o głupiej Julce :  [wiersze] // Opole. - 1977, nr 3, s. 18
 1. Psalm z Rafałem Wojaczkiem (1-4) :  [wiersz] // Odra. - 1977, nr 5, s. 33-34
 1. Psalm ze zwierzętami ; Psalm o drugiej Niobe :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1977, nr 1, s. 8
 1. Sierpień :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 34, s. 544
 1. Spacer z moim ojcem nad morzem ; Grudzień :  [wiersze] // Świerszczyk. - 1977, nr 49, s. 777, 784
 1. Styczeń :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 2, s. 20
 1. Styczeń :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1977, nr 5, s. 153
  * Rok 1977/1978.

 1. Wrzesień :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 37, s. 592
 1. Zwierzęta z Brodwina :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1977, nr 42, s. 664-665
 1. Basia - Barbara - Barbórka :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 49, s. 772
 1. Biała pani :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 51, s. 805
 1. Burza nad morzem :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 26, s. 406
 1. Kościół w Zakopanem :  [wiersz] // W Drodze. - 1978, nr 11, s. 33
 1. Las na szybie :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 2, s. 21
 1. Lekcja dzielenia :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 17, s. 260
 1. Listopad :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1978, nr 263, s. 11
 1. Matka - dom ; Zaprzęg z domem ; Pra-matka :  [wiersze] / il. Edward Inglot // Poglądy. - 1978, nr 11, s. 15
 1. Matka w rozmowach :  [wiersz] // Kierunki. - 1978, nr 10, s. 1
 1. Matka ze mną ; Matka zestrzelona ; Matka płonąca ; Wieś skamieniała :  [wiersze] // Twórczość. - 1978, nr 4, s. 97-99
 1. Moje Betlejem :  [wiersz] // Kierunki. - 1978, nr 1, s. 4
 1. Najbliższa ojczyzna :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 29, s. 453
 1. Październik :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1978, nr 241, s. 11
 1. Pisanki, kraszanki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 13, s. 200
 1. Popłynęli chłopcy :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 15, s. 228
 1. Rozmowy z córką ; Kropla ; Iskra ; Wiatr ; Ziemia :  [wiersze] // Punkt. - Nr 1 (1978), s. 5-9
 1. Sen pierwszy ; Sen drugi ; Sen trzeci ; Matka drewniana ; Rodzone dzieci :  [wiersze] / il. Zbysław Marek Maciejewski // Literatura. - 1978, nr 11, s. 3
 1. Sielanka ; Matka w zieloną chustę wsiąka... ; Zabijanie żółwia ; Psalm z mojej ziemi :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1978, nr 52/53, s. 9
 1. Sosny dookoła :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 14, s. 216
 1. Wrzesień :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1978, nr 224, s. 11
 1. Z domu Polska :  [wiersz] // Regiony. - 1978, nr 4, s. 6-7
 1. Zabijanie żółwia :  [wiersz] // Bibliotekarz Gdański i Elbląski. - 1978, nr 2, s. 5
  * Z notą bibliograficzną.

 1. Ziemio moja, zielona :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 46, s. 728
 1. Ścieżka za domem :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1978, nr 48, s. 761
 1. Basia - Barbara - Barbórka :  [wiersz] // Związkowiec. - 1979, nr 96, s. 4
 1. Choinka Marynki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 51, s. 788
 1. Czerwiec ; Dom, mama i ja :  [wiersze] // Głos Pomorza. - 1979, nr 122, s. 16
 1. Dębowa kołysanka :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 42, s. 656
 1. Dom na oddechu :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1979, nr 28, s. 17
 1. Drugie życie ; Niobe ; Od matki :  [wiersze] // Morze i Ziemia. - 1979, nr z IX, s. 52
 1. Ewa ; W pracowni Ryszarda Stryjca :  [wiersze] // Życie Literackie. - 1979, nr 10, s. 3
 1. Grzybobranie :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 36, s. 565
 1. Kwiecień :  [wiersz]. - z nut. // Świerszczyk. - 1979, nr 14, s. 215
 1. Lipiec :  [wiersz]. - z nut. // Świerszczyk. - 1979, nr 18, s. 279
 1. Marzec :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 54, s. 11
 1. Matka Ziemia :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 43, s. 661
 1. Motyle :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 2, s. 24
 1. Nikt :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 8, s. 117
 1. Ogień ; Woda :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 19, s. 296-297
 1. Pisanki kraszanki :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 88, s. 11
 1. Poeta i jeż :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 12, s. 180
 1. Popłynęli chłopcy :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 77, s. 8
 1. Psalm o starych kobietach (1-2) ; Psalm o szczęśliwej ; Psalm z czarnej niewdzięczności ; Litania do matki :  [wiersze] // Literatura. - 1979, nr 12, s. 3
 1. Pytania i odpowiedzi :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 157, s. 11
 1. Rysowanka ; Złoty schowek na kolory :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 105, s. 11
 1. Spacer nad morzem :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 37, s. 11
 1. Wiatr nad morzem :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 32, s. 501
 1. Wrzesień :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1979, nr 220, s. 11
 1. Zapłakana chmurka :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1979, nr 21, s. 331
 1. Choinka Marynki :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1980, nr 4, s. 99
  * Rok 1980/1981.

 1. Co robi drzewo? :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1980, nr 27, s. 361
 1. Drugie życie ; Dziewczynka buduje dom ; Córka pisze wiersz ; Stara matka ; Pusty dom ; Psalm gorzki :  [wiersze] // Punkt. - Nr 10 (1980), s. 5-10
 1. Grzybobranie :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1980, nr 1, s. 4
  * Rok 1980/1981.
  Druk także: Związkowiec 1982/1983, s. 4.

 1. Hej, choinka, choinka! :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1980, nr 51/52, s. 672
 1. Jechał wóz ; Jesień :  [wiersze] // Świerszczyk. - 1980, nr 38/39, s. 500
 1. Malarz nieba :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1980, nr 18/19, s. 264
 1. Matka ziemia :  [wiersz] // Nowa Wieś. - 1980, nr 1, s. 16
  * Z notą.

 1. Miała matka córki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1980, nr 9, s. 132
 1. Nad jeziorem we Wdzydzach ; Kaszuby :  [wiersze] // Pomerania. - 1980, nr 5, s. 8
  * Z notą.

 1. Pociąg :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1980, nr 45/46, s. 593
 1. Zwierzęta :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1980, nr 9, s. 11
 1. Czas :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 1/2, s. 24
 1. Czy to prawda? :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 33/34, s. 398-399
 1. Hej choinka, choinka :  [wiersz] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1981, nr 4, dod. dod. muzyczny, s. 60-63
  * Z nutami Andrzeja Hundziaka.

 1. Klęcząc wymawiałam... :  [wiersz] // Gromada Rolnik Polski. - 1981, nr 125, s. 12
 1. Matka wojenna ; Litania do matki ; Moja święta teściowa ; Chodzą poeci po Stawiskach ; Pies :  [wiersze] // Twórczość. - 1981, nr 3, s. 67-69
  * Wiersz "Chodzą poeci po Stawiskach" dat. Obory, 13.III.1980 r.

 1. Muzyk :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 9/10, s. 108
 1. Niebieskie ptaki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 13, s. 150
 1. Niezwykłe dzbanki :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 14/15, s. 172
 1. Obudzona ; Żywa noc (Annie Fiszer) ; Ranny uśmiech Boga ; Sztuka :  [wiersz] / il. Joanny Dudyn // Fakty. - 1981, nr 18, s. 6
 1. Pociąg :  [wiersz] // Związkowiec. - 1981, nr 60/61, s. 4
 1. W kącie nieba ; Płonący dom (Marii i Stanisławowi Dawskim) ; Matka z płatkiem ognia ; Poeta ; Dziewczynka buduje dom :  [wiersze] // Literatura. - 1981, nr 26, s. 10
 1. Zima, zima... :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 7/8, s. 96
 1. Zimowe sady :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 3/4, s. 48
 1. Zimowy ogródek :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1981, nr 5/6, s. 72
 1. Bajka niebajka o ptakach ; Wisła :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1982, nr 31, s. 408-409
 1. Bajka o sikorce niejadce :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1982, nr 32, s. 426
 1. Bajka z księżycem :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1982, nr 42, s. 581
 1. Boże, nie zabijaj :  [esej] // W Drodze. - 1982, nr 1-4, s. 79-82
  * Zawiera: wiersz "Psalm o tej która ocalała".

 1. Erotyk z Orfeuszem ; Miłości ; Próba ognia ; W granicach :  [wiersze] // Poezja. - 1982, nr 11/12, s. 165-168 [numer specjalny Antologia na 202 : od Iłły do Wojaczka]
  * Z fot.

 1. Kołysanka jodłowa :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1982, nr 4, s. 119
 1. Matka zastrzelona :  [wiersz] // Tygodnik Zamojski. - 1982, nr 40, s. 6
 1. Sosny dookoła :  [wiersz] // Razem Młodzi Przyjaciele. - 1982, nr z III, s. 5
 1. Słońce w pierwszej klasie :  [wiersz]. - 1982, nr 5, s. 129
 1. Wypełzam śmierci spod brzucha (fragmenty) :  [wspomnienia] // Tygodnik Zamojski. - 1982, nr 40, s. 6-10
  * Fragmenty wspomnień T. Ferenc, za które poetka otrzymała nagrodę Wojewody Zamojskiego w konkursie na
  wspomnienie wojenne "Kiedy przyszli podpalić dom...".

 1. Zimowe sady :  [wiersz] // Związkowiec. - 1982, nr 16, s. 4
 1. Boże Narodzenie 1981 ; Grupa Laokoona ; Mała księga Genezis : Modlitwa wieczorna : Światło ; W skrzydłach ognia :  [wiersze] // W Drodze. - 1983, nr 1/2, s. 181-183
 1. Dachy :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1983, nr 43, s. 560
 1. Dwoje ; Świecenie :  [wiersze] // Razem. - 1983, nr 10, s. 19
 1. Jabłko :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1983, nr 14/15, s. 174
 1. Maj :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1983, nr 9, s. 279
 1. Pisanki, kraszanki :  [wiersz] // Razem Młodzi Przyjaciele. - 1983, nr z IV, s. 19-20
 1. Drugie życie ; Moje Betlejem ; Psalm z Tobą ; Pytanie do matki :  [wiersz] // Katolik. - 1984, nr 25, s. 6
 1. Eimai Dzōntane :  [wiersz] / tł. Nikos Chadzinikolau // Pangósmia Sinergasía [=Międzynarodowa Współpraca]. - 1984, nr 12, s. 143
  * Wiersz T. Ferenc pt. "Jestem żywa" przetłumaczony na język grecki i opublikowany wraz z utworami innych polskich poetów pod wspólnym tytułem "Sygchrone polōnike poiese" [= Współczesna poezja polska].

 1. Jabłko :  [wiersz] // Głos Polski (Buenos Aires). - 1984, nr 46, s. 6
 1. Mieszkanka Północy ; Moja ziemia ; Psalm z mojej ziemi ; Wygnanie ; Życie ; Stary dom ; Apokalipsa :  [wiersze] // W Kręgu Książki. - Nr 1 (1984), S. 51-55
 1. Grzybobranie ; Jesień :  [wiersze] // Krajobrazy Dzieciom. - 1985, nr 5, s. 6, 8
 1. List w sprawie Mariana Terleckiego // Podpunkt. - 1985, nr 3 : jesień, s. 110
  * Dat. Gdańsk, 2 IX 1985; do Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego z protestem przeciw kilkumiesięcznemu przetrzymywaniu Mariana Terleckiego w areszcie śledczym; podp. literaci Wybrzeża, m.in. Teresa Ferenc.

 1. Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki ; Chory dom :  [wiersze] // Wiązania. - 1985, nr 1, s. 2, 12-14
  Wiersz "Chory dom" dat.: 1982.

 1. Psalm ognia i wody ; Kobieta i meżczyzna ; Kobieta i morze ; Nokturn ; Dom wody ; Poranek ; Późny wieczór ; Plaza w Dębkach ; Garść wody ; Połów ; Łabędź :  [wiersze] // Literatura. - 1985, nr 7, s. 2-3
 1. Rodzone dzieci :  [wiersz] // Przyjaciółka. - 1985, nr 10, s. 10
 1. Zarzynanie gęsi (1-3) ; Ogród ; Psalm - biały ranek ; Głos :  [wiersze] // Twórczość. - 1985, nr 12, s. 48-50
 1. Zimowy balkon ; Biała kołysanka :  [wiersze] // Świerszczyk. - 1985, nr 8, s. 5, 16
 1. Luty :  [wiersz] // Jutrzenka. - 1986, nr 6, s. 161
 1. Matka zastrzelona :  [wiersz] // Żołnierz Polski. - 1986, nr 1, s. 14
 1. Moje Betlejem ; Szopka :  [wiersze] // Informacja Kulturalna. - 1986, nr 4, s. 46
 1. Psalm Aliny Szapocznikow (1-2) :  [wiersz] // Odra. - 1986, nr 6, s. 70
 1. Biała kołysanka :  [wiersz] // Płomyczek. - 1987, nr 4, s. 16
 1. Poeta i jeż :  [wiersze] // Głos Pomorza. - 1987, nr 71, s. 5
 1. Psalm z ognia (1-7) :  [wiersz] // Odra. - 1987, nr 3, s. 46
 1. Sen o deszczowym tygodniu :  [wiersz] // Głos Pomorza. - 1987, nr 93, s. 5
 1. Wrzesień :  [wiersz] // Głos Nauczycielski. - 1987, nr 3, s. 60
 1. Dlaczego glina wypada z nas powoli... ; Chcę się uśmiechać ; Z dziadkiem ; Wiersz jesienny ; Spotkanie z matką :  [wiersze] // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 20, s. 9
  * Wiersz "Chcę się uśmiechać" dat.: lato 1984 jesień 1986.

 1. Psalm-Wygnanie :  [wiersz] // Tygodnik Zamojski. - 1988, nr 43, S. 12
 1. Twoja obecność mierzy się wciąż... :  [wiersz] // Politechnik. - 1988, nr 34, s. 12
 1. W domu :  [wiersz] // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 99, s. 4
 1. Biała kołysanka :  [wiersz] // Związkowiec (Toronto). - 1989, nr 14, s. 5
 1. Dziecięca Madonna ; Grzeszny pacierz ; Madonna ; Poeta nad morzem ; Psalm znad morza trzeci ; :  [wiersze] // Za i Przeciw. - 1989, nr 19, s. 18-19
  * Wiersze opublikowane razem z notą o aut. pióra Piotra Szewca.

 1. Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm z lampą ; Psalm - Bóg zapłać ; Modlę się ; Boże pole ; Za murami raju ; Popielnica ; Dziecięce krajobrazy ; Drugi pies ; Stara ; Pióro :  [wiersze] // Literatura. - 1989, nr 8, s. 4-5
 1. Ziemio moja, zielona :  [wiersz] // Świerszczyk. - 1990, nr 21, s. 3
 1. Ich liebe dich ; An den Tod :  [wiersze] / aus dem Polnischen von Michael Zöllner // Stint. - 1991, nr 10, s. 168-169
  * Wiersze gdańskich poetów, m.in. T. Ferenc, pod wspólnym tytułem: "Danziger Poesie".
  * Przekład wierszy: "Kocham cię" i "Na śmierć".

 1. Sen :  [wiersz] // Ład. - 1991, nr 51/52, s. 3-4
  * Wiersz opublikowany w tekście ks. Jana Sochonia pt. "Powitaj małe Betlejem...".
  * Publikacja tekstu ks. J. Sochonia z wierszem T. Ferenc także w: Sochoń Jan. Zdania, przecinki, kropki... - Poznań : W Drodze, 1998. - S. 70-75

 1. Szczęście ; Wiersz na srebrne urodziny ; Jeszcze raz wiosna :  [wiersze]. - Rubryka : "Poezja" // Tytuł. - 1991, nr 4, s. 102-104
 1. Terezin ; On we mnie ; Po co przyszłam ; Złoty kubek ; Boża kołysanka :  [wiersze ] // Przegląd Powszechny. - 1991, nr 3, s. 477-480
 1. Genealogia : Iłła : Grzeszny pacierz ; Psalm z lampą ; Dziedzictwo ; Za murami raju ; Spotkanie z matką ; Dlaczego glina wypada... :  [wiersze] // Topos. - 1993, nr 4-5, s. 4-5
 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Jankowski Zbigniew. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 1, s. 14
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Ryszarda Horodeckiego.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 2, s. 16
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Heleny Raszki.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 6, s. 18
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości o. Michała Zioło.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 7-8, s. 22
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Henryka Banasiewicza.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Rubryka: "Literatura i okolice". - Fot. // Topos. - 1993, nr 3, s.16
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Selima Chazbijewicza.

 1. Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Rubryka: "Literatura i okolice" // Topos. - 1993, nr 4-5, s. 16
  * Podpisane T.F., Z.J.
  * Prezentacja osoby i twórczości Krzysztofa Nowickiego.

 1. Grudzień :  [wiersz] // Kurier Wileński. - 1993, nr 235, s. 5
 1. Lipiec :  [wiersz] // Kurier Wileński. - 1993, nr 145, s. 7
 1. Listopad :  [wiersz] // Kurier Wileński. - 1993, nr 220, s. 4
 1. Litania do matki ; Matka drewniana ; Matka płonąca :  [wiersze] // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 17, s. 16
  * Z notą i fot. aut.
  * Wiersze pod wspólnym tytułem "26-maja - Dzień Matki".

 1. Motyle :  [wiersz] // Magazyn Wileński. - 1993, nr 14, s. 27
 1. Październik :  [wiersz] // Kurier Wileński. - 1993, nr 195, s. 4
 1. Wrzesień :  [wiersz] // Kurier Wileński. - 1993, nr 183, s. 5
 1. Adriana Szymańska :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 7, s. 28
 1. Drugi pies :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 6,  s. 21
 1. Ewa Cecylia Laskowska :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 1-2, s. 22
  * Podpisane T.F., Z.J.

 1. Janusz Styczeń :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 8-9, s. 30
 1. Krystyna Lars :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 5-6, s. 28
 1. Los ; Stara matka II ; Patrząca ; Mundury i dzieci 4 (Rozstrzeliwanie) ; Kwiaty wody ; Ogród; :  [wiersze] // Tytuł. - 1994, nr 2, s. 3-7
 1. Pies :  [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 5, s. 21
 1. Psalm znad morza pierwszy ; Psalm znad morza drugi ; Psalm znad morza trzeci :  [wiersze] // Gwiazda Morza. - 1994, nr 3, s. 22
 1. Robert Mielhorski :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1994, nr 3-4, s. 28
  * Podpisane T.F., Z.J.

 1. Styczeń :  [wiersz] // Magazyn Wileński. - 1994, nr 1, s. 27
 1. Kazimierz Nowosielski :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 3-4, s. 35
 1. Krystyna Rodowska :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 43
 1. Mirosław Stecewicz :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 7-8, s. 40-41
 1. Psalm - Bóg zapłać ; Iłła ; Z dziadkiem mieszkam :  [wiersze] // Przegląd Powszechny. - 1995, nr 2, s. 190-191
 1. Urszula M. Benka :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 1-2, s. 32
 1. W ramionach wody i ziemi ; Płonąca bożnica ; Obecna nieobecna ; Psalm ze mną ; Całe życie :  [wiersze] // Twórczość. - 1995, nr 6, s. 3-5
 1. Widok z okna ; Ucieczka Izaaka 1943 ; Terezin :  [wiersze] // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 22, s. 8-9
 1. Wojciech Wencel :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1995, nr 9-10, s. 40
 1. Biała kołysanka :  [proza] // Magazyn Wilński. - 1996, nr 2, s. 36
 1. Jarosław Zalesiński :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 2, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Józef Kurylak / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1996, nr 3, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Kazimierz Brakoniecki :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 1, s. 50-51
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Piotr Matywiecki :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1996, nr 4, s. 87
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Ucieczka Izaaka 1943 ; Teresin :  [wiersze] // Święto Biblii, Święto Tory : jednodniówka Fundacji Pro Arte Sacra. - 1996, nr z dn. 22.10, s. [4]
 1. Światło ; Wieś skamieniała ; Matka zastrzelona ; Matkka płonąca ; Psalm o tej która ocalała :  [wiersze] // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 1, 32
 1. Anioły Visby ; Kobieta z Gotlandii ; Płatek Gotlandii ; Podróżna miłość ; X ; Kamienie na Faro ; W katedrze Sancta Maria :  [wiersze]. - Rubryka : "Poezja" // Tytuł. - 1997, nr 2, s. 3-8
  * Wiersz "Anioły Visby" dat. : Visby, kwiecień 1996 ; "Kobieta z Gotlandii", "Płatek Gotlandii", "Podróżna miłość", "X", "Kamienie na Fårö" oraz "W katedrze Sancta Maria" dat. : Visby, kwiecień 1997.

 1. Ariana Nagórska / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 1, s. 58
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Bogusław Żurakowski :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl: "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 3, s. 56
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Bogusława Latawiec / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 2, s. 60
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Boże pole 2 ; Kołysanka ; Psalm z bożego pola :  [wiersze]. - Rubryka : "Poezja" // Topos. - 1997, nr 2, s. 20-21
 1. Julia Hartwig / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 4, s. 4-5
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Ludmiła Marjańska / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1997, nr 5-6, s. 22
  * Krótka nota biograficzna o autorach.

 1. Psalm starej jak świat ; Dwa krajobrazy (I-II) ; Żywy jeszcze dom ;Psam pod klifem w Orłowie ; Psalm na co dzień :  [wiersze] // Pomerania. - 1997, nr 4/5, s. 60-61
 1. Ranny pejzaż ; Noc. Podawanie chleba (Pamięci zwierzynieckich Żydów) : Psalm o zwierzynieckim kościele ; Psalm ze mną ; Psalm - chwila Boga ; Psalm z Ojcem ; Do wnuka ; Poeta z dalekiego brzegu ; Psalm o umieraniu wierszy ; Boże pole 1 :  [wiersze]. - Rubryka : "Poezja" // Topos. - 1997, nr 2, s. 15-20
  * Krótka nota biograficzna.

 1. Wszyscy święci :  [wiersz] // Topos. - 1997, nr 2, s. 3
 1. Glosy do Pieśni nad Pieśniami (1-13) ; Grzech pierworodny ; W drodze do kany :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1998, nr 4, s. 225-232
  * Wiersz "Grzech pierworodny" i "W drodze do Kany" dat.: Sopot, 1997.

 1. Józef Ratajczak / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 4, s. 76-78
 1. Krystyna Miłobędzka / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 5-6, s. 69-71
 1. Krzysztof Kuczkowski / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 3, s. 52-53
 1. Psalm starej jak świat ; Psalm z Bożego Pola ; Poeta z Dalekiego Wschodu :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1998, nr 1, s. 164-166
  * Powtórzenie wierszy błędnie wydrukowanych w poprzednim numerze Tytułu. - 1997, nr 3-4, s. 136-140.

 1. Psalm z popiołu :  [wiersz] // Topos. - 1998, nr 3, s. 42
  * Przedr. z tomu „Boże pole : wiersze nowe 1988-1996", Poznań, 1997.

 1. Roman Bąk :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1998, nr 1-2, s.75
 1. Aleksander Jurewicz / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1999, nr 5-6, s. 89-90
 1. Anna Janko :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1999, nr 2-3, s. 75
 1. Boże Narodzenie ; Sen ; Dzieci Zamojszczyzny ; Widokówka z Rybnika :  [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 11/12, s. 37
 1. Cuda II ; Podróżna miłość ; Psalm spod redłowskiego klifu ; :  [wiersze] // Śląsk. - 1999, nr 4, s. 15
  Gdynia-Redłowo - w literaturze ;

 1. Dom poetów ; Psalm z Wyspiańskim ; Psalm z Górą Oliwną ; Psalm z Ziemi ; Cuda II :  [wiersze] // Topos. - 1999, nr 2-3, s. 40-43
 1. Milena Wieczorek :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego". - Fot. // Topos. - 1999, nr 1, s. 73-74
 1. Stanisław Esden-Tempski / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 1999, nr 4, s. 49-51
 1. Słowo ; W drodze do Kany ; Podróż przez sen ; Wojny ; Wspólne zdjęcie ; Wiersz ze snu :  [wiersze] // Pomerania. - 1999, nr 5, s. 35
 1. Wiersz dla Aliny Afanasjew ; Fotografia nagrobna ; Powrót do domu :  [wiersze]. - Fot. // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 179-181
 1. Grzegorz Musiał / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 2, s. 86-87
 1. Ks[iądz] Jan Twardowski :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 1, s. 88
 1. Mieczysława Buczkówna :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 5-6
 1. Pies (fragment) :  [wiersz ] // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 204, dod. Rejsy, nr z dn. 1.09, s. 25
 1. Rozmowa o wiecznosci ; Moja twoja fotografia ; Stare dziecko ; Psalm na koniec ; Dusza :  [wiersze] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 4, s. 93-96
 1. Sochy - dno krajobrazu ; Psalm dziecięcy ; Psalm z łąki :  [wiersze] // Arkusz. - 2000, nr 8, s. 10
 1. Tomasz Jastrun :  [nota] / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2000, nr 3-4, s. 103
 1. Ks[iądz] Wacław Oszajca / współaut. Zbigniew Jankowski. - Cykl : "Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego" // Topos. - 2001, nr 1, s. 84-85
 1. Uciekaj stąd ; Anioł mojej siostry ; Jesion ; Z księgi Hioba :  [wiersze] // Twórczość. - 2001, nr 11, s. 3-5
 1. Wojny ; Coraz prędzej ; Dobranoc wnuczce :  [wiersze] // Arkusz. - 2001, nr 9, s. 1, 16
 1. Dusza ; Mała Apokalipsa ; Psalm dziecięcy ; Coraz prędzej ; Rozmowa o wieczności ; W raju ; Psalm z Ziemi :  [wiersze] // Tytuł. - 2002, nr 1-2, s. 53-58
 1. Żółcienie ; Chodzę dziś po śnie ; Coraz prędzej :  [wiersze] // Wieź. - 2002, nr 1
 1. Prenatalna ; Do wnuczki II ; Mały Daniel z domu dziecka ; Strefa zero :  [wiersze] // Odra. - 2003, nr 9, s. 33-34
 1. Znów z ojcem ; Wierzę ; To miłość Twoja ; Pod Twoją koronę :  [wiersze] // Więź. - 2003, nr 8/9, s. 22-23
 1. Psalm :  [wiersz] // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 81A, s. 11
  * Uwaga pod tekstem: "Jankowscy, rodzina poetycka: matka, ojciec i dwie córki żegnają Jana Pawła II swoimi wierszami".

 1. Psalm na koniec ; Moja twoja fotografia :  [wiersze] // Okolica Poetów. - Nr 38 (2007), s. 11
 1. Psalm wygnanie :  [wiersz] // Boże Sieci. - Nr 20 (2007), s. 11
  * Z notą nt. T. Ferenc pióra Jana Henryka Cichosza.

 1. Wspomnienia z Anną // Topos. - 2008, nr 3, s. 103-112
  * Wspomnienia związane z Anną Kamieńską opublikowane w setnym, jubileuszowym numerze "Toposu".

 1. Ostatnie jabłko ; Pestki ; Las w oknie ; Widok na życie ; Dziewczynka ze skakanką ; Od Syracha ; :  [wiersze] // Odra. - 2009, nr 4, s. 81-82
 1. Psalm poranny ; Ciało wiersza ; Telefon ; Dopisek do wiersza Bogdana Jaremina "Zabierać, zostawiać" ; Cień pięćdziesięcioletniej ; Chwila wolna od nocy ; Czytanie Księgi ; Dziewczynka ze skakanką ; Gęsiarka ; Wydzieranie wiersza ; Pestki ; Świt w szczeciń :  [wiersze] // Topos. - 2009, nr 5, s. 1-8
 1. Samarytanka ; Cień pięćdziesięcioletniej (Dla Ani) ; Chwila wolna od nocy ; Czytanie Księgi ; Gęsiarka ; Nie wracam z podróży :  [wiersze] // Twórczość. - 2009, nr 5, s. 3-6
  * Wiersze datowane: "Cień pięćdziesięcioletniej" - 3 maja 2008 ; "Gęsiarka" - 27 maja 2008.

 1. Anioł mojej siostry ; To miłość twoja ; Wierzę ; :  [wiersze] // Okolica Poetów. - Nr 49 (2010), s. 10
  * Z faks. podpisu T.F.

 1. Psalm poranny ; Telefon ; Ciało wiersza ; Dopisek do wiersza Bogdana Jeremina "Zabierać, zostawiać :  [wiersze] // Wyspa. - 2011, nr 4, s. 122-125
  Jeremin Bogdan ;

 1. Jedno ; Od Syracha ; Psalm poranny ; Rzeźba od księdza Jana ; :  [wiersz] // Okolica poetów. - Nr 58 (2012), s. 13
  * Z faks. podpisu T.F.

Przekłady 1. Herold Gottfried: Rodowód [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Uhu Peter: Serenada Zwingeru [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Laabs Joochen: Wieczorne światło zsypane w dolinę [wiersz] / tł. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 47, s. 13

 1. Reményik Sándor.  Kasandra [wiersz] / tł. Teresa Ferenc // W:  Antologia poezji węgierskiej / wybór i układ István Cspláros, Gracja Kerényi, Andrzej Sieroszewski ; red. poetycka Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - S. 351-353

 1. Nie zima mnie pognała stąd ; Iwa ; Zazdrość rozsądna ; Ślady wojny ; Pólko kwiatów jak zdziwienie ; Rozłąka, wspomnienie...W rodzinnym kraju ; Złota pszenica ; Życzenie ; Pierwsze słowo ; Z góry ; Na mogiłkach ; Przyjaciel odszedł o zachodzie ; Zaduszki [wiersze] / przeł. Teresa Ferenc // W:  Kotow Piotr.  Z tamtego brzegu / wstęp Zbigniew Żakiewicz ; wybór Zbigniew Szymański. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - S. 14, 23, 27, 56, 58-59, 65, 70-78, 80, 86-91, 100, 102-107
  ISBN 83-215-9155-8

 1. Kotow Piotr: W kościele [wiersz] / przeł. Teresa Ferenc // Pomerania. - 1981, nr 6, s. 42

 1. Kotow Piotr: Zaduszki [wiersz] / tł. Teresa Ferenc // Dziennik Bałtycki. - 1981, nr 215, s. 5

 1. Kotow Piotr: Zaduszki [wiersz] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 23, s. 8

 1. Kotow Piotr: W kościele [wiersz] / tł. Teresa Ferenc // Gwiazda Morza. - 1985, nr 18, s. 8

AdaptacjeWstępy, prace redakcyjne 1. Stecewicz Mirosław.  Seans : (poematy-dialogi) / nota o autorze Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 1996. - S. 83-84: Mirosław Stecewicz
WYWIADY I WYPOWIEDZI 1. Poeci jak wagabundzi... : z Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim o marynistyce [wywiad] / rozm. Mira Żołtak // Głos Koszaliński. - 1973, nr 356, s. 6
  * Dot. marynistyki.


 1. O moralności, metafizyce i morzu : rozmowa z Teresą Ferenc i Zbigniewem Jankowskim [wywiad] / rozm. Halina Murza-Stankiewicz. - Fot. // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 44, s. 13

 1. Herbata i poezja [wywiad] / rozm. Marzena Woźniak. - Fot. // Czas. - 1978, nr 7, s. 28

 1. U gdańskich pisarzy [wypowiedź] / not. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 231, s. 6
  * Wypowiedzi Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Zbigniewa Jankowskiego, Teresy Ferenc, Andrzeja Twerdochliba, Kazimierza Sopucha, Jerzego Afanasjewa, Andrzeja Perepeczko, Kazimierza Nowosielskiego, Edmunda Kosiarza, Jacka Kotlicy nt. osiągnięć literackich.


 1. Na warsztacie naszych twórców [wypowiedź] / not. (jrl) // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 157, s. 5

 1. Otwarcie [wypowiedź] // W: Ferenc Teresa.  Poezje wybrane. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. - S. 5-13

 1. Spalony pejzaż dzieciństwa [wywiad] / rozm. Teresa Zwierzchowska. - Fot. // Wieczór Wybrzeża. - 1980, nr 223, s. 3

 1. Spotkanie z pisarzem [wypowiedź] / oprac. Andrzej Mętlewicz // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 123, s. 4
  * Wypowiedzi Jerzego Afanasjewa, Teresy Ferenc, Stanisławy Fleszarowej-Muskat, Jacka Kotlicy, Janiny Wieczerskiej.


 1. Pisanie pomogło mi żyć : rozmowa z Teresą Ferenc [wywiad] / rozm. Jerzy L. Ordan. - Fot. // Fakty. - 1981, nr 18, s. 7

 1. Przenikanie [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 27, s. 5
  * Dyskusja nt. życia kulturalnego na Wybrzeżu, z udziałem T. Ferenc, H. Słojewskiej, K. Pałubickiego, A. Smolany, Z. Żakiewicza.


 1. [Wywiad] [wywiad] / rozm. Piotr Szewc // Za i przeciw. - 1989, nr 19, s. 18-19

 1. Urodzić wiersz [wywiad] / z poetką Teresą Ferenc o domu i o poezji rozm. Joanna E. Jarzymowska // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 239, s. 3
  * Z fot. i notą biograficzną.
  *W tekście wiersz pt. "Moje Betlejem".


 1. Nieogarnione żywioły : rozmowa z Teresą Ferenc, Zbigniewem Jankowskim, Mileną Wieczorek, przedstawicielami słynnej rodziny poetyckiej [wywiad] / rozm. Andrzej Staniszewski. - Fot. // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr z dn. 28-30.08, s. 5

 1. Dojrzeć do życia [wywiad] / rozm. Henryka Dobosz. - Cykl : "Rozmowy". -Fot. // Tytuł. - 1994, nr 2, s. 8-32
  * W wywiadzie zacytowany jest wiersz T. Ferenc pt. "Poród" oraz "Chory dom" (fragment).
  * Wywiad opublikowany także w numerze specjalnym : Rozmowy Tytułu. - 1996, s. 103-127.


 1. Teresa Ferenc - poetka : twórca przy warsztacie [wypowiedź] / not. Anna Kościelecka. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 298, s. 8

 1. Wiersz wyprzedza poetę [wywiad] / rozm. Jarosław Kurek. - Fot. // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 22, s. 8-9

 1. Szanowni Państwo! [wypowiedź] / 1996 // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 31-32
  * Wypowiedź T. Ferenc - podziękowanie jury za przyznanie nagrody literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka.


 1. Wiara, czyli ja [wypowiedź] // W: To, co Boskie, to, co ludzkie : materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?  / pod red. Rafaela Pyzałki. - Wrocław : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. - S. 77

 1. Wiara, czyli ja [wypowiedź] // W: To, co Boskie, to, co ludzkie : materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?  / pod red. Rafaela Pyzałki. - Wrocław : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. - S. 77

 1. U Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego - święta rodzinne [wypowiedź] / not. Beata Czechowska, Alina Kietrys. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 250, dod. Magazyn Głosu, nr z dn. 23-27,12, s. 4, 6
  * Wypowiedź nt."Tradycja polska - święta rodzinne".


 1. Miasto nie tylko dotykalne : sopoccy poeci, Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski, mówią o Sopocie, morzu, metafizyce i własnej twórczości [wypowiedź]. - Fot.  // Inspiracje. - 1999, nr 3, s. 16-17
  * Wypowiedź T. Ferenc "Trójmiasto jest miejscem..." s. 16-17.
  * Zawiera wiersze: "Psalm pod klifem w Orłowie", "Psalm znad morza drugi", "W ramionach wody i ziemi" Teresy Ferenc i "Drzewa w oknie" Z. Jankowskiego.


 1. Nasz Sopot to... Brodwino [wypowiedź] / współaut. Zbigniew Jankowski ; oprac. Aleksandra Oksiuta-Borowska // Pomerania. - 1999, nr 5, s. 26-27
  * Zawiera wiersze: "Drzewa w oknie" Zbigniewa Jankowskiego i "W ramionach wody i ziemi" T. Ferenc.


 1. Z rodziną [wypowiedź] / zredagował Maciej Gierzyński // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 271, dod. Codziennik, nr 20-21.11, s. 2c
  * Wypowiedź nt. planów na weekend.


 1. Rozwiązane usta [ankieta] // Kwartalnik Artystyczny. - 2000, nr 4, s. 102-103
  * Odpowiedź na ankietę: "Po co piszę?"


 1. Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski [wywiad] / rozm. Feliks Tomaszewski ; oprac.Martyna Werra // W: Pośród nas II : Twórcy pomorscy i gdańscy : rozmowy niedokończone / red. naukowa Grażyna i Feliks Tomaszewscy oraz Mirosława i Stanisław Modrzewscy. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - S. 177-216 : fot.
  * Zawiera też biogramy T.F. i Z.J. (s. 179-180, 183-185) oprac. Katarzyna Laskowska oraz tekst Katarzyny Laskowskiej: Las w dialogu obopólnym, czyli o sopockim krajobrazie sakralnym w poezji Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego (s. 220-229).

OPRACOWANIABibliografie, słowniki, historie literatury 1. Kowalewska Maria.  Pisarze Szczecina i Koszalina - noty biograficzno-bibliograficzne [biobibliografia] // W: Pisarze Pomorza Zachodniego : informator. - Gdynia : Wydaw. Morskie, 1967. - S. 155-233
  * Nota i fot. T. Ferenc na s. 165-166.


 1. Bożychowski Jan.  Teresa Ferenc [hasło] // W: Bożychowski Jan.  Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno-bibliograficzny. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - S. 63-65 : fot.

 1. Teresa Ferenc [hasło] // W: Chilla Jolanta, Woźniak Anna.  Twórczość pisarzy Wybrzeża w latach 1975-1978. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978. - s. 14
  * Suplement do: Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno-bibliograficzny / oprac. Jan Bożychowski. - Gdańsk, 1975


 1. Bandrowska-Wróblewska Jadwiga.  Nota biograficzna [nota biograficzna] // W: Ferenc Teresa.  Poezje wybrane. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. - S. 125-[137]

 1. Teresa Ferenc [hasło] // W: Chilla Jolanta, Radziszewska Teresa, Woźniak Anna.  Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980 / przedmowa Sławomir Sierecki. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, 1981. - S. 63-65

 1. Ferenc Teresa [hasło biograficzne] // W: Kto jest kim w Polsce / redaguje zespół: Lidia Becela [i in.]. - Edycja 1. - Warszawa : Interpress, 1984. - S. 201

 1. Teresa Ferenc [hasło] // W: Nowak Katarzyna.  Z polskiej poezji współczesnej / oprac. graf. Ewa Martyniuk ; [szkic Odmiany poezji - Tomasz Burek] . - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1988. - S. 28. - (Poradniki Bibliograficzne / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny)
  ISBN 83-7009-046-X

 1. Ferenc Teresa [hasło] // W: Wychowanie : przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / zespół red. Andrzej Babiński [i in.]. - Szczecin : Glob, 1989. - S. 177-178
  ISBN 83-7007-154-6

 1. Kośmiński Zbigniew.  Ferenc Teresa [hasło] // W: Kośmiński Zbigniew.  Pisarze związani z Zamojszczyzną (1563-1991) : materiał przedstawiony na sesji naukowej "VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie" w Zamościu 15 października 1992 r.. - Lublin : [nakł. autora], 1992. - S. 43
  ISBN 83-85398-08-2

 1. Ferenc Teresa [hasło biograficzne] // W: Kto jest kim w regionie gdańskim / Jarosław Mykowski - kierownik zespołu redakcyjnego, Jarosław Zalesiński - redaktor prowadzący. - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna S.A., 1993. - S. 62-63

 1. Bartelski Lesław M.  Ferenc Teresa [hasło] // W: Bartelski Lesław M.  Polscy pisarze współcześni 1939-1991. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. - S. 95
  ISBN 83-01-11593-9

 1. Kuncewicz Piotr.  Teresa Ferenc [hasło] // W: Kuncewicz Piotr.  Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M. - Warszawa : Graf-Punkt, 1995. - S. 218-220
  ISBN 83-86091-29-0

 1. Zamość 1580-1996 : literatura w wyborze [bibliografia] / [oprac. Grażyna Markiewicz, Robert Urban]. - Zamość : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu, 1997. - S. 68-69
  * Poz. 301.


 1. Socha Ryszarda.  Ferenc i Jankowski [hasło] // W: Socha Ryszarda.  Nowy bedeker sopocki / okładkę i stronę tytułową projektował Piotr Piórko. - Gdańsk : "Polnord-Oskar", 1998. - S. 41-43 : fot.
  ISBN 83-86181-39-7

 1. Ferenc Teresa [hasło biograficzne] // W: Kto jest kim w województwie pomorskim / Jarosław Mykowski - przewodniczący komitetu redakcyjnego. - Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000. - S. 60-61
  ISBN 83-86527-90-0

 1. Czermińska Małgorzata.  Od równouprawnienia kobiet do samoświadomości feministycznej : pisarki współczesne do roku 2000 [artykuł] // W: Borkowska Grażyna, Czermińska Małgorzata, Phillips Ursula.  Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. - Gdańsk : Słowo / Obraz Terytoria, 2000

 1. Głębicka Ewa.  Reda : Kołobrzeska Grupa Poetycko-Plastyczna "Reda" [hasło] // W: Głębicka Ewa.  Grupy literackie w Polsce 1945-1989. - Wyd. 2 poszerz.. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. - S. 331-336
  * Hasło oprac. m.in. na podstawie odpowiedzi Zbigniewa Jankowskiego na ankietę w lipcu 1981 i przez niego konsultowane (V 1985).


 1. Jentys Maria.  Ferenc Teresa [hasło] // W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny / red. nauk. Artur Hutnikiewicz i Andrzej Lam ; red. nacz. Jan Wojnowski. T. 1, A-O. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 165-166
  ISBN 83-01-13027-X t 1-2 ; ISBN 83-01-13028-8 t. 1

 1. Ferenc Teresa [hasło] // W: Religia : encyklopedia PWN / red. naukowa Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski. T. 4, Fatum - indiculus . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - S. 20
  ISBN 83-01-13775-4

 1. Ferenc Teresa [hasło] // W: Wielki leksykon pisarzy polskich / pod red. Jana Pieszczachowicza. T.3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Fogra, 2006. - S. 164-165

 1. Kędziora Andrzej.  Ferenc Teresa [hasło] // W: Kędziora Andrzej.  Encyklopedia ludzi Zamościa. - Zamość : Abacus, 2007. - S. 76
  ISBN 978-83-925945-4-3
  * Krótka informacja.


 1. Ferenc Teresa [hasło] // W: Who is who w Polsce : [encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków]. [Cz. 1, A-Mic]. - Wyd. 10 / założyciel i wydawca Ralph Hübner. - Zug : Who is Who, 2011. - S. 813. - (Hübners Who is Who)
  ISBN 978-3-7290-0098-8
  * Podtytuł na stronie tytułowej: Leksykon biograficzny z ok. 19.300 biogramami, częściowo ze zdjęciami oraz z indeksem ok. 93. 600 nazwisk polskich osobistości.


 1. Flisikowska Anna.  Gdańsk literacki : od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005). - Gdańsk : Mestwin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 2011. - S. 43, 84-87, 89, 102, 106, 118, 129, 134, 140, 141, 151, 152, 164, 173, 175, 176. - (Księga pisarzy gdańskich ; cz. 3)
  ISBN 978-83-89285-62-1. - ISBN 978-83-911035-5-5

Opracowania ogólne 1. Dąbrowa-Januszewski Jerzy: Koszalin poetycki // W: Profile kultury / red. Jan Poprawski. - Koszalin : Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1974. - S. 101-112
  * M.in. dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda" i T. Ferenc.


 1. : Teresa Ferenc : [hasło]. - Cykl : "Gdańscy literaci" // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 42, s. 5
  * M.in. biogram T. Ferenc.


 1. Czartołomny Piotr: Zieleń Soaru // W Drodze. - 1980, nr 1, s. 76-87

 1. Pietkiewicz Barbara: Lekcje poezji. - Fot. // Kobieta i Życie. - 1981, nr 12, s. 9
  Zawiera: Psalm o szczęśliwej.


 1. Majewska Barbara: Eros i kobieta // Razem. - 1983, nr 10, s. 18-19
  * Ogólne omówienie poezji kobiecej oraz krótkie uwagi nt. poezji Anny Świrszczyńskiej, Wisławy Szymborskiej, Haliny Poświatowskiej, Małgorzaty Hillar, Teresy Ferenc i Urszuli Kozioł.


 1. Salij Jacek: O poezji Teresy Ferenc // W : Ferenc Teresa. Grzeszny pacierz. - Poznań : W Drodze, 1983. - S. 85-93

 1. Smolarz Jan: Z Lubelszczyzną w życiorysie // Kalendarz Lubelski. - 1984, s. 153-161
  * Portr.
  * Dotyczy materiałów otrzymanych przez WBP w Lublinie od członków Związku Literatów Polskich, m.in. Teresy Ferenc, którzy miejscem urodzenia lub dłuższym pobytem (nauka, praca, działalność) związani są z Lubelszczyzną.


 1. Smolka Iwona: Niewiarygodne ciało [szkic] // W: Smolka Iwona. Lęki, ucieczki, akceptacje. - Warszawa : Czytelnik, 1984. - S. 121-131

 1. Staniszewski Andrzej: Miejsce na ziemi [szkic] // Fakty. - 1984, nr 18, s. 7

 1. Jurkowski Stefan; "Spróbuj uwierzyć Tomaszu..." : (o poezji Teresy Ferenc) [szkic] // Kierunki. - 1985, nr 5, s. 11

 1. Rogoziński Julian: Preteksty : szkice o współczesnej poezji polskiej / [wybrał i słowem wstępnym opatrzył Ryszard Matuszewski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – S. 300-303: Trafione z punktu
  Zawiera: wiersz T. Ferenc pt. „Wiatr”.
  Szkic nt. tomików poetyckich Wydawnictwa Morskiego i Punktu : almanachu gdańskich środowisk twórczych; m.in. s. 301-302 dot. poezji T. Ferenc.


 1. Kuncewicz Piotr: Od Wrocławia do Sopotu [hasło]. - Cykl: "Agonia i nadzieja (literatura polska 1918-1980)" (132). - Fot. // Przegląd Tygodniowy. - 1986, nr 20, s. 13
  * Dot. Urszuli Kozioł, Heleny Raszki i Teresy Ferenc.


 1. (cel): Teresa Ferenc. - Cykl: "Wizerunki pisarzy gdańskich" // Wieczór Wybrzeża. - 1988, nr 99, s. 5

 1. Kubicka Jolanta: Zmierzenie sie z losem człowieczym [szkic] // Kierunki. - 1989, nr 34, s. 10

 1. Nowicki Krzysztof: Dom poezji // W : Cztery twarze domu : antologia rodzinna. - Szczecin : Glob, 1991. - S. 7-12
  * Omówienie twórczości T. Ferenc, Z. Jankowskiego, M. Wieczorek i A. Janko.


 1. Bachórz Józef: Krótkie opisanie tych rzeczy, których nie ma, oraz tych rzeczy, które są w wierszach Teresy Ferenc // Gdański Rocznik Kulturalny. - T. 15 (1994), s. 126-140

 1. Skotnicka Gertruda: Dziecko i świat w lirykach dla dzieci Teresy Ferenc // Gdański Rocznik Kulturalny. - 15 (1994), s. 141-154

 1. Żakiewicz Zbigniew: Rzecz prawie nieprawdopodobna... // Gwiazda Morza. 1994, nr 22, s. 20
  * Dot. rozmowy Henryki Dobosz z Teresą Ferenc zamieszczonej w Tytule 1994, nr 2.
  * Druk także w: Żakiewicz Zbigniew. Ujrzane, w czasie zatrzymane. - Gdańsk : Marabut, 1996. S. 66-69.


 1. Nowicki Krzysztof: Oskara Kolberga 31 m 22 // Arkusz. - 1995, nr 3, s. 3

 1. Szczepuła Barbara: U Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego [reportaż]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 262, dod. Rejsy, s. 6
  Zawiera: Wiersz pt. "Poród".


 1. Twardowski Jan: Poetka świętości życia [nota] // Słowo. - 1995, nr 111, s. 6
  * Noty nt. laureatów pod wspólnym tytułem: "Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz 48" (s. 5-7).


 1. Węgrzyniakowa Anna. Matka w poezji kobiet [artykuł] // W: Postać matki w niemieckiej i polskiej literaturze XX wieku / pod red. Grażyny Szewczyk. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - S. 47-67. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 1551)

 1. Przewodnik festiwalowy : Teresa Ferenc // Życie Warszawy. - 1996, dod. Ex Libris nr 100 s. 11
  * Krótki biogram.


 1. Chojnowski Zbigniew. Psalm jako wypowiedź poetycka w poezji polskiej końca XX wieku [artykuł] // W: Gatunki literackie : tradycja a współczesne przemiany [Materiały z sesji "Przemiany gatunkowe a tradycja literacka, Olsztyn 20.12.1993] / pod red. Danuty Ossowskiej i Zbigniewa Chojnowskiego. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - S. 49-60
  * Dot. m.in. T.F.


 1. Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Gąszcz zalążni : o poezji Teresy Ferenc // Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Z. 6 (1996), s. 23-32

 1. Twardowski Jan: Teresa Ferenc - nagroda literacka za poezję będącą artystycznym świadectwem pokonanej rozpaczy : nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz 48. // Inspiracje. - 1996, nr 1, s. 31

 1. Kietrys Alina: Wieczór wierszy : Teresa Ferenc pisze od 40 lat // Głos Wybrzeża. - 1998, nr 231, s. 10
  * 40-lecie pracy twórczej Teresy Ferenc.


 1. Myk Sławomir: Poetka pamięci.- Fot. // Kurier Lubelski. - 1998, nr 17, s. 4

 1. Piechocka Ewa: Wszystko jest psalmem. - Fot. // Promocje Pomorskie. - 1998
  * Spotkanie autorskie w bydgoskim "Węgliszku".


 1. Samp Jerzy: Teresy Ferenc poezja domu : [esej]. - Fot. // Tytuł. - 1998, nr 2, s. 218-224
  * Tekst wygłoszony przez J. Sampa 20. listopada 1998 r. na uroczystości Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej Teresy Ferenc, która odbyła się w WBP w Gdańsku.


 1. Starczak-Kozłowska Krystyna: Tajemnicy Twojej dotykam... : spotkanie z Teresą Ferenc. - Fot. // Akant. - 1998, nr 1, s. 6
  * Spotkanie autorskie w bydgoskim "Węgliszku".


 1. Majewski Adam: "Trochę niematerialna" - Teresa Ferenc [esej] // Kurier Nadbałtycki. - 2000, nr 4, s. 24-25

 1. Majewski Adam: Trochę niematerialna [esej] // Autograf. - 2000, nr 6, s. 34

 1. Pałejko Teresa: Wiersze Teresy Ferenc // Gwiazda Morza. - 2000, nr 4, s. 20

 1. Myk Sławomir: Psalmistka Ferenc [artykuł] // Zamojski Kwartalnik Kulturalny s. 58-59

 1. Jurkowski Stefan: Od ryżowego poletka do Bożego pola :[esej] // Tytuł. - 2002, nr 1-2, s. 256-261

 1. Majewski Adam: Trochę niematerialna : [esej]. - Fot. // Akant. - 2002, nr 3, s. 9
  * Czterdziestolecie pracy twórczej T. Ferenc, fragmenty poezji.


 1. Majewski Adam: Trochę niematerialna [esej] // Vivat Academia. - 2002, nr 1, s. 12-13

 1. Afanasjew Alina: Jej wysokość Tereska : Teresa Ferenc - poetka [wspomnienia] // W : Afanasjew Alina. Książęta i żebracy. - Gdańsk : Polnord-Wydaw. „Oskar”, 2003. - S. 75-78
  * W tekście zawarty wiersz T. Ferenc pt. "Psalm o tej, która ocalała".


 1. Markiewicz,Grażyna: Poeci związani z Zamojszczyzną : bibliografia // Bibliotekarz Zamojski. - 2005, nr 2, s. 26-44
  * M.in. dot. Teresy Ferenc; s. 31-32, 15 poz.


 1. Skutnik Tadeusz: Konstelacja Jankowskich : po nich sądzą o nas : a kimże oni są? [reportaż]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 157, dod. Gdańsk Nasze Miasto : Piątkowy Tygodnik z Dziennikiem Bałtyckim w Gdańsku, nr 13, s. 12

 1. Orzechowska Ewa: Nieuleczalnie żywa - o pezji Teresy Ferenc [szkic] // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 1, s. 101-103

 1. Twardokus Marcin: Poetyckie poszukiwania tożsamości : studium o twórczości Teresy Ferenc [praca magisterska] / napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Turo. - Gdańsk, 2008. - 101 s.
  * Praca w zbiorach T. Ferenc.


 1. Legeżyńska Anna. Od kochanki do psalmistki... : sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. - Poznań : Wydaw Poznańskie, 2009. S. 156-160

 1. Skutnik Tadeusz: Jubileusz i tomik Teresy Ferenc : poezja. - Fot. // Polska. Dziennik Bałtycki. - 2009, nr 112, s. 18
  * Dot. jubileuszu 75. urodzin i 50-lecia pracy twórczej T. Ferenc w dn. 13.maja 2009 w WiMBP w Gdańsku oraz promocji wyboru wierszy T.F. "Ogniopis".
  * Dot. nowego tomu poezji Zbigniewa Jankowskiego pt. "Przypływ ; Jednanie".


 1. Łukasiewicz Jacek: Garsteczka wróbla w wierszu Teresy Ferenc [artykuł] // Odra. - 2009, nr 7-8, s. 89-90
  * Artykuł ten (ze skrótami) stanowił później przedmowę pt. "O poezji Teresy Ferenc" do tomiku poetki pt. "Widok na życie" (2012).


 1. Gruszka-Zych Barbara: Miłość nie mija // Gość Niedzielny. - 2010, nr 38, dod. Gość Gdański, s. 52-54

 1. Pietruszewska -Kobiela Grażyna. Magna Mater : pocieszycielska rola mitu w poezji Teresy Ferenc // W: Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze / pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. S. 66-77

 1. Pietruszewska-Kobiela Grażyna. Rodzina i dom w obszarze pamięci autobiograficznej : o poezji Teresy Ferenc [artykuł] // W: Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 202-217. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 2883). - ISBN 9788322620328

 1. Zarębianka Zofia. Piękna przyjaźń : o listach Anny Kamieńskiej do Teresy i Zbigniewa Jankowskich [artykuł] // W: Wychowanie do przyjaźni - od idei do praxis [materiały z konferencji naukowej "Wychowanie do przyjaźni wychowanie przez przyjaźń, 10.12.2012, Kraków]/ pod red. Agnieszki Hennel-Brzozowska. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2011. - S. 103-113

 1. Benka Urszula: Teresa Ferenc. Pytanie do Boga [szkic]. Fot. // Topos. - Nr 134-135 (2014), nr 1-2, s. 96-100

 1. Dąbrowska Maria A.. Poezja domu : oblicza rodziny w wybranych wierszach Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko i Mileny Wieczorek. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. - 148 s. - ISBN 978-83-7865-327-1
  * Bibliografia na s. 145-148


 1. Janko Anna: Pocięte pokolenia [wywiad] / rozm. Ludwika Włodek // Rzeczpospolita. - 2015, nr 13, s. P24-P25

 1. Janko Anna: Zabierzcie Auschwitz do Berlina : zapomniana zbrodnia na Polakach [wywiad] / rozm. Dorota Wodecka // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 25, s. 16-18

 1. Kaliszewski Wojciech: Pozbierane słowa [laudacja] // Topos. - 2015, nr 6, s. 107-110
  * Laudacja wygłoszona 31.05.2015 r. w Domu Literatury w Warszawie z okazji przyznania T.F. Medalu im. ks. Jana Twardowskiego "za twórczy wkład w poezję polską".


 1. Kaliszewski Wojciech: Pozbierane słowa [artykuł] // Nowy Kurier Zamojski. - 2015, nr 1, s. 9

 1. Kwiatkowska Anna. W pożodze życia : Anna Janko o Teresie Ferenc [artykuł] // W: Laboratorium poezji kobiecej XX wieku / red. naukowa Joanna Grądziel-Wójcik, Jerzy Kaniewski, Agnieszka Kwiatkowska, Tomasz Umerle. - Poznań : Wydaw. Nauka i Innowacje, 2015

 1. Pawlik-Kopek Aleksandra. Dom jako figura artystyczna w poezji Teresy Ferenc : wstęp do problematyki [artykuł] // Colloquia Litteraria : półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - 2015, [nr] 2, s. 31-43

 1. Łukaszuk-Piekara Małgorzata: Powaga kanonu i propozycja z dystansu : (Teresa Ferenc) [artykuł] // Colloquia Litteraria : półrocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - 2015, [nr] 2, s. 21-30

 1. Latuch Kazimierz J.: Zagłada wsi Sochy w poezji : Teresa Ferenc, Bronisława Szawara, Zbigniew Bezrąk [artykuł] // Nowy Kurier Zamojski. - 2016, nr 7, s. 12-13

 1. Ptak Bożena: Laudacja wygłoszona z okazji przyznania Teresie Ferenc medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis [laudacja] // Topos. - 2016, nr 6, s. 140-143
  * Laudacja wygłoszona na uroczystości wręczenia medali Teresie Ferenc, Z.J. i Zbigniewowi Zielonce 1.10.2016 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Medale wręczał minister Jarosław Sellin.


 1. Wądolny-Tatar Katarzyna. Powroty traumy w poezji Teresy Ferenc [artykuł // Ruch Literacki. - 2016, z. 2, s. 239-256

 1. Wądolny-Tatar Katarzyna. Przepisana biografia matki : o "Małej Zagładzie" Anny Janko w perspektywie pamięci biodziedzicznej // W:Literatura prze-pisana. 2: Od zapisanych kronik do kryminału / pod red. Agnieszki Izdebskiej, Agnieszki Przybyszewskiej i Danuty Szajnert. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 109-121
  * Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Literatura prze-pisana", 2015, Łódź.


 1. Wądolny-Tatar Ktarzyna: Powroty traumy w poezji Ferenc [artykuł] // Ruch Literacki. - 2016, z. 2, s. 239-257

 1. Dymon Martyna: Opuszczona przeszłość [artykuł] // Śląsk. - 2017, nr 123, s. 14-16

 1. Kwiatkowska Agnieszka"Jasne i mądre ciało" w poezji Teresy Ferenc [artykuł] // W: Formy zaangażowania : pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku / pod red. Moniki Brzóstowicz-Klajn, Grzegorza Pertka, Beaty Przymuszały. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017. - S. 273-283

 1. Wądolny-Tatar Katarzyna ; Klimczuk Małgorzata. Fenografia rodzinna : studia i szkice o twórczości Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko, Mileny Wieczorek. - Gdańsk : Wydaw. Naukowe Katedra, 2017. - 358 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 978-83-65155-80-1

 1. Pośród nas : twórcy pomorscy i gdańscy : rozmowy niedokończone. 2 / red. naukowa Grażyna i Feliks Tomaszewscy oraz Mirosława i Stanisław Modrzewscy. - Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. - S. 109-121. - ISBN 9788378656975

 1. Drożdziecka Sabina: Archiwum Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej [artykuł] // Libri Gedanenses : rocznik Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. - T. 35 (2018), s. 209-231

 1. Tomsia Teresa: Listy na ogniu : rzecz i słowo w wierszach Teresy Ferenc [artykuł]. - Fot. // Topos. - 2018, nr 6, s. 57-60

 1. Chojnowski Zbigniew. Moje czytanie sopockich poetów [artykuł] // W: Sopot w literaturze literatura w Sopocie / pod red. Janusza Mosakowskiego, Artura Nowaczewskiego, Svetlany Pavlenko i Radosława Młynarczyka. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2919. _ S. 267-283
  * Wzmianka o T.F.


 1. Laskowska Katarzyna. Teresa Ferenc: Pamiętając śmierć, pamiętając życie // W: Laskowska Katarzyna. Ta kobieta ma na imię Gdańsk (?) : przestrzeń w utworach wybranych poetek (trój)miejskich. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2019. - S. 46-89
  Zawiera: [1.] Trauma ; [2.] Ogrody: [2.1.] Ogród atopijny ; [2.2.] Ogród miłowania (refleksje na marginesie myślenia według wartości).


 1. Pawlik-Kopek Aleksandra. Motywy pasyjne w poezji Teresy Ferenc [artykuł] // W: Czytanie współczesności, 2 / red. Małgorzata Łukaszuk, Małgorzata Peroń. - Lublin : KUL, 2019 - S. 199-211. - (Pisane, Czytane; 2). - ISBN 9788380617100

 1. Pawlik-Kopek Aleksandra. Rzeczy pierwsze w poezji Teresy Ferenc. - Lublin : Wydaw. KUL, 2019. - 317 s. ; 21 cm. - (Pisane, Czytane; 3)

 1. Antoniewicz Grażyna: Odeszła Teresa Ferenc, jedna z największych polskich poetek [artykuł]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. Magazyn Rejsy. - 2022, nr 181 (5.08), s. 6
  * W artykule wypowiedź Kazimierza Nowosielskiego. Także 2 fot., jedno ze Zbigniewem Jankowskim.


 1. Babuchowski Szymon: Pisane ogniem [artykuł]. Fot. // Gość Niedzielny. - 2022, nr 32 (14.08), s. 60-61

Pomniejsze materiały biograficzne 1. Drozdowski Bohdan: Poezja w Rybniku : [esej]. - Il. // Współczesność. - 1962, nr 22, s. 9
  * Inf. o I nagrodzie w Turnieju jednego wiersza, zorganizowanym w ramach Rybnickich Dni Poezji w 1962 r., dla T. Ferenc za wiersz "Poród".


 1. Seminarium SLA w "Sałajce" : [nota]. - Fot. // Zwrot. - 1964, nr 12, s. 15
  * Inf. o udziale T. Ferenc w powstaniu Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZNP.


 1. Ratajczak Józef: Rybnickie "Kontakty" : [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 38, s. 2-3
  * Podpisane błędnie Ratajczak Feliks - sprostowanie Tygodnik Kulturalny. - 1964, nr 39, s. 8.
  * Wzmianka na temat Z. Jankowskiego.


 1. Ratajczak Józef: Rybnik : okolica poetów : [nota] // Fakty i Myśli. - 1964, nr 3, dod. Wiatraki, nr 3, s. 2
  * Wzmianka na temat T. Ferenc podczas omawiania pracy klubu literackiego "Kontakty" i Rybnickich Dni Literatury.


 1. Nawrocki Witold: Ósmy rok tłusty [szkic] // Poglądy. - 1965, nr 1, s. 6-7
  * Dot. środowiska literackiego na Śląsku, m.in. debiut T. Ferenc-Jankowskiej.


 1. Ferenc Teresa : [nota] / oprac. Maria Kowalewska. - Cykl "Mały słownik pisarzy Polski Północnej" // Pomorze 1966, nr 19, s. 11

 1. (kan): W Kołobrzegu powstała grupa literacka [nota] // Głos Koszaliński. - 1967, nr 63, s. 4
  * Dot. grupy poetyckiej "Reda".


 1. Mazurczyk Jerzy: Koszaliński almanach [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1967, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr z dn. 9.04., s. 8
  * Recenzja numeru specjalnego kwartalnika Zapiski Koszalińskie z 1966 r., w którym m.in. ukazała się poezja T. Ferenc.


 1. JW: VI [Szósty] Maj Poetycki : [nota] // Pomorze. - 1968, nr 12, s. 12
  * Inf. o II nagrodzie w Turnieju Jednego Wiersza dla T. Ferenc za wiersz pt. "Obrona".
  * Komunikat o wynikach Turnieju Jednego Wiersza "Toruńskiego Maja Poetyckiego" także Gazeta Pomorska. - 1968, nr 119, s. 2.


 1. Nowicki Krzysztof: Przedstawiamy "Redę" // Głos Koszaliński. - 1968, nr 306, s. 4

 1. Olejniczak Józef: Wbrew znanej teorii // Żołnierz Polski Ludowej. - 1968, nr 6, s. 1, 3
  * Dot. wieczorów poetyckich "Redy".


 1. Komunikat : [nota] // Biuletyn WDK Koszalin. - 1969, nr 2, s. 48-49
  * Inf. o nagrodzie dla T. Ferenc w konkursie lierackim ogłoszonym przez WRN w Koszalinie i Oddział ZLP.


 1. Żołtak Mira: Odwiedziny we Włościborzu [nota]. - Fot. // Głos Koszaliński. - 1969, nr 329, s. 6
  * Podpisane: (mir)
  * Spotkanie mieszkańców Domu Zbowidowca we Włościborzu z członkami grupy poetycko-plastycznej "Reda".


 1. Komunikat o wynikach // Głos Koszaliński. - 1970, nr 132, s. 1
  * Inf. o nagrodzie dla T. Ferenc w konkursie ogłoszonym przez WRN w Koszalinie i Oddział ZLP.


 1. Reda i "Baszta" powiatowe grupy literacko-artystyczne [nota] // Trybuna Ludu. - 1970, nr 3, s. 4

 1. Bakuła Leszek: Reda i inni : Kołobrzeg // Życie Literackie. - 1970, nr 25, s. 13
  * Dot. poetów "Redy".


 1. Kamieńska Anna: Posłowie // W : Malowanie w przestrzeni : almanach poetów ziemi koszalińskiej / dokonała wyboru i napisała posłowie Anna Kamieńska ; oprac. graf. Tadeusz Piskorski. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1970. - S. 127-131
  * Krótka wzmianka na temat poezji T. Ferenc.


 1. Ślipińska Jadwiga: Morze ich wyobraźni // Głos Koszaliński. - 1970, nr 170, s. 6-7
  *Dot. grupy artystycznej "Reda".


 1. Powiatowe grupy literacko-artystyczne [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1971, nr 14, s. 8
  * M.in. T. Ferenc i Zbigniew Jankowski z "Redy" w Kołobrzegu.


 1. Rybnickie dni literatury / wybór i oprac. S. Wilczek. - Katowice : Śląsk, 1971
  * M.in. inf. o nagrodzie dla T. Ferenc-Jankowskiej.


 1. Dąbrowa Jerzy: Poezji (koszalińskiej) meandry [szkic] // Głos Koszaliński. - 1973, nr 273, s. 6
  * M.in. wzmianka o tomie T. Ferenc "Godność natury".


 1. Srokowski Stanisław: Legnickie niepokoje [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 13, s. 12
  * Dot. Legnickich Dni Poezji, m.in. wzmianka o T. Ferenc.


 1. L.P.: Młodzież, sztuka i protesty // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 15, s. 13
  * Dot. Legnickich Dni Poezji.


 1. Kronika : I [Pierwsze] Spotkania z Poezją Wybrzeża: [relacja]. - Fot. // Ziemia Gdańska. - 1975, nr 114, s. 111-113
  * Inf. o udziale T. Ferenc w Spotkaniu z Poezją Wybrzeża, zorganizowanym w Tczewie w ramach VI Dekady Pisarzy Wybrzeża w d. 9-10. 10.1975.


 1. Święto Książki // Głos Szczeciński. - 1975, nr 101, s. 6
  * Zapowiedź obchodów majowych Dni Kultury, Książki i Prasy w 1975 r. w regionie szczecińskim, m.in. notka biograficzna T. Ferenc.


 1. Kt: Książki z "Osso" [nota] // Gazeta Robotnicza. - 1975, dod. Magazyn Tygodniowy nr 3, s. 9
  * Wzmianka nt. tomu T. Ferenc "Ciało i płomień".


 1. Kietrys Alina: Inżynierowie czy portreciści? [nota] // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 217, s. 5
  * Podpisano: (AK).
  * Wystawa prac Teresy Ferenc, Lucyny Legut i Mieczysława Czychowskiego w gdyńskim Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w ramach VII Dekady Pisarzy Wybrzeża.


 1. Sierecki Sławomir: Z półki Mola Książkowego [felieton] // Wieczór Wybrzeża. - 1976, nr 191, s. 3
  * Podpisane: Mól Książkowy.
  * M.in. wzmianka o T. Ferenc.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: Dzisiaj rozpoczyna się VII [Siódma] Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1976, nr 214, s. 3
  * Podpisane: AZ.
  * M.in. wzmianka o T. Ferenc.


 1. Spotkanie "U Wydawcy" [nota] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 9, s. 6
  * Spotkanie z T. Ferenc w siedzibie klubu "U Wydawcy" przy ul. Szerokiej w dn. 15. stycznia 1977.


 1. Kościelecka Anna: VIII Dekada Pisarzy Wybrzeża : 12-21 października [nota] // Głos Wybrzeża. - 1977, nr 232, s. 2
  * Podpisane: Ank.
  * M.in. inf. o T. Ferenc jako gościu "Wieczoru poezji" w wejherowskim MDK, spotkaniu w GTPS-ie na "Koncercie poezji non stop" oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu.


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: T. Ferenc "U Wydawcy" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 10, s. 4
  * Spotkanie autorskie z T. Ferenc w dn. 15.01.1977.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża : od 19 do 28. października [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 238, s. 4
  * M.in. wzmianka o spotkaniu autorskim z T. Ferenc w dn. 27. października 1978 r.


 1. IX Dekada Pisarzy Wybrzeża. - Gdańsk : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1978
  Zawiera: notę biograficzną T. Ferenc oraz wiersz "Psalm z Marią".


 1. Wieczór literacki [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 14, s. 6
  * Spotkanie z cyklu: "Postawy twórcze" w kawiarni "Literacka" - prezentacja nowych wierszy T. Ferenc z tomu "Wypalona dolina".


 1. Zapraszają nas [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 247, s. 7
  * M.in. spotkanie z T. Ferenc w F 25 WBP w Gdańsku przy ul. Ogarnej.


 1. (jak): Spotkania autorskie [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 243, s. 4
  * Spotkanie autorskie z Teresą Ferenc, Anną Janko i Zbigniewem Jankowskim pt. "Rodzina i poezja" w dn. 24.10 w F 26 WBP w Gdańsku przy ul. Gospody.


 1. Hebanowski Stanisław: Tworzenie rzeczywistości duchowej : przed katowickim zjazdem pisarzy rozmawiamy z prezesem Gdańskiego Oddziału ZLP Stanisławem Hebanowskim / rozm. Ewa Moskalówna // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 78, s. 5
  * Wzmianka o T. Ferenc, Zbigniewie Jankowskim i planowanej antologii poezji o morzu.


 1. Trojanowska Izabella: IX Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1978, nr 239, s. 5
  * Podpisane: (it).
  * M.in. wystawa prac malarskich T. Ferenc w klubie garnizonowym Marynarki Wojennej na Oksywiu oraz spotkanie z T. Ferenc w księgarni przy ul. Garncarskiej w Gdańsku.


 1. Waśkiewicz Andrzej K.: Formy obecności "nieobecnego pokolenia". - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1978. - S. 80-82
  * Dot. Kołobrzeskiej Grupy Poetycko-Plastycznej "Reda".


 1. Zielińska-Paprocka Aleksandra: T. Ferenc "U Wydawcy" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1978, nr 16, s. 4
  * Podpisane: az.
  * Inf. o spotkaniu autorskim w dn. 20. stycznia 1978.


 1. Nagroda Literacka im. Stanisława Piętaka : [nota] // Tygodnik Kulturalny. - 1979, nr 25, s. 11
  * Inf. o Nagrodzie Literackiej im. Stanisława Piętaka dla Teresy Ferenc w dziedzinie poezji za zbiór "Wypalona dolina".
  * Inf. także: Peryskop. Literatura 1979, nr 25, 2 ; Kronika Literacka i wydawnicza. Nowe Książki 1979, nr 13, s. 109 ; Nagrody Literackie im. Stanisława Piętaka. Twórczość 1979, nr 9, s. 162 ; Odra 1979, nr 7/8, s. 141 ; Kronika. Życie Literackie 1979, nr 25, s. 19 ; Nagroda literacka im. Stanisława Piętaka Tygodnik Kulturalny 1979, nr 25, s. 11 ; Trybuna Ludu 1979, nr 134, s. 4 ; Życie Warszawy 1979, nr 135, s. 6.


 1. X Dekada Pisarzy Wybrzeża // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 235, s. 6
  * Spotkanie autorskie z T. Ferenc w dn. 18. października w SP nr 50.


 1. (wj): Teresa Ferenc : [nota] // Pomerania. - 1979, nr 11/12, s. 68
  * Zapowiedź nowego tomiku poezji "Z domu Polska".


 1. Kościelecka Anna: Pod znakiem spotkań autorskich [nota] // Głos Wybrzeża. - 1979, nr 236, s. 3
  * Podpisane: Ank.
  * M.in. inf. o koncercie poetyckim w Pasłeku z udziałem: Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Mieczysława Czychowskiego i Stanisława Gostkowskiego.


 1. Kwiatek Wojciech: Nagrody im. Stanisława Piętaka - po raz 14. - Rubryka : "Kronika krajowa" // Nowy Wyraz. - 1979, nr 8, s. 149-150
  * Podpisane WPK.
  * Sprawozdanie z wręczenia nagród im. Stanisława Piętaka m.in. Teresie Ferenc.
  * Inf. także: Zamojski Ryszard : Wręczenie nagród im. St. Piętaka Profile 1979, nr 8, s. 33.


 1. "Dialogi literackie" [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 27, s. 4
  * Zapowiedź imprezy w Kawiarni Literackiej przy ul. Mariackiej w dn. 8.02.1980r. z udziałem Teresy Ferenc i Ludwiki Topp.


 1. Czwartkowe spotkanie [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 64, s. 4
  * Dot. spotkania m.in. z Teresą Ferenc i Stanisławem Esdenem-Tempskim w kawiarni artystycznej "Żak" w dn. 20. marca 1980r.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 229, s. 4
  * Spotkanie w szkołach Trójmiasta oraz w bibliotece przy ul. Gospody w Gdańsku.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 225, s. 6
  * Spotkanie z T. Ferenc w Gdyni.


 1. Gdańska Książka Roku [nota] // Pomerania. - 1980, nr 11/12, s. 62
  * Dot. przyznania tytułu "Gdańskiej Książki Roku" w dziedzinie poezji tomikowi "Wypalona dolina" T. Ferenc.


 1. Gdańska Książka Roku // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 221, s. 2
  * Dot. przyznania tytułu "Gdańskiej Książki Roku" w dziedzinie poezji tomikowi "Wypalona dolina" T. Ferenc.


 1. Gdańska Książka Roku 1979 : [nota] // Punkt. - Nr 11 (1980), s. 191
  * Inf. o przyznaniu tytułu "Gdańskiej Książki Roku" 1979 w dziedzinie poezji tomikowi pt. "Wypalona dolina".
  * Inf. także: Dziennik Bałtycki 1980, nr 220, s. 3 ; Dziennik Bałtycki 1980, nr 224, s. 2 ; Odra 1980, nr 11, s. 96 ; Honorowa nagroda "Gdańska Książka Roku" 1979. Literatura 1980, nr 44, s. 15 ; Gdańska Ksiażka Roku. Pomerania 1980, nr 11/12, s. 62 ; Honorowa Nagroda "Gdańska Książka Roku" 1979. Twórczość 1981, nr 1, s. 163.


 1. Honorowa nagroda "Gdańska Książka Roku" - 1979 [nota] // Literatura. - 1980, nr 44, s. 13
  * Dot. przyznania tytułu "Gdańskiej Książki Roku" w dziedzinie poezji tomikowi "Wypalona dolina" T. Ferenc.


 1. Jury Honorowej Nagrody... [nota] // Odra. - 1980, nr 11, s. 96
  * Dot. przyznania tytułu "Gdańskiej Książki Roku" w dziedzinie poezji tomikowi "Wypalona dolina" T. Ferenc.


 1. (a): Inauguracja XI Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 225, s. 2
  : Inauguracja XI Dekady Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1980, nr 225, s. 2


 1. AZ: XI Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1980, nr 221, s. 5
  * Inf. o planowanych spotkaniach i wręczeniu nagrody Gdańskiej Książki Roku m.in. T. Ferenc.


 1. Dalecki Michał: Spotkanie literackie w Gdyni [nota] // Głos Nauczycielski. - 1980, nr 37, s. 9, dod. Literacki Głos Nauczycielski nr 4
  * Warsztaty literackie dla członków Klubów Literackich ZNP w dn. 27.06-9.07.1980 r. z udziałem m.in. T. Ferenc.


 1. Irzyk Zbigniew: Rodzina poetów [nota] // Kierunki. - 1980, nr 22, s. 10
  * M.in. dot. wyboru wierszy "Poezje wybrane".


 1. Jakób L.M.: Pamięci Redy // Bałtycki Wojskowy Informator Kulturalny. - 1980, nr 3, s. 27-29

 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 214, s. 4
  * Spotkania m.in. z T. Ferenc.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 212, s. 6
  * Spotkanie m.in. z T. Ferenc.


 1. Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 211, s. 7
  * Spotkanie m.in. z T. Ferenc.


 1. Kronika kulturalna : [nota] // Literatura. - 1981, nr 42, s. 15
  * Inf. o przyznaniu nagród wojewody gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kulltury, sztuki i nauki za rok 1980 m.in. Teresie Ferenc.
  * Inf. także: Dziennik Bałtycki 1981, nr 195, s. 5.


 1. Laureaci nagród wojewody gdańskiego : [nota]. - Fot. // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 195, s. 5
  * Prezentacja laureatów nagród wojewody gdańskiego za wybitne osiagnięcia w dziedzinie kultury, sztuki i nauki za rok 1980: M. Bieleckiego, Lucjana Bokińca, T. Ferenc, M. Kasprowicza, K. Macura, B. Mazurkiewicza, S. Michalskiego, J. Modela, W. Orszuloka, E. Pobłockiej, B. Sychty, Cz. Wojewódki, R. Zaorskiego, autorów albumu fotograficznego "Solidarność - Sierpień 80".


 1. Przenikanie [wypowiedź w dyskusji] / oprac. Anna Kościelecka // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 27, s. 5
  * Dyskusja nt. życia kulturalnego na Wybrzeżu, z udziałem T. Ferenc, H. Słojewskiej, K. Pałubickiego, A. Smolany, Z. Żakiewicza.


 1. Kościelecka Anna: XII Dekada Pisarzy Wybrzeża [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 208, s. 6
  * Podpisane: Ank.


 1. Moskalówna Ewa: Apel pisarzy gdańskich : walne zebranie Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich [nota] // Głos Wybrzeża. - 1981, nr 15, s. 1-2
  * T. Ferenc wybrana na wiceprezesa Oddziału Gdańskiego ZLP.
  * Do apelu pisarzy gdańskich odniósł się Tadeusz Kuta (Głos wyobraźni : nad apelem pisarzy Głos Wybrzeża 1981 nr 16 s. 2)


 1. (wit): Laureaci konkursu "Kiedy przyszli podpalić dom..." // Tygodnik Zamojski. - 1982, nr 40, s. 8-10
  * M.in.: (wit.): Matka zastrzelona.


 1. akr: Tematów rozmaitość : plany wydawnicze KAW [nota] // Głos Wybrzeża. - 1982, nr 52, s. 4
  * Wzmianka o "Najbliższej ojczyźnie" T. Ferenc.


 1. Ferenc Teresa: Mojego "Piętaka"... [fragm. listu] // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia... – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – S. 159
  *Dat.: Sopot, 20 VI 1979.
  *Inf. o odebraniu w Sandomierzu nagrody im Stanisława Piętaka przez T.F. za "Wypaloną dolinę".


 1. Jankowski Zbigniew: Niestety, także dzisiaj nie będą... [fragm. dziennika] // W: Jankowski Zbigniew. Atlantyk, dnia... – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – S. 101
  * Dat. Atlantyk, 11 VI [1979], 6.30.
  * Inf. o nagrodzie im Marcina Borzymowskiego za "Żywioł wszelki" dla Zbigniewa Jankowskiego i im. Stanisława Piętaka dla T.F. za "Wypaloną dolinę".


 1. Gdańscy literaci w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej : [nota] // Gwiazda Morza. – 1984, nr 26, s. 9
  * Nota o inicjatywie i imprezie pt. "Literaci dzieciom" z udziałem Aliny Afanasjew, Jerzego Afanasjewa, Teresy Ferenc w sopockim kościele p.w. Św. Michała.


 1. Gdański Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [nota] // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 1, s. 7
  * M.in. inf. o wieczorze autorskim T. Ferenc w dn. 22 listopada 1983.


 1. (jot-ka): Tczewski konkurs poetycki rozstrzygnięty [nota] // Pomerania. – 1984, nr 2, s. 50
  * Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski w jury konkursu poetyckiego: "Strofy dla miasta Tczewa".


 1. Maksimowicz Bogusława: [nota] // Słowo Powszechne. - 1984, nr 238, s. 5
  * M.in. o udziale T. Ferenc w II Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku.


 1. Niedałtowski Krzysztof: Wiosenne spotkania z kulturą w Sopocie [nota] // Gwiazda Morza. - 1984, nr 13, s. 2
  * Podpisane: (KN).
  * Nota o cyklu spotkań autorskich pt. "Próby świadectwa", V 1984; z udziałem: Jerzego Afanasjewa, Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Zbigniewa Żakiewicza i Bolesława Faca.


 1. Pawluczuk Andrzej W.: W Białymstoku (7-21 października) [nota] // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 51, s. 2
  * M.in. o udziale T. Ferenc w II Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku.


 1. Smolarz Jan: Z Lubelszczyzną w życiorysie. - Fot. // Kalendarz Lubelski. - 1984, s. 153-161
  * M.in. dot. Teresy Ferenc.


 1. (Sz): W Polskim Radiu o "Pomeranii" // Pomerania. - 1985, nr 2, s. 46
  Nota nt. godzinnej audycji nadanej 9.12.1984 w II PR poświęconej "Pomeranii", w trakcie której recytowane były wiersze Teresy Ferenc i Stanisława Pestki.


 1. Żuliński Leszek: Poezja gdańska 1945-1980 [szkic] // W Kręgu Książki. - Z. 7 (1987), s. 28-37
  * M.in. dot. T. Ferenc, s. 31-32.


 1. Cichosz Jan Henryk: Psalm - Wygnanie [nota] // Tygodnik Zamojski. - 1988, nr 43, s. 12
  * Sylwetka poetki z fot.


 1. (Jej): Listopadowa poezja [nota] // Gazeta Gdańska. - 1990, nr 219, s. 6
  * Nota nt. "Listopada poetyckiego" w Domu Kultury na Morenie z udziałem m.in. T. Ferenc.


 1. B.P.: Kontakty świata kultury... [nota]. – W rubryce „Widziane – Zasłyszane” // Tytuł. – 1992, nr 4, s. 237
  * Inf. o wieczorze poezji polskiej w Salzburgu (sierpień), na którym prezentowano m.in. wiersze T. Ferenc.


 1. Skowron Maria: Miejsce obecności : inauguracja działalności Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino" : [relacja]. - Fot. // Gazeta Miasta Sopot. - 1993, nr 43, s. 11
  * Inf. o udziale T. Ferenc w zbiorowym spotkaniu autorskim, inicjatywie założenia Klubu skupiajacego twórców i ludzi zajmujących się upowszechnianiem kultury.
  * Krótka wypowiedź T. Ferenc na temat miejsca obecności.


 1. Dedykacje dla Jarosława Iwaszkiewicza / wybór i układ Ewa Aleksandra Cieślak // Twórczość. – 1994, nr 2, s. 187-222
  * Księgozbiór Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów liczy ok. 22 tys. książek, w tym 4,5 tys. z dedykacjami. Wyboru dedykacji dokonano z tzw. księgozbioru pokojowego liczącego 9431 tomów. M.in. s. 193 dedykacje Teresy Ferenc
  1. Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z szacunkiem, z podziwem Teresa Ferenc Rybnik, 5.V.64 [Moje ryżowe poletko]
  2. Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi w hołdzie dla Jego wielkiej poezji i człowieczeństwa, człowieczeństwa poezji. Teresa Ferenc Wrocław, 24.III.1973 [Godność natury]
  3. WP Jarosław Iwaszkiewicz Drogi i Szanowny Panie proszę przyjąć ode mnie tę książeczkę jako hołd złożony Pańskiej znakomitej poezji. Teresa Ferenc (Nasze rodzinne lektury Pańskich wierszy – czytamy je wciąż od nowa ze wzruszeniem – ale jak Panu o tym powiedzieć!...) T.F. Wrocław 28.VIII. 1973 [Godność natury]
  4. Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z nieustannym podziwem i serdecznością. Teresa Ferenc Sopot, 5.X.1976 [Poezje wybrane i nowe 1958–1975]


 1. Program artystyczny XXV Rybnickich Dni Literatury 25 września - 2 października 1994 r. [nota] // Suplement. - 1994, nr 37, s. 13 [numer specjalny]
  * M.in. spotkania autorskie z T. Ferenc, Zbigniewem Jankowskim i Anną Janko.


 1. Rodzinny wieczór poetycki : Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego i Anny Janko [zaproszenie]. - Rybnik : Miejska Biblioteka Publiczna, 1994
  * Zaproszenie na spotkanie autorskie w dn. 27. września 1994 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku.


 1. XXV Rybnickie Dni Literatury : pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1994, nr 39, s. 1
  * Inf. o udziale Z. Jankowskiego, Teresy Ferenc i Anny Janko w XXV Rybnickich Dniach Literatury.


 1. Tronowicz Henryk: Teresa Ferenc, poetka : pizza na patelni [nota]. - Cykl: "VIP w kuchni" // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr 88, s. 10
  * Podpisane (ht).


 1. Duński Instytut Kultury... - Rubryka : "Widziane - Zasłyszane" : [nota] // Tytuł. - 1995, nr 3/4b, s. 432-433
  * Dotyczy spotkania 40 piszących kobiet z Polski i Danii, zorganizowanego przez Duński Instytut Kultury w Dworku Sierakowskich w Sopocie w d. 30.09-1.10.1995


 1. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz czterdziesty ósmy [nota]. - Fot. // Inspiracje. - 1995, nr 33, s. 8-9
  * Inf. o nagrodzie literackiej "za poezję będącą artystycznym świadectwem pokonanej rozpaczy" dla T. Ferenc.


 1. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka po raz czterdziesty ósmy [nota] // Słowo. - 1995, nr 101, s. 1
  * Inf. o nagrodzie literackiej "za poezję będącą artystycznym świadectwem pokonanej rozpaczy" dla T. Ferenc.


 1. Nagrody Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki...- Rubryka : "Widziane - Zasłyszane" : [nota] // Tytuł. - 1995, nr 1, s. 252-253
  * Inf. o nagrodzie Zarządu GTPS-u w dziedzinie kultury za rok 1994 dla T. Ferenc.


 1. Nowe książki [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1995, nr 13, dod. Gazeta Morska, nr 13, s. 2
  * Promocja "Wierszy" Teresy Ferenc i "Ucieczki ze statku : nowe szkice do oceanu" Zbigniewa Jankowskiego.


 1. (dz): Nagrody Pietrzaka dla Ferenc i Jankowskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 123, s. 3

 1. Fułek Wojciech: Szkoły i ludzie : [felieton]. - Cykl : "Czytanie na kolanie" // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 46, s. 14
  * Krótka nota na temat Z. Jankowskiego, T. Ferenc, A. Janko i M. Wieczorek w związku z artykułem w Dzienniku Bałtyckim.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Nagrodę literacką im. Włodzimierza Pietrzaka... : [nota]. - Fot. // Topos. - 1995, nr 7-8, s. 77
  * Podpisane K.K.
  * Inf. o nagrodzie literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka przyznanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana dla T. Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Nagrody, nagrody... : [nota]. - Fot. // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 70
  * Podpisane K.K.
  * Inf. o nagrodzie literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka przyznanej przez Stowarzyszenie Civitas Christiana dla T. Ferenc i Z. Jankowskiego.


 1. Michelers Detlef, Röttgers Brigitte, Buck Inge: Keine kleinen Leninorden mehr : zur Lage der Literatur in Polen : die Bremer Autor Innen I. Buck, B. Röttgers, D. Michelers besuchten die Partnerstadt Gdansk / [rozm.] Burkhard Strassmann // Die Tageszeitung. - 1995, nr z dn. 22.09
  * W wywiadzie wzmianka o planowanym pobycie Teresy Ferenc, Z. Jankowskiego i Władysława Zawistowskiego w Bremie.


 1. Moskalówna Ewa: Muza Sopotu // Gazeta Miasta Sopot. - 1995, nr 18, s. 6-7
  * Wzmianka o nagrodzie Prezydenta Sopotu "Srebrnej Plakiety" dla T. Ferenc w 1991.


 1. Wolny Karol: Zrozumiałem : Teresa Ferenc - poetka niezwykła [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1995, nr 37, s. 9
  * Nota ucznia, początkującego poety ze spotkania z T. Ferenc, które odbyło się w dn. 24.10.1995 r.


 1. Woynarowska Katarzyna: Wręczenie nagród im. Włodzimierza Pietrzaka : sobotnie popołudnie w Warszawie. - Fot. // Niedziela. - 1995, nr 26A, s. 3

 1. Zdrojkowska Zofia: Ku ewangelizacji kultury : wręczenie Nagród im. Włodzimierza Pietrzaka. - Fot. // Słowo. - 1995, nr 112, s. 3

 1. Z kroniki klubu [nota] // W: Miejsce obecności : antologia pisarzy Sopotu. - Sopot : Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino", 1996. - S. 63-64
  * Wzmianka o udziale Teresy Ferenc w powstaniu i pracach Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. "Boże pole" - tom wierszy... [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 172, dod. Rejsy, nr z dn. 25.07., s. 4
  * Przyznanie zbiorowi wierszy "Boże pole" T. Ferenc kwartalnej nagrody "Media Książce", Gdańska Książka Wiosny.


 1. Zaświadczenie. - Gdańsk, 1997
  * Datowane: Gdańsk, 16 lipca 1997.
  * Dyplom nadania tytułu i nagrody Gdańskiej Książki Wiosny 1997 Teresie Ferenc za tom wierszy "Boże Pole".


 1. (SOB): Media Książce [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 173, s. 3
  * Przyznanie zbiorowi wierszy "Boże pole" T. Ferenc kwartalnej nagrody "Media Książce", Gdańska Książka Wiosny.


 1. ald: Nagroda za poezję [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 172, s. 1
  * Przyznanie zbiorowi wierszy "Boże pole" T. Ferenc kwartalnej nagrody "Media Książce", Gdańska Książka Wiosny.


 1. Skutnik Tadeusz: Teresa Ferenc laureatką [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 165, s. 3
  * Podpisane (ts).
  * Przyznanie zbiorowi wierszy "Boże pole" T. Ferenc kwartalnej nagrody "Media Książce", Gdańska Książka Wiosny.


 1. VAR, MPIAS: Szpakowska, Bitner, Marcinkiewicz : nagrody Fundacji Kultury [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 119, s. 14
  * M.in. inf. o wyróżnieniu dla T. Ferenc za tom "Boże pole".


 1. Łukaszewicz Michał: Prywatna inicjatywa : [nota]. - Rubryka : "Wśród książek" // Literatura. - 1997, nr 4, s. 58
  * Wzmianka o udziale T. Ferenc w pracach Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Autorzy tego numeru : [nota] // Topos. - 1998, nr 1-2, s. 128
  * Krótka nota biograficzna.


 1. Noty o autorach : [nota] // Tytuł. - 1998, nr 4, s. 233-237
  * Krótka nota na s. 235.


 1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna... [zaproszenie]. - Gdańsk, 1998
  * Zaproszenie na uroczystość czterdziestolecia pracy twórczej Teresy Ferenc w dn. 20. listopada 1998 r. w Małej Galerii WBP w Gdańsku.


 1. (aj): Dama poezji : jubileusz Teresy Ferenc [nota]. - Fot. // Tygodnik Trójmiasto. - 1998, nr z dn. 2.12, s. 37

 1. (sza): Pomorskie Oskary : : nagrody artystyczne wojewody gdańskiego [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 303, dod. Codziennik nr z dn. 29.12, s. 1
  * Inf. o nominacji do Pomorskiej Nagrody Artystycznej dla Teresy Ferenc.


 1. Pruss Zdzisław: Przy wierszach o życiu [nota]. - Cykl: "Lusterko wsteczne Zdzisława Prussa. - Fot. // Dziennik Wieczorny. - 1998, styczeń
  * Nota nt. spotkania autorskiego T. Ferenc, które miało miejsce w dn. 13. stycznia 1998 r. w Kawiarni Artystycznej "Węgliszek" w Bydgoszczy.


 1. Skutnik Tadeusz: Poetessa Teresa : Gdańskie Dni Literatury 1998 [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 270, s. 15
  * Podpisane: (tas).
  * Zapowiedź obchodów 40-lecia debiutu poetyckiego T. Ferenc w dn. 20.11.1998 w WBP w Gdańsku.


 1. Skutnik Tadeusz: Teresa Ferenc [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 272, s. 23
  * Podpisane: (tas).
  * Jubileusz 40-lecia debiutu poetyckiego T. Ferenc w dn. 20.11.1998 w WBP w Gdańsku.


 1. Skutnik Tadeusz: Teresa Ferenc : jubileusz 40-lecia twórczości. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1998, nr 272, dod. Rejsy nr z dn. 20.11, s. 14
  Zawiera: Wiersz "Psalm spod redłowskiego klifu".


 1. Autorzy numeru : [nota] // Tytuł. - 1999, nr 2-3, s. 333-339
  * Krótka nota biograficzna na s. 334-335.


 1. Cołki stond [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 16
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu w klubie "Harcówka" w Rybniku.


 1. Pochylenie nad słowem [nota] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 14
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu w Muzeum w Rybniku.


 1. Trwają dzięki sile tradycji... : XXX jubileuszowe Rybnickie Dni Literatury [relacja] // Gazeta Rybnicka. - 1999, nr 10, s. 14
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. XXX Rybnickie Dni Literatury [nota] // Trybuna Ślaska. - 1999, nr z dn. 28.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu z młodzieżą LO nr VII oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w klubie "Harcówka".


 1. (KAS): Zasłużonym dla Gdańska : medale wręczone [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, dod. Dziennik : Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Pruszcz, nr z dn. 24-25.04, s. 1
  * Inf. o przyznaniu Medalu księcia Mściwoja II m.in. T. Ferenc.


 1. (KM): Pisarska śmietanka : honorowi goście XXX Rybnickich Dni Literatury dzis spotkają się z młodzieżą [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr z dn. 25-27.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniu w Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach.


 1. (ret): Salwa dla nagrodzonych : Św. Wojciech i książę Mściwój [nota] // Głos Wybrzeża. - 1999, nr 80, s. 5
  * Inf. o przyznaniu medalu księcia Mściwoja II m.in. T. Ferenc.


 1. AK: Tradycja zobowiązuje : czas na zmiany [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr z dn. 1.10
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Lubina-Cipińska Danuta: Tradycja i przyszłość [repotaz]. - Fot. // Nowiny. - 1999, nr 40, s. 12
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego w spotkaniach z rybnickim środowiskiem literackim w klubie "Harcówka" oraz spotkaniu w Muzeum w Rybniku.


 1. Lubina-Cipińska Danuta: Wzruszający gest Tadeusza Kijonki : XXX Dni Literatury [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr 29.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Piersiakowa Elżbieta: Lampka dla Kijonki : XXX Rybnickie Dni Literatury pod patronatem "DZ" [nota] // Dziennik Zachodni. - 1999, nr z dn. 24.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Salamon Iza: Dni literatury, teatru i muzyki w Rybniku [nota] // Trybuna Śląska. - 1999, nr 24.09
  * Dot. XXX Rybnickich Dni Literatury, m.in. udziału T. Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Wiśniewski Adam: Nie planowałam pisania : Domek Żeromskiego : wieczór z poetką [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 118, s. 13
  * Inf. o spotkaniu autorskim z T. Ferenc w ramach cyklu "Wybitni naszej epoki" w dn. 20.05.1999.


 1. Teresa Ferenc... [nota] // Gwiazda Morza. - 2000, nr 4, s. 2
  * Inf. nt. promocji tomu "Psalmy i inne wiersze" T. Ferenc.


 1. Kuczkowski Krzysztof: Pod znakiem Toposu : [ankieta] // Pomerania. - 2000, nr 2, s. 25
  * Wzmianka o "Bożym polu" T. Ferenc w odpowiedzi K. Kuczkowskiego na ankietę: "Wydarzenia 10-lecia".


 1. Kuczkowski Krzysztof: Pod znakiem Toposu : [nota] // Pomerania. - 2000, nr 2, s. 25
  * Wzmianka na temat T. Ferenc i tomiku "Boże pole".


 1. Sobecka Anna: Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki Brodwino". - Rubryka : "Pisarze" // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (1988/1999), cz. 2, s. 315-320
  * Krótka wzmianka m. in. o T. Ferenc.


 1. Tomaszkiewicz Jerzy: Kurort pod Pegazem : Broniewski w Sopocie zgrał się, Herbert zakochał, a Stachura postawił "Kropkę nad ypsylonem" : [esej]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 48, dod. Sopot nr 3, s. IV-V
  * Krótka wzmianka o udziale T. Ferenc w założeniu Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki "Brodwino".


 1. Czechowska-Derkacz Beata: 70 [Siedemdziesiąt] lat wielkiej żeglugi : jubileusz Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc [nota] // Głos Wybrzeża. - 2001, nr 241, s. 3

 1. (maja): Teresa Ferenc [nota]. - Cykl: "Alfabet sopocki" // Dziennik Bałtycki. - 2002, nr z dn. 20.07, s. 11

 1. Landowski Roman: Biesiady literackie : [hasło] // W : Landowski Roman : Nowy bedeker kociewski. - Gdańsk : Wydaw. Polnord-"Oskar", 2002, S. 32-33
  * Wzmianka o udziale T. Ferenc, M. Czychowskiego, S. Gostkowskiego, Z. Jankowskiego, A. Jurewicza, K. Kuczkowskiego, E. C. Laskowską, K. Nowosielskiego, M. Stecewicza i Z. Żakiewicza w pierwszej i drugiej biesiadzie literackiej w Czarnej Wodzie w 1993 i 1994.


 1. Impreza : [nota]. - Rubryka : "Rezerwuj czas" // City Magazine Trójmiasto. - 2003, nr 12, [s. 12]
  * Inf. o spotkaniu autorskim T. Ferenc w Galerii GTS w Sopocie w d. 4.12.2003.


 1. Kirol Agata: Rilke i Konstanty : festiwal poezji : Sopot 2003 : [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 281, dod. Trójmiasto z d. 3.12.2003, s. 8
  * Inf. o spotkaniu z T. Ferenc.


 1. Dyskusje, wykłady i nagrody : Brodwino : sopocki klub literacki działa pręznie i czeka na mieszkańców : [nota] / z Ewą Polińską-Mackiewicz rozm. Mariusz Małek // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 106, dod. Trójmiasto z d. 7.05.2004, s. 6
  * Wzmianka o udziale T. Ferenc w tworzeniu klubu literackiego w Sopocie.


 1. Dzieci wody [ogłoszenie] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 13, dod. Trójmiasto. Co jest grane nr 3, s. 2
  * Zaproszenie na promocję nowego zbioru wierszy Teresy Ferenc Dzieci wody do WiMBP w Gdańsku.


 1. IV Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry - Sopot 2004 [nota] // Rzeczpospolita. - 2004, nr z dn. 1.06, dod. specjalny Rzeczpospolita poleca, s. 6-7
  * Inf. o pozakonkursowej prezentacj słuchowiska T. Ferenc "Dzieci ognia - dzieci wody" w dn. 7.06.2004 r. w kinie "Polonia".


 1. Jubileuszowe spotkanie. – Rubryka: „Zapowiedzi : jutro” [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 98, dod. Trójmiasto z d. 26.04.2004, s. 4
  * Inf. o 45-leciu i 70-tych urodzinach T. Ferenc w sopockim ratuszu ; także Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 99, dod. Trójmiasto z d. 27.04.2004, s. 4


 1. Nowa poezja [ogłoszenie] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 17, dod. Trójmiasto s. 6
  * Zaproszenie na promocję nowego zbioru wierszy Teresy Ferenc Dzieci wody do WiMBP w Gdańsku.


 1. Teresa Ferenc. - Rubryka : "Zaproszenia : dziś" [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 138, dod. Trójmiasto z d. 15.06.2004, s. 6
  * Spotkanie autorskie T. Ferenc w Cafe Zaścianek w Sopocie.


 1. Teresa Ferenc. Dzieci ognia – dzieci wody [nota] / oprac. Stanisław Jędrzejewski // W: Dwa Teatry – Sopot 2004 : IV Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 4–7 czerwca. – Sopot : Biuro Organizacyjne Festiwalu „Dwa Teatru – Sopot 2004”, s. 57

 1. (jac): Trzy nominacje : Nagroda Artusa : kapituła wybrała [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 191, s. 4
  * Nominacja do 10 edycji Nagrody Artusa dla tomiku wierszy T. Ferenc pt. "Stara jak świat".


 1. (m.ż.): Sopot : Teresa Ferenc [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 99, dod. Trójmiasto nr z dn. 27.04, s. 1
  * Inf. o 45-leciu i 70-tych urodzinach T. Ferenc w sopockim ratuszu.


 1. (tor): Trzy nominacje : Gdańsk : Media Książce : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 194, s. 4
  * Dot. wiosennej nominacji do Nagrody Artusa 2004 dla T. Ferenc za tomik pt. "Stara jak świat" oraz P. Huellego za powieść pt. "Castorp".


 1. Skutnik Tadeusz: Nagroda Artusa : książka : nominacje 2004 [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 165, s. 4
  * Podpisane: (tas).
  * Dot. wiosennej nominacji do Nagrody Artusa 2004 dla T. Ferenc za tomik pt. "Stara jak świat".


 1. Skutnik Tadeusz: Podwójny jubileusz : literatura : Teresa Ferenc [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 99, dod. Trójmiasto, nr z dn. 27.04, s. 7
  * Podpisane (tas).
  * Jubileusz czterdziestopięciolecia twórczości i siedemdziesięciolecia urodzin T. Ferenc.


 1. Skutnik Tadeusz: Trzy pierwsze : Gdańsk : Media Książce - nomonowani [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2004, nr 193, s. 4
  * Podpisane (tas).
  * M.in. nominacja dla tomu "Stara jak świat" T. Ferenc.


 1. Skutnik Tadeusz: Uroda życia : Sopot : jej dwa jubileusze [nota]. – Fot. // Dziennik Bałtycki. – 2004, nr 104, s. 10

 1. SZ: Kulturalne nagrody [nota] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 101, dod. Trójmiasto z d. 29.04.2004, s. 2
  * Inf. o przyznaniu Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury T.Ferenc.


 1. Tkaczuk Wacław: Dzieci ognia - dzieci wody [nota]. - Fot. // W: Teatr Polskiego Radia w Jedynce : nowy cykl teatralny Programu I Polskiego Radia : marzec - czerwiec 2004 / red. Agata Broda i Wacław Tkaczuk. - Warszawa : Polskie Radio SA, 2004. - ISBN 83-913156-7-3

 1. Nagrody, nagrody : [nota] // Topos. - 2005, nr 1/2, s. 107
  * Inf. o Nagrodzie Artusa za rok 2004 dla T. Ferenc za tomik "Stara jak świat".


 1. Jaszowska Anna: Jest zwycięzca! : Gdańsk : Nagroda Artusa : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 46, s. 1
  * Podpisane (ja).
  * Inf. o przyznaniu T. Ferenc Nagrody Artusa za 2004 r. za tomik "Stara jak świat".


 1. Jaszowska Anna: Poetka górą : Gdańsk : Pomorska Książka Roku 2004 : [nota]. - Fot. // Dziennik Bałtycki. - 2005, nr 46, s. 13
  * Inf. o przyznaniu T. Ferenc Nagrody Artusa za 2004 r. za tomik "Stara jak świat".


 1. Stech Katarzyna: Poezja stara jak świat : Gdańsk : Książka Roku 2004 : [nota]. - Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 46, dod. Trójmiasto z dn. 24.02, s. 8
  * Inf. o przyznaniu T. Ferenc Nagrody Artusa za 2004 za tomik poezji "Stara jak świat".


 1. Gliński Mirosław, Kukliński Jerzy: Z okazji 40-lecia... [nota] // W: Gliński Mirosław, Kukliński Jerzy. Kronika Gdańska 997–2000. T. 2, 1945–2000. – Gdańsk : Urząd Miejski. Wydział Promocji Miasta, 2006. – S. 145-146
  * Pod datą 19.11.1998 znalazła się inf. o wieczorze literackim zorganizowanym przez WiMBP w Gdańsku z okazji 40-lecia pracy twórczej T.F.
  * W kronice odnotowano także przyznanie poetce nagrody wojewody gdańskiego w 1981 (s. 207) i Medalu księcia Mściwoja II (s. 211).


 1. Serdecznie zapraszamy na jubileusz 50-lecia pracy twórczej Teresy Ferenc... [zaproszenie]. - Fot. - Gdańsk : WiMBP ; SPP, 2009
  Zawiera: Teresa Ferenc [Słownik pisarzy Wybrzeża na www.wbpg.org.pl oprac. Małgorzata Smyl] ; Sobecka Anna: Teresa Ferenc - poetka świetlista ; "Ogniopis" - to wybór wierszy...
  * Zaproszenie na jubileusz 50-lecia pracy twórczej T. Ferenc oraz promocję wyboru wierszy Jubilatki pt. "Ogniopis" w dn. 13. maja 2009 r. w WiMBP w Gdańsku.


 1. Medal im. ks. Jana Twardowskiego // Tygodnik Zamojski. - 2015, nr 23, s. 20

 1. [Nekrolog] // Gazeta Wyborcza. - 2022, nr 180 (4.08), dod. Trójmiasto, s. 2
  * Podpisane: Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot, Piotr Bagiński Przewodniczący Rady Miasta Sopot, Anna Łukasik Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miasta Sopot.


 1. Antoniewicz Grażyna: Odeszła Teresa Ferenc - jedna z najwybitniejszych polskich poetek [nota]. - Fot.Dziennik Bałtycki. 2022, nr 179 (3.08), s. 4
  * Na s. 1: "Odeszła Teresa Ferenc, wielka mistrzyni pióra Uznawana za jedną z trzech najwybitniejszych polskich poetek współczesnych".
  *W tekście noty odwołano się do materiału opublikowanego po śmierci poetki na stronie internetowej WiMBPG.


 1. Gulda Przemysław: Zmarła poetka Teresa Ferenc : ostatnie pożegnanie [nota]. Fot. // Gazeta Wyborcza. - 2022, nr 180 (4.08), dod. Trójmiasto, s. 2

Opracowania poszczególnych utworów 1. Boże pole
  Pieńkosz Konstanty: [Recenzja] [recenzja] // Więź. - 1997, nr 11, s. 176

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988 -1996
  Dzianisz Paweł: Boże Pole [nota] // Pomerania. - 1997, nr 9, s. 75

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Borkowska Ewa: Ikona albo Tryptyk w ogniu [recenzja] // Autograf. - 1997, nr 5, s.

 1. Boże Pole : wiersze nowe 1988-1996
  Kietrys Alina: Niezwykła Ferenc [nota] // Gazeta Gdańska. - 1997, nr 14, s. 10

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Maliszewski Karol: Pióro strachu, pióro miłości : [recenzja] // Topos. - 1997, nr 4, s. 119-120

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Michalski Kamil: Golgota i Ararat : [nota] // Wiadomości Kulturalne. - 1997, nr 38, s. 21

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Oszajca Wacław SJ: Pańska jest ziemia... : [recenzja] // Nowe Książki. - 1997, nr 9, s. 50

 1. Boże Pole : wiersze nowe 1988-1996
  Skutnik Tadeusz: Niewiara w nicość : Teresy Ferenc poezjowanie [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1997, nr 168, s. 7

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Skwarnicki Marek: Łaska przepaści? [recenzja] // Gość Niedzielny. - 1997, nr 27

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Szewc Piotr: Okruchy żywiołów : o "Bożym polu" Teresy Ferenc // W: Ferenc Teresa. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996. - Poznań : W Drodze, 1997. - S. 73-75

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Szymańska Adriana: Epitafium dla żywych i umarłych : [recenzja]. - Rubryka: "Książki" // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 7/8, s. 128-130

 1. Boże Pole : wiersze nowe 1988-1996
  Ubertowska Aleksandra: Imiona ziaren piasku [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1997, nr 134, dod. Gazeta Morska, nr 134, s. 6

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Żakiewicz Zbigniew: Leżą na moim biurku.... - Cykl "Z dziennika" [278] // Gwiazda Morza. - 1997, nr 19, s. 33
  * Dot. tomów wierszy: Wyczółkowska "Smocza samotność", Teresa Ferenc "Boże Pole", Adriana Szymańska "Requiem z ptakiem".


 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Lars Krystyna: Ogień na Bożym Polu : [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 1, s. 167-172

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Lorkowski Wiktor P.: Pole świadomości : [recenzja] // Tytuł. - 1998, nr 1, s. 173-177.
  * Wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Tytuł na recenzję.


 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Myk Sławomir: Poetka pamięci [recenzja] // Kurier Lubelski. - 1998, nr 17

 1. Boże pole : wiersze nowe 1988-1996
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1997-1999) // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (2000), Cz. 2, s. 236-267
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy na s. 239-241.


 1. Ciało i płomień
  Ambroszko Józef: Logika "Ciała i płomienia" [recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1974, nr 268, s. 10

 1. Ciało i płomień
  Bieńkowski Zbigniew: Kobiecość. - Cykl : "Poezja i niepoezja" : [polemika] // Kultura. - 1974, nr 24, s. 6
  * Polemika z: Gondowicz Jan: W słodkich więzach natury. Nowe Książki 1974, nr 5, s. 29-30.
  * Wzmianki o tomiku "Moje ryżowe poletko", "Zalążnia" i "Godność natury".


 1. Ciało i płomień
  KH: Pod znakiem Euterpe [nota] // Gazeta Robotnicza. - 1974, nr 115
  * M.in. dot. T. Ferenc.


 1. Ciało i płomień
  Komendant Tadeusz: Pan Incognito : [recenzja] // Nowy Wyraz. - 1974, nr 12, s. 132-136
  * S. 133-134: Milczenie dot. tomiku "Ciało i płomień".


 1. Ciało i płomień
  Orski Mieczysław: Gra czterech żywiołów [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1974, nr 23, s. 12

 1. Ciało i płomień
  Puzdrowski Edmund: Prawda w postaci czystej : [recenzja] // Czas. - 1975, nr 14, s. 23

 1. Co robi drzewo
  Ożóg-Winiarska Zofia: "Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć" : dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy ostatniego dwudziestolecia[szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 43-80
  * M.in. dot. wiersza "Co robi drzewo", s. 70.


 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Bieńkowski Zbigniew: Dynastia [recenzja] // Nowy Tydzień - Wokanda. - 1991, nr 33

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Chwin Krystyna: Cztery twarze domu [nota] // Gazeta Wyborcza. - 1991, nr 245A
  * Podpisane: KC.


 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Jęsiak Anna: Twarze domu [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1991, nr 202, s. 5
  Z fot.


 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Kietrys Alina: "Cztery twarze domu" [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1991, nr 190, s. 9

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Natanson Wojciech: Cztery twarze domu [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1991, nr 261

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Sikorska Małgorzata: "Cztery twarze domu" [recenzja] // Pomerania. - 1991, nr 11/12, s. 47

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Szewc Piotr: Bestsellery "Życia" : poezja [recenzja] // Życie Warszawy. - 1991, nr 228, s. 9

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Woźniak Marzena: Czy jest taki drugi dom w Europie? [recenzja] // Wieczór Wybrzeża. - 1991, nr 150, s. 2

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Lebioda Dariusz Tomasz: Poetycka rodzina [nota] // Lektura. - 1992, nr 3-6, s. 19

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Osada Katarzyna: Dom czterech twarzy [recenzja] // Odra. - 1992, nr 11, s. 99-100

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Sikora Jerzy: Poetycki obraz domu [recenzja] // Akcent. - 1992, nr 4, s. 180-184

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Staniszewski Andrzej: TOP z Nowego Świata [recenzja] // Gazeta Olsztyńska. - 1992, nr 52

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Szymańska Adriana: Wspólna osobność [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1992, nr 1, s. 164-167

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Łukaszewicz Michał: Pod koniec ubiegłego... [recenzja] // Nowe Książki. - 1992, nr 5, s. 18

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Żuliński Leszek: Klan poetów [recenzja] // Literatura. - 1992, nr 1, s. 59

 1. Cztery twarze domu : antologia rodzinna
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Obszerna nota na temat antologii na s. 142-143.


 1. Dębowa kołyska
  Ożóg Zofia: U źródeł poetyckiej antropologii dziecka (motyw kołyski)// W: Sezamie, otwórz się! z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 123-136
  * M.in. dot. wiersza T. Ferenc (s. 130-131).


 1. Drzewo dziwo
  Kietrys Alina: Zwarra, Ferenc, Jankowski [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 28, dod. Delta, nr 56, s. 2
  *Podpisane: (ak).
  *Recenzja "W gdańskiej twierdzy" Brunona Zwarry, "Drzewa dziwo" Teresy Ferenc i "Pełnego morza" Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Drzewo dziwo
  Żukowski Tadeusz: Drzewo dziwnie różowe [recenzja] // Sztuka dla Dziecka. - 1988, nr 4, s. 43-44

 1. Drzewo dziwo
  Tessarowicz Iwona: Drzewo dziwo... [recenzja] // Nowe Książki. - 1989, nr 8, s. 36-37

 1. Drzewo dziwo
  Ożóg-Winiarska Zofia: "Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć" : dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy ostatniego dwudziestolecia[szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 43-80
  * M.in. dot. wiersza "Drzewo dziwo", s. 70-72.
  * Wcześniejsza wersja wiersza pt. "Kołysanka jodłowa" w tomiku z 1982 r. pt. "Najbliższa ojczyzna".


 1. Dzieci wody
  Szeroki Paweł: Prowincjonalia [przegląd nowości wydawniczych] (21) // Łabuź : Prowincjonalny Okzjonalnik Literacki [Łobez]. - Nr 49 (2004),[czerwiec], s. 27-31

 1. Dzieci wody
  Szymańska Adriana: [Recenzja] [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 3, s. 486-490

 1. Dzieci wody
  Szymańska Adriana: [Recenzja] [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2004, nr 3, s. 486-490

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Gawłowski Wojciech: W ramionach wody i ziemi : [recenzja] // Topos. - 2004, nr 1/2, s. 312

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Latawiec Bogusława: Morze idące na dno [recenzja] // Pogranicza. - 2004, nr 2, s. 91-93

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Lisowski Krzysztof: Krople sypane w ocean [recenzja] // Nowe Książki. - 2004, nr 4, s. 73

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Lorkowski Piotr W.: Akwatyki z nadprzyrodzonym [recenzja]. - Rubryka: "Wśród książek" // Twórczość. - 2004, nr 11, s. 91-93

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Skalska Wanda: Ferenc [nota] // RzeczKołobrzeska. - 2004, nr z dn. 6.02, s. 5

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Widera Bogdan: Cały świat z morza [recenzja] // Śląsk. - 2004, s. 77

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Biblioteka Toposu ... po prostu fantastyczne książki [nota] // Topos. - 2005, nr 5-6, s. 167

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Czuku Marek: Wiersze z morzem [recenzja] // Podkowiański Magazyn Kulturalny. - 2005, nr 4, s. 49

 1. Dzieci wody : wiersze z morzem
  Gawłowski Wojciech: [recenzja] // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 1

 1. Godność natury
  Dyczek Ernest: "Godność natury" [recenzja] // Wiadomości (Wrocław). - 1973, nr 52, s. 13

 1. Godność natury
  Dąbrowa Jerzy: Godność natury [recenzja] // Głos Koszaliński. - 1973, nr 147, s. 6

 1. Godność natury
  Polsakiewicz Zdzisław: Opuszczona - w godności natury : [recenzja] // Fakty 73. - 1973, nr 33, s. 7

 1. Godność natury
  Rogoziński Julian: Preteksty : [recenzja] // Literatura. - 1973, nr 35, s. 12
  * Dot. tomiku "Zalążnia" i " Godność natury".


 1. Godność natury
  Waśkiewicz Andrzej K.: Kobiecość [recenzja] // Pobrzeże. - 1973, nr 57, s. 30

 1. Godność natury
  Zawada Andrzej: Jak świerszcz [recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1973, nr 71, s. 10

 1. Godność natury
  Gondowicz Jan: W słodkich więzach natury : [recenzja] // Nowe Książki. - 1974, nr 5, s. 29-30

 1. Godność natury
  Waśkiewicz Andrzej K.: [recenzja] // Regiony. - 1974, nr 5, s. 160-162

 1. Godność natury
  Żurakowski Bogusław: Zgoda na intuicję : [recenzja] // Twórczość. - 1974, nr 4, s. 105-107

 1. Godność natury
  Sterna-Wachowiak Sergiusz: Hierofanie orfickie : [recenzja] // Twórczość. - 1975, nr 11, s. 100-101

 1. Grzeszny pacierz
  Jurkowski Stefan: Tragiczny pacierz [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 16, s. 12

 1. Grzeszny pacierz
  Piechal Marian: Świat przetworzony Teresy Ferenc [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 12, s. 70-72

 1. Grzeszny pacierz
  Pieńkosz Konstanty: Świadectwo ocalającego cierpienia [recenzja] // Literatura. - 1984, nr 8, s. 56-57

 1. Grzeszny pacierz
  Szewc Piotr: Świadectwo ciągłych narodzin [recenzja] // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 41, s. 7

 1. Grzeszny pacierz
  Pieńkosz Konstanty: recenzja // Hejnał Mariacki. - 1985, nr 4, s. 10-11

 1. Jabłoneczka
  Ożóg-Winiarska Zofia: "Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć" : dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy ostatniego dwudziestolecia[szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 43-80
  * M.in. dot. wiersza "Jabłoneczka", s. 69-70.


 1. Kradzione w raju - wiersze o miłości wybrane i nowe
  Biela Emil: Po prostu - kochać! [recenzja] // Kultura. - 1988, nr 39, s. 10

 1. Kradzione w raju : wiersze o miłości wybrane i nowe
  Cichosz Jan Henryk: Błogosławię ten ciężar [recenzja] // Tygodnik Zamojski. - 1988, nr 31, s. 12

 1. Kradzione w raju : wiersze o miłości wybrane i nowe
  Mazurczyk Jerzy: recenzja // Kurier Szczeciński. - 1988, nr 202, s. 8-9

 1. Kradzione w raju : wiersze o miłości wybrane i nowe
  Siemieniuk-Fręś Mieczysława: Jestem miłości żywą wodą [recenzja] // Autograf. - 1988, nr 4, s. 65
  * Także w: Autograf. - 1989, nr 1, s. 53


 1. Kradzione w raju : wiersze o miłości wybrane i nowe
  Koryl Janusz: Raj pachnący siarką [recenzja] // Nowe Książki. - 1989, nr 1, s. 38

 1. Matka Ziemia
  Ożóg-Winiarska Zofia: "Zadania człowieka wobec świata" we współczesnej poezji dla dzieci [szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 16-42
  * M.in. dot. wiersza "Matka Ziemia", s. 26-27.


 1. Małżeństwo
  Bauer Zbigniew: Z powiązań ten gwałtowny łańcuch... : [recenzja] // Życie Literackie. - 1976, nr 11, s. 14

 1. Małżeństwo
  Łukasiewicz Jacek: Ten niewielki... : [nota]. - Rubryka: "Książki, które czytamy" // Odra. - 1976, nr 2, s. 105
  * Podpisane (j).
  * Jako tytuł użyty incipit.


 1. Moje ryżowe poletko
  Drozdowski Bohdan: Małe sprawy kobiece [recenzja] // 1964, nr 23, s. 11

 1. Moje ryżowe poletko
  Dziaczek Mieczysław // Trybuna Robotnicza. - 1964, nr 253, s. 5

 1. Moje ryżowe poletko
  Szewczyk Wilhelm // Trybuna Robotnicza. - 1964, nr 115, s. 5
  * Podpisane WISZ.


 1. Moje ryżowe poletko
  Wyka Marta: Odwiedziny u poetów "Śląska" // Poglądy. - 1965, nr 11, s. 3, 6
  * Fragment pt. "Perspektywy poezji kobiecej" dot. T. Ferenc.


 1. Najbliższa ojczyzna
  Hłond Jerzy: Recenzja // Tygodnik Kulturalny. - 1983, nr 30, s. 10

 1. Najbliższa ojczyzna
  Sokołowska Małgorzata: Gdańskie co nieco [recenzja] // Nowe Książki. - 1983, nr 8, s. 35-37
  * M.in. dot. "Najbliższej ojczyzny".


 1. Najbliższa ojczyzna
  Skotnicka Gertruda: O kaszubskiej poezji dla dzieci [szkic] // W: Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty literatury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2006. - S. 119-139
  * Nawiązania do wierszy "Biała kołysanka", "Kołysanka jodłowa", "Dobranoc" i "Dom, mama i ja" T. Ferenc na s. 128-129.


 1. Nóż za ptakiem
  Barbarycz Zofia: Matka i córka [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 1988, nr 157, dod. Delta, nr 61, s. 2
  Recenzja tomiku Teresy Ferenc "Nóż za ptakiem" i " Tytus, syn Rembrandta" Mileny Wieczorek.


 1. Nóż za ptakiem
  Bieńkowski Zbigniew: Gruczoł [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1988, nr 35, s. 12
  Także w: Bieńkowski Zbigniew. Ćwierć wieku intymności : szkice o poezji i niepoezji. - Warszawa : Agawa, 1993. - S. 253-257. - (Biblioteka Srebrnego Asa)


 1. Nóż za ptakiem
  Heck Dorota: "Psalm z ognia" [recenzja] // Twórczość. - 1988, nr 11, s. 110-112

 1. Nóż za ptakiem
  Korzeniowska Grażyna: recenzja // Świat Książki. - 1988, nr 4, s. 22

 1. Nóż za ptakiem
  Pieńkosz Konstanty: Jak listy pisane na ogniu [recenzja] // Literatura. - 1988, nr 9, s. 69-70

 1. Nóż za ptakiem
  Sienkiewicz Franciszek: Szczęśliwa trzynastka [recenzja] // Kultura. - 1988, nr 29, s. 10

 1. Nóż za ptakiem
  Szymańska Adriana: recenzja // Przegląd Powszechny. - 1988, nr 12, s. 446-448

 1. Nóż za ptakiem
  Gawłowski Robert: Z ognia i wody [recenzja] // Autograf. - 1989, nr 9, s. 62-64

 1. Nóż za ptakiem
  Jurkowski Stefan: Po wypędzeniu z raju [recenzja] // Życie Literackie. - 1989, nr 7, s. 10

 1. Nóż za ptakiem
  Koryl Janusz: Raj pachnący siarką [recenzja] // Nowe Książki. - 1989, nr 1, s. 38

 1. Nóż za ptakiem
  Krawczyk Stanisław: [recenzja] // Tak i Nie. - 1989, nr 10

 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Buryła Sławomir: Między zachłannością a nasyceniem [recenzja] // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 62-63

 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Chyczyński Stanisław: recenzja // Latarnia Morska. - 2009, nr 1-2 / 2010, nr 1

 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Sobecka Anna: Teresa Ferenc - poetka świetlista [nota] // Regał. - 2009, nr 1, s. 6

 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Łukasiewicz Jacek: "Garsteczka wróbla" w wierszu Teresy Ferenc [recenzja] // Odra. - 2009, nr 7-8, s. 89-90
  * Dot. wyboru wierszy T.F. "Ogniopis" i tomu Zbigniewa Jankowskiego "Przypływ : jednanie".


 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Gruszka-Zych Barbara: Ogniem na papierze [recenzja] // Śląsk : miesięcznik społeczno-kulturalny . R. 16 (2010), nr 7, s. 72

 1. Ogniopis : wybór wierszy
  Lorkowski Piotr Wiktor: Listy pisane na ogniu [recenzja] // Topos. - 2010, nr 2-3, s. 147-152

 1. Pełne otwarcie
  Kaniecki Mirosław R.: Trzy słowa na krzyż // Topos. - 2015, nr 6, s. 111-113
  * M.in. uwagi o wierszu Z.J. "Pełne otwarcie".


 1. Pieta
  Dolecki Zbigniew: [recenzja] // Słowo Powszechne. - 1982, nr 103, s. 4

 1. Pieta
  Gnarowski Andrzej: Poezja T. Ferenc [recenzja] // Tu i Teraz. - 1982, nr 12, s. 11

 1. Pieta
  Jurkowski Stefan: Pieta bardzo ludzka : [recenzja] // Tygodnik Kulturalny. - 1982, nr 19, s. 12

 1. Pieta
  Starosta Ewa: Książka wniebogłosy : [recenzja] // Fakty. - 1982, nr 25, s. 7

 1. Pieta
  Żukowski Tadeusz: Płonąca Pieta [recenzja] // Twórczość. - 1983, nr 9, s. 130-132

 1. Poezje wybrane
  Smolka Iwona: Dom z krwi i oddechu : [recenzje] // Nowe Książki. - 1980, nr 17, s. 47-49

 1. Poezje wybrane
  Twarowska Elżbieta: Na czym polega urok wierszy... [nota] // Odra. - 1981, nr 3, s. 102-103
  * Podpisane E.T.
  * Jako tytuł użyty incipit.


 1. Poezje wybrane
  Piechal Marian: Świat przetworzony Teresy Ferenc [recenzja] // Nowe Książki. - 1984, nr 12, s. 70-72

 1. Poezje wybrane
  Tulik Jan: "...która ocalała" [recenzja] // Życie Literackie. - 1984, nr 50, s. 10-11

 1. Poezje wybrane
  Pałłasz Alojzy: Świat wyobraźni Teresy Ferenc [recenzja] // Radar. - 1986, nr 48, s. 16

 1. Poezje wybrane i nowe
  Szopa Katarzyna: Zaklęta wyobraźnia : czarownice polskiej poezji kobiet lat 60., 70. i 80. / Czas Kultury. - 2021, nr 2, s. 11-18
  * Dot. także tomów Urszuli Benki ; Anny Czekanowicz, Krystyny Lars, Haliny Poświatowskiej, Anny Świrszczyńskiej


 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Feusette Jan: "Pouzdrawiać ślepych w czasie..." [recenzja] // Opole. - 1976, nr 10, s. 26-27

 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Nowicki Krzysztof: Głód ciała : [recenzja] // Fakty 76. - 1976, nr 26, s. 6
  * Druk także: Tenże. Dziennik krytyczny. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. S. 300-302.


 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Rosiak-Niedźwiadek Elżbieta: Godność natury [recenzja] // Głos Pomorza. - 1976, nr 174, s. 8
  * Podpisane: Niedźwiadek Elżbieta ;


 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Skutnik Tadeusz: Przemiany w czasie : Rubryka : "Na półce z książkami" // Głos Wybrzeża. - 1976, nr 211, s. 5

 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Szymańska Adriana: Obdarowana życiem : [recenzja] // Literatura. - 1976, nr 35, s. 12

 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Woźniak Marzena: Struny i obręcze : [recenzja] // Czas. - 1976, nr 31, s. 25

 1. Poezje wybrane i nowe : 1958-1975
  Drozdowski Bohdan: Teresa Ferenc [recenzja] // Poezja. - 1982, nr 9, s. 93-94

 1. Psalm Aliny Szapocznikow
  Ferenc Teresa: Mój wiersz [recenzja] // Odra. - 1986, nr 6, s. 70-72

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Poezja Teresy Ferenc... [nota] // Dziennik Bałtycki. - 1999, nr 299, dod. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Pruszcz nr z dn. 23.12, s. 23

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Dzianisz Paweł: Psalmy Teresy Ferenc : [nota]. - Rubryka : "Regał regionalny Pawła Dzianisza" // Pomerania. - 2000, nr 2, s. 80

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Kietrys Alina: Wnikanie w tajemnicę [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 2000, nr 18, s. 7

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Majewski Adam: Trochę niematerialna [recenzja] // Autograf. - 2000, nr 5, s. 34

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Maliszewski Karol: Psalmy z bożego pola [recenzja] // Kurier Czytelniczy. - Nr 61 (2000), styczeń, s. 12

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Nawrocka Ewa: "Zasadzić wodę na ogniu" : [recenzja] // Odra. - 2000, nr 4, s. 111-113

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Pieńkosz Konstanty: Teresa Ferenc w nowym wyborze... [recenzja] // Więź. - 2000, nr 6, s. 219-220

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Pieńkosz Konstanty: [Recenzja] [recenzja] // Więź. - 2000, nr 6, s. 2-19-220

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Sochoń Jan ks.: Psalmy końca wieku : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 2000, nr 2, s. 13

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Stankowska Agata: Matka otwiera okno : [recenzja] // Arkusz. - 2000, nr 8, s. 10

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  sza: Ferenc psalmistka [nota] // Dziennik Bałtycki. - 2000, nr 20, dod. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Pruszcz, nr z dn. 25.01, s. 6

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Waśkiewicz Andrzej K.: Pisarze w Sopocie : (książki 1997-1999) // Rocznik Sopocki. - T. 13/14 (2000), Cz. 2, s. 236-267
  * Obszerna nota na temat nowego tomiku wierszy na s. 239-241.


 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  J. B.-K.: Nie miał racji Adorno... [recenzja] // Kwartalnik Artystyczny. - 2001, nr 1, s. 186-187

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Kudyba Wojciech: W ramionach ziemi nie z tej ziemi... : [recenzja] // Topos. - 2001, nr 1, s. 150

 1. Psalmy i inne wiersze dawne i nowe
  Myk Sławomir: Psalmistka Ferenc [recenzja] // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 1-2, s. 58-59

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  (z): Almanach "Redy" [nota] // Ilustrowany Kurier Polski. - 1969, nr 108

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Mazurczyk Jerzy: Kołobrzeska "Reda" [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1969, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr 18, s. 8

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Polsakiewicz Zdzisław: Morze różnorakich możliwości [recenzja] // Fakty i Myśli. - 1969, nr 24, s. 10

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Szymańska Adriana: Poeci "Redy" [recenzja] // Pomorze. - 1969, nr 23, s. 12

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Waśkiewicz Andrzej K.: "Reda" [recenzja] // Litery. - 1969, nr 9, s. 45

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Ślipińska Jadwiga: Z kołobrzeskiej "Redy" [recenzja] // Głos Koszaliński. - 1969, nr 127, s. 6
  * Podpisane JOT.


 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Żółciński Tadeusz J.: Kołobrzeski almanach poetycki [recenzja] // Pobrzeże. - 1969, nr 6, s. 12-13

 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Żołtak Mira: Almanach "Redy" // Głos Koszaliński. - 1969, nr 112, s. 6
  * Podpisane: (mir).


 1. Reda : almanach kołobrzeskiej grupy poetyckiej
  Sprusiński Michał: Między słowem a kasą // Nowe Książki. - 1970, nr 1, s. 37-39
  * Dot. grupy poetycko-plastycznej "Reda".


 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  Łupak Sebastian: Oset przeciw irysom [recenzja] // Gazeta Wyborcza.- 2004, nr 119, dod. Trójmiasto, s. 5

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  Kudyba Wojciech: "Poezja jak wzrok Boga" : [recenzja] // Topos. - 2004, nr 6, s. 212-213

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  Lorkowski Piotr W.: Piękne oczekiwanie [recenzja] // Odra. - 2004, nr 11, s. 102

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  Morawiec Arkadiusz: Poetka okiełzanych żywiołów [recenzja] // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s.35

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  O.K.: "Stara jak świat" : nowe wiersze Teresy Ferenc [recenzja] // Głos Wybrzeża. - 2004, nr 82, s. 5

 1. Stara jak świat : wiersze nowe (1998-2003)
  Widera Bogdan: Opłaciło się to słów składanie [recenzja] // Śląsk. - 2004, nr 9, s. 72

 1. Swallowing Paradise
  K.N.: W serii The Poetry... [nota] // Tytuł. - 1992, nr 4, s. 237
  * Nota o wydaniu w USA arkusza poetyckiego zawierajacego 7 wierszy T.F.


 1. W domu
  Jankowski Zbigniew. Tworzyć statek // W: Jankowski Zbigniew. Szkice do oceanu. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - S. 113-114
  * Tekst wiersza T. Ferenc i interpretacja w zapiskach z dn. 16 IV 77.


 1. Wapienny dół
  Kunda Bogusław Sławomir: Zadanie poezji... [recenzja] // Gazeta Robotnicza. - 1972, nr 275, s. 10

 1. Widok na życie
  Kaliszewski Wojciech: Prawdziwe spojrzenie [recenzja] // Nowe Książki. - 2012, nr 9, s. 25-26

 1. Widok na życie
  Pieczara Małgorzata: Okno na błękit [recenzja] // Twórczość. - 2012, nr 9, s. 99-102

 1. Widok na życie
  Szymańska Adriana: Gleba i niebo poezji [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2012, nr 6, s. 145-148
  Zawiera: * Dot. także tomu Zbigniewa Jankowskiego "Zaraz przyjdzie".


 1. Widok na życie
  Szymańska Adriana: Gleba i niebo poezji [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 2012, nr 6, s. 145-148
  Zawiera: * Dot. także tomu Zbigniewa Jankowskiego "Zaraz przyjdzie".


 1. Widok na życie
  Kobierski Janusz Adam: "Biografia w szacie lirycznej" [recenzja] // Migotania : gazeta literacka. - 2013, nr 2, s. 53

 1. Wiersze
  (stej): Pod skromnym tytułem... [nota] // Warszawski Informator Kulturalny. - 1994, nr 23, s. 56

 1. Wiersze
  Kietrys Alina: "Grzeszny pacierz" Teresy Ferenc [nota] // Głos Wybrzeża. - 1994, nr 245, s. 3

 1. Wiersze
  Kurek Jarosław: Mały format duża treść : [nota] // Gazeta Miasta Sopot. - 1994, nr 37, s. 11

 1. Wiersze
  Skutnik Tadeusz: Dobra garść pocieszenia [recenzja] // Dziennik Bałtycki. - 1994, nr z dn. 14.12

 1. Wiersze
  Szewc Piotr: Poetyckie pasje Teresy Ferenc [nota] // Rzeczpospolita. - 1994, nr z dn. 2.12

 1. Wiersze
  Gnarowski Andrzej: Madonny gorejące [recenzja] // Wiadomości Kulturalne. - 1995, nr 12, s. 21

 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Nowy wybór wierszy... [recenzja] // Pracownia. - 1995, nr 15, s. 122-123

 1. Wiersze
  Maliszewski Karol: Oczy ślepnącego już czasu ; [recenzja] // Topos. - 1995, nr 5-6, s. 66-67

 1. Wiersze
  MŁ: Kolejny tomik... [nota] // Nowe Książki. - 1995, nr 2, s. 43

 1. Wiersze
  Niedźwiadek Elżbieta: Mewa nad wskazującym palcem [recenzja] // Goniec Kołobrzeski. - 1995, nr 55

 1. Wiersze
  Nowicki Krzysztof: Do Teresy Ferenc : [esej]. - Cykl: "Listy do Sopotu" // Topos. - 1995, nr 3-4, s. 19

 1. Wiersze
  Ryszka Czesław: Woda i ogień [recenzja] // Niedziela. - 1995, nr 38A, s. 20
  * Dot. szkiców Zbigniewa Jankowskiego i "Wierszy" T. Ferenc.


 1. Wiersze
  Szymańska Adriana: Raj to nie moja pora [recenzja] // Przegląd Powszechny. - 1995, nr 2, s. 231-234

 1. Wiersze
  Waśkiewicz Andrzej K.: Błędy w Roczniku 1995 // Rocznik Sopocki. - T. 11 (1996), s. 162-166
  * Errata do artykułu : Pisarze w Sopocie : (książki 1991-1994) / Waśkiewicz Andrzej K. // Rocznik Sopocki. - T. 10 (1995), s. 141-159
  * Nota na temat nowego tomiku wierszy T. Ferenc na s. 162.


 1. Wiersze
  Łączkowski Zdzisław: Ich dwoje i lira [recenzja] // Słowo. - 1995, nr 89, s. 6

 1. Wiersze
  [ad]: Godność natury : o poezji Teresy Ferenc [nota] // Gazeta Kulturalna. - 1998, nr 11, s. 18

 1. Wiersze : wybór
  Babuchowski Szymon: Ogień i woda [artykuł]. - Fot. // Gość Niedzielny. - 2018, nr 28, s. 62-63
  * Także o tomie Zbigniewa Jankowskiego "Podobny do fali" (2018); porównanie twórczości Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.


 1. Wiersze : wybór
  Kaniewska Bogumiła: Poetyckie pacierze // Nowe Książki. - 2018, nr 7-8, s. 92-93

 1. Wiersze : wybór (2017)
  Tomsia Teresa: Listy na ogniu : rzecz i słowo w wierszach Teresy Ferenc [recenzja] // Topos. - 2018, nr 6, s. 57-60

 1. Wisła
  Ożóg-Winiarska Zofia: O związkach dziecka i natury w pejzażu lirycznym wierszy dla dzieci [szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 81-103
  * M.in. dot. wiersza "Wisła", s. 98-99.


 1. Woda
  Ożóg-Winiarska Zofia: "Zadania człowieka wobec świata" we współczesnej poezji dla dzieci [szkic] // W: Ożóg-Winiarska Zofia. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie, 2001. - S. 16-42
  * M.in. dot. wiersza pt. "Woda", s. 29-30


 1. Wypalona dolina
  Nasiłowska Anna: Zapowiedź sukcesów? : [recenzja] // Literatura. - 1979, nr 31, s. 12

 1. Wypalona dolina
  Płachecki Marian: Źródło drugie : nagroda im. Stanisława Piętaka 1979 : [recenzja]. - Rubryka: "Książki" // Tygodnik Kulturalny. - 1979, nr 25, s. 11

 1. Wypalona dolina
  Skutnik Tadeusz: Żywa pamięć : [recenzja] // Twórczość. - 1979, nr 9, s. 122-123

 1. Wypalona dolina
  Smolka Iwona: Dolina pamięci : [recenzja]. - Fot. // Nowe Książki. - 1979, nr 14, s. 77-79

 1. Wypalona dolina
  Umiński Zdzisław: "Wypalona dolina" [recenzja] // Kierunki. - 1979, nr 31, s. 11

 1. Wypalona dolina
  Waśkiewicz Andrzej K.: Wszechźródło życia : [recenzja]. - Fot. // Życie Literackie. - 1979, nr 47, s. 10
  * Wypowiedź A. K. Waśkiewicza na temat poezji kobiecej; m.in. omówienie nowego tomiku poezji T. Ferenc.


 1. Wypalona dolina
  Woźniak Marzena: Psalmy : [nota] // Czas. - 1979, nr 24, s. 27

 1. Wypalona dolina
  Górski Klemens: Ocalała z rzezi : strona poezji : [recenzja] // Regiony. - 1980, nr 2, s. 144-148

 1. Wypalona dolina
  Irzyk Zbigniew: [recenzja] // Kierunki. - 1980, nr 22, s. 10

 1. Zalażnia
  Mazurczyk Jerzy: Ziemia - matka [recenzja] // Głos Szczeciński. - 1968, dod. 7 [Siódmy] Głos Tygodnia nr 25, s. 8

 1. Zalążnia
  Grom Józef: Dziewczęcość i poezjomania : [nota]. - Rubryka : "Książki" // Kultura - 1968, nr 32, s. 9

 1. Zalążnia
  Kryszak Janusz: Apologia wzniosłości : [recenzja] // Pomorze. - 1968, nr 18, s. 12

 1. Zalążnia
  Kuriata Czesław: Narodziny nowej poetki [recenzja] // Zapiski Koszalińskie. - 1968, nr 4, s. 117-119
  Zawiera: wiersze: "Elegia", "Obrona", "Jesteś drzewo dojrzałe...".


 1. Zalążnia
  Pyrczak Roman Jan // Dziennik Polski. -1968, nr 262, s. 4

 1. Zalążnia
  Waliński Michał: Od "młodopolskich" tonów do "dziewczęcych" wzlotów [recenzja] // Agora. - 1968, nr 22, s. 96-98

 1. Zalążnia
  Gizella Jerzy: Zalążnia poezji pełna. - Fot. // Poglądy. - 1969, nr 2, s. 15

 1. Zalążnia
  Jucewicz Jerzy: Laus tibi, musa [recenzja] // Nadodrze. - 1969, nr 12, s. 9-10

 1. Zalążnia
  Smolka Iwona: Ziemia - płodność - kobieta : [recenzja] // Twórczość. - 1969, nr 8, s. 120-121

 1. Zalążnia
  Rogoziński Julian: Preteksty : [recenzja] // Literatura. - 1973, nr 35, s. 12
  * Dot. tomiku "Godności natury" i "Zalążni".


 1. Ścieżka za domem
  Gancarczyk Marian: Droga mleczna // W: Gancarczyk Marian. Poezja dla dzieci : próby interpretacji 100 wierszy. Cz. 2. - Bielsko-Biała : Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, 1987. - S. 86-87
UTWORY POŒWIĘCONE PISARZOWI 1. Jankowski Zbigniew. Dotyk popiołu : miniatury liryczne. - Cykl III (Tobie, Tereniu). - Katowice : Śląsk, 1959. - S. 29-35

 1. Jankowski Zbigniew: Małe orędzie I-II (Teresie Ferenc) : [wiersz] // Pomorze. - 1966, nr 13, s. 3
  * Także w tegoż: Żar. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1966 ; Psałterz bałtycki. – Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossoliń., 1974. – S. 62-63 ; Żywioł wszelki. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1978. – S. 38-39


 1. Polsakiewicz Zdzisław: Medytacje nad przemijaniem (Teresie Ferenc) : [wiersz] // Fakty i Myśli. - 1967, nr 18, dod. Wiatraki, nr 18, s. 3
  * Druk także: Wiatraki : Almanach bydgoskiej grupy poetyckiej. 2 / Andrzej Baszkowski i in. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1968 ; Polsakiewicz Zdzisław. Na pamięć. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1969. - Także w tegoż: Wiersze. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1


 1. Kamieńska Anna: Antoine de Saint-Exupery (Teresie Ferenc i Zbyszkowi Jankowskiemu) : [wiersz] // Tygodnik Powszechny. - 1971, nr 32, s. 5
  * Z dedykacją (T. i Z. Jankowskim) także w tejże: Herody. - Warszawa, 1972 ; Dwie ciemności : wybór poezji. - Poznań, 1984


 1. Jankowski Zbigniew: Źrenica (Tereni) : [wiersz] // Kultura. - 1972, nr 50, s. 3
  * Także w tegoż: I gdyby wszystkie żagle, s. 53; Psałterz bałtycki, s. 173; Żywioł wszelki, s. 152; Poezje wybrane, s. 34; Pełne morze, s. 71; Morze przybywa z daleka, s. 33; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze, s. 34


 1. Chadzinikolau Nikos: Tancerz na linie (T. Ferenc i Z. Jankowskiemu) : [wiersz] // W Chadzinikolau Nikos. Dobrze, Syzyfie. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1974
  * Także w: Fakty 74. - 1974, nr 48, s. 7.


 1. Jankowski Zbigniew: O żonie [wiersz] // Życie Literackie. - 1974, nr 17, s. 3
  * Także w tegoż: Psałterz bałtycki; Wiązanie tratwy; Żywioł wszelki, s. 185; Zanurzenie, s. 95; Szkice do oceanu, s. 64; Poezje wybrane ; Pełne morze, s. 123; Morze przybywa z daleka, s. 44; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze, s. 45; Posłańcy żywiołu, s.


 1. Jankowski Zbigniew: Morze przez ciebie (Tereni) : [wiersz] // Literatura. - 1976, nr 3, s. 11
  * Także w tegoż: Ostrzeżenie przed lądem, s. 61 ; Żywioł wszelki, s. 257 ; Szkice do oceanu, s. 48 ; Poezje wybrane ; Pełne morze, s. 189 ; Morze przybywa z daleka, s. 56-57 ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze, s. 66 ; Posłańcy żywiołu, s. 32-33


 1. Zieliński Stanisław: Koncert (Teresie Ferenc) // Dziennik Bałtycki. - 1977, nr 257, s. 5
  * Druk w tegoż: Rymy serdeczne. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980


 1. Kamieńska Anna: Dwa wiersze lubelskie (Teresie Ferenc ze wsi Sochy) : [wiersze] // Kamena. - 1978, nr 5, s. 6
  * Wiersze pt.: "Wiersze" i "Portret z buczyną" pod wspólnym tytułem.


 1. Wasyl Stanisław: Granica (Teresie Ferenc) : [wiersz] // W: Wasyl Stanisław. Ponad węzłem krwi. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1978. - S. 8
  * Druk w tegoż: Wiersze wybrane. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1988. - S. 125.


 1. Jankowski Zbigniew: Modlitwa do żony (1-4) [wiersz] // W: Jankowski Zbigniew. Kto żyje. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980. - S. 10-13
  * Także w tegoż: Zanurzenie, s. 102-103 ; Szkice do oceanu, s. 124-125 ; Poezje wybrane, s. 83-84 ; Pełne morze, s. 250-251 ; Morze przybywa z daleka, s. 78-79 ; Słowo ostatnie i wciąż pierwsze, s. 93 ; Posłańcy żywiołu, s. 69


 1. Chadzinikolau Nikos: Po sztormie (Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu) : [wiersze]. - Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. - 99 s.

 1. Kamieńska Anna: Tryptyk lubelski (Teresie Ferenc ze wsi Sochy) : [wiersze] // W: Kamieńska Anna. Wiersze jednej nocy. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. - S. 74-77
  * Wiersze pt.: "Wiersze", "Portret z buczyną" i "Lubelskie" pod wspólnym tytułem.


 1. Nagrabiecki Jan: Poeci : (zaproszenie do poetyckiej zabawy) [fraszki] // W: Nagrabiecki Jan. Drzwi do ogrodu. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. - S. 140-150
  * 27 fraszek związanych z polskimi poetami. 26. fraszka - incipit: "tylko teresa ferenc...".


 1. Ratajczak Józef: Rozważania pod krzyżem (T. i Z. Jankowskim) [wiersz] // Tygodnik Kulturalny. - 1987, nr 7, s. 9

 1. Krawczyk Stanisław: Korona ognia (Teresie Ferenc // Tygodnik Kulturalny. - 1989, nr 6, s. 11

 1. Jankowski Zbigniew: Wszystko czym żyłem (Tereni, raz jeszcze) [wiersz] // W: Jankowski Zbigniew. Port macierzysty. - Gdańsk : Marabut, 1995. – S. 82-83

 1. Borkowska Ewa: Pewnej nocy, pewnego dnia (I-II) (Państwu Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu) [wiersz] // W: Borkowska Ewa. Igrzysko Boże ; Misteria. - Gdańsk : Marpress, 1996. - S. 4

 1. Sochoń Jan: Nie można ("... życie jest takim utrudzeniem" - z dedykacji Teresy Ferenc) [wiersz] // Kresy. - 1996, nr 2, s. 97
  * Także w: Sochoń Jan. Wszystkie zmysły miłości / posł. Stefan Morawski. - Warszawa : Pax, 1997. - S. 38
  * Odpowiedź poety na dedykację T. Ferenc.


 1. Fryckowski Jerzy: List do Teresy Ferenc [wiersz] // W: Zamojszczyzna w poezji i obrazie : antologia / wybór i opracowanie Elżbieta Gnyp, Maria Duławska, Zofia Piłat. - Lublin : Norbertinum ; Zamość : Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. - S. 77

 1. Sochoń Jan: Widzenie (Teresie Ferenc) [wiersz] // W: Sochoń Jan. Poza kamień. - Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2006. - S. 40

 1. Jankowski Zbigniew: Danse vital (Tobie, Tereniu, kochana, jedyna) [wiersz] // W: Jankowski Zbigniew. Zaraz przyjdzie. - Sopot : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2011. - S. 16. - (Biblioteka "Toposu" ; t. 64)
  * Dat.: Sopot, 10 X -6 XI 2010.


 1. Sochoń Jan. Przymiotniki (Teresie Ferenc) [wiersz] // Sochoń Jan. Obrót koła : wiersze z lat 2008-2012. - Pelplin : Wydaw. Bernardinum, 2014. - S. 111-112 * Inc.: Za każdym słowem...

 1. Janko Anna. Mała zagłada. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2015. - 261 s.

Informacje inne
Do góry | Powrót do wyboru pisarza